Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:09' 17-01-2010
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1022
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO
CÁN SỰ LỚP VÀ CÁN BỘ ĐOÀN
Chương trình tập huấn Cán sự lớp và cán bộ các Chi Đoàn học sinh trường THPT Thường Xuân 2 ..::.. Tháng 12 năm 2009 ..::.. Thực hiện: BCH Đoàn Trường và Ban tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Bài giảng:

Hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn
Thực hiện: BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường THPT Thường Xuân 2
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Phần 1:
Quy trình giới thiệu
và kết nạp đoàn viên mới
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
I. Điều kiện, độ tuổi và trình độ học vấn
1. Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu từ 16 tuổi và tối đa không quá 30 tuổi.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
2. Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.
II. Thủ tục kết nạp Đoàn viên
1, Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, Đoàn trường
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
2. Được học Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp
3. Được một đoàn viên giới thiệu
4. Hội nghị Chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Đoàn trường trực tiếp ra quyết định chuẩn y.
5. Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện
III. Quy trình kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Quy trình 4 bước
Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn >>
Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên >>
Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện >>
Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp >>
III. Quy trình kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Quy trình 4 bước
Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh
niên , thông qua các loại hình tổ chức và các phương
thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
III. Quy trình kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Quy trình 4 bước
Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên:
Lập danh sách TN tiên tiến và đội viên trưởng thành.
- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp ĐV.
Phân công ĐV giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng,
thời gian tổ chức kết nạp.
III. Quy trình kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Quy trình 4 bước
Bước 3: Bồi dưỡng, rèn luyện thanh, thiếu niên
vào Đoàn: Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn
những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp.
III. Quy trình kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Quy trình 4 bước
Bước 4: : Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp
đoàn viên mới:
Hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (Theo mẫu)
- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên Ban Chấp hành Đoàn cấp trên.
- Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.
- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao huy hiệu Đoàn.
Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều
kiện để đoàn viên mới rèn luyện.
IV. Tiến hành buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Sau khi được Đoàn trường chuẩn y kết nạp Đoàn viên.
Các Chi Đoàn tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới.
Ban chấp hành chi Đoàn tiến hành thực hiện theo trình tự sau
IV. Tiến hành buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới (6)
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
1. Nhận quyết định chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới từ Ban thường vụ Đoàn trường.
2. Lên kế hoạch và được sự đồng ý của BTV Đoàn trường quyết định thời gian tiến hành (chậm nhất là 1 tháng sau khi đã nhận quyết định chuẩn y)
3. Thông báo cho thanh niên được kết nạp và cả Chi đoàn về thời gian và địa điểm kết nạp.
4. Chuẩn bị cho buổi lễ >>
5. Trang trí cho buổi lễ >>
6. Tiến trình buổi lễ >>
IV. Tiến hành buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
<< 4. Chuẩn bị cho buổi lễ (5)
+ Gửi giấy mời Đoàn cấp trền (BTV Đoàn trường)
+ BCH phân công người tổ chức trang trí buổi lễ; người tổ chức nghi lễ chào cờ.
+ BCH viết nhận xét về đơn xin vào Đoàn của từng người được kết nạp; quy định về tiêu chuẩn kết nạp ĐV
+ Phân công một Đoàn viên chuẩn bị bài phát biểu cảm tưởng (là Đoàn viên được phân cộng theo dõi Đoàn viên mới) trong buổi kết nạp.
+ Phân công một Đoàn viên làm thư ký buổi lễ.
IV. Tiến hành buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
<< 5. Trang trí buổi lễ
IV. Tiến hành buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới.
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
<< 6. Tiến trình buổi lễ (10)
1. Chào cờ - Người được phân công
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Bí thư
3. Đọc báo cáo nhận xét đơn xin vào Đoàn - P. Bí thư
4. Đọc quyết định chuẩn y (đọc từng người)
5. Trao quyết định và đeo huy nhiệu Đoàn cho người được kết nạp - Mời Đại diện Đoàn Trường
6. Đoàn viên mới tuyên thệ dưới cờ
7. Đại diện nguời giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu
8. Đoàn viên mới phát biểu
9. Đại diện Đoàn trường hoặc GVCN phát biểu
10. Bế mạc buổi lễ
V. Lễ kết nạp Đoàn viên mới (mẫu)
TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2
Đoàn Chủ toạ: + Nguyễn Quỳnh Hợp B1 Bí thư
+ Lê Thị Nguyệt B6 P. Bí thư
+ B7 Uỷ viên
2. Thư ký: B2
3. Điều hành chào cờ: Tuyên
4. Người giới thiệu ĐV mới: Vi Thị Dung
5. Đoàn viên mới: B5, B8, B9
6. Đại diện BTV Đoàn trường: Đ/c Nguyễn Văn Sơn
7. GVCN: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn
đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm
 
Gửi ý kiến