Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nở
Ngày gửi: 08h:04' 18-01-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
Điều 69 Hiến pháp năm 1992 qui định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật". Trong các quyền ấy, quyền tự do ngôn luận là quyền thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện tính chất tích cực của nhân dân.
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
I/ Đăt vấn đề:
Khi thấy xuất hiện biểu tượng thì học sinh ghi bài vào vở.
NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG TIẾT HỌC
?
Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân:
A, Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn vệ sinh trường, lớp.
B, Tổ dân phố bàn biện pháp về công tác giữ gìn trật tự an ninh của địa phương.
C, Giửi đơn kiện lên tòa án đòi quyền thừa kế.
D, Góp ý và dự thảo pháp luật và Hiến pháp.
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
I/ Đăt vấn đề:
Học sinh tham gia phát biểu tại một

Buổi sinh hoạt do trường tổ chức
Một buổi họp của nhân dân
I/ Đăt vấn đề:
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
Các câu A, B, D thể hiện quyền tự do ngôn luận
Em hiểu thế nào là ngôn luận
Ngôn luận có nghĩa là dùng lời nói (ngôn) để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghĩ.của mình nhằm bàn một vấn đề (luận).
?
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
I/ Đăt vấn đề:
II/ Nội dung bài học:
Thế nào là quyền tự do ngôn luận?
Là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
Hãy nêu một vài ví dụ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
1, Quyền tự do ngôn luận:
Tham gia bàn bạc tìm giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ở địa phương...
Chất vấn các đại biểu quốc hội về vấn đề đất đai trong khu vực qui hoạch sao chậm thi công, nêu lên ý kiến về việc tăng giá điện..
Các câu A, B, D thể hiện quyền tự do ngôn luận
?
Bố mẹ em thường tham gia bàn về các vấn đề sau (Vấn đề nào là thể hiện quyền tự do ngôn luận)
A, Xây dựng kinh tế địa phương
B, Góp ý dự thảo Hiếp pháp năm 1992
C, Vấn đề phòng chống tệ nạn tại địa phương
D, Làm đơn kiện chính quyền địa phương.
2, Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận:
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
II/ Nội dung bài học:
Là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
1, Quyền tự do ngôn luận:
Các câu A, B, D thể hiện quyền tự do ngôn luận
I/ Đăt vấn đề:
Đại biểu quốc hội tham gia ý kiến
trong phiên họp .
2, Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận:
Công dân có quyền được thông tin, tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở ( Tổ dân phố, trường lớp..), trên các phương tiện thông tin đại chúng (quyền tự do báo chí), kiến nghị với đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri, góp vào dự thảo cương lĩnh, dự thảo văn bản luạt, bộ luật quan trọng...
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
II/ Nội dung bài học:
1, Quyền tự do ngôn luận:
I/ Đăt vấn đề:
Công dân phải sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? Tác dụng của nó.
Công dân phải sử dụng quyền tự do ngôn luận theo qui định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước quản lí xã hội.
Qua những hình ảnh trên nói lên điều gì?
?
?
Vậy theo em giữa quyền tự do ngôn luận và khiếu nại, tố cáo có điểm gì giống nhau.
Tìm những hành vi để phân biệt tự do ngôn luận đúng pháp luật và tự do ngôn luận trái pháp luật?
Em có suy nghĩ gì khi xem những thông tin trên?
2, Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận:
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
II/ Nội dung bài học:
1, Quyền tự do ngôn luận:
I/ Đăt vấn đề:
3, Trách nhiệm của nhà nước:
Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
Công dân có quyền được thông tin, tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở ( Tổ dân phố, trường lớp..), trên các phương tiện thông tin đại chúng (quyền tự do báo chí), kiến nghị với đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri, góp vào dự thảo cương lĩnh, dự thảo văn bản luạt, bộ luật quan trọng...
?
Nhà nước đã thể hiện trách nhiệm như thế nào để công dân thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình?
Hãy nêu thêm các chuyên mục thể hiện chính sách của nhà nước về tự do ngôn luận?
Diễn đàn nhân dân
Trả lời bạn nghe đài
Hộp thư truyền hình
Ý kiến ngắn
Đường dây nóng
Ý kiến bạn đọc
Chuyên mục: "người tốt việc tốt"...
Luật báo chí:Điều 2. Bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí.
Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình... Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích nhà nước, tập thể và công dân
Điều 10: Những điều không được thông tin trên báo chí:
Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân;
2. Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;
3. Không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật qui định.
4. Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của các tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.
Luật bảo vệ, Chăm só giáo dục trẻ em năm 2004
1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ, được bày tỏ ý kiến nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm
Là công dân - học sinh chúng ta phải làm gì để thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật Việt Nam?
Bày tỏ ý kiến cá nhân
Trình bày nguyện vọng
Nhờ giải đáp thắc mắc
Yêu cầu bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần
Học tập nâng cao trình độ văn hóa
Tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật
Không nghe, đọc những tin tức trái pháp luật
Tiếp nhận thông tin báo, đài
Tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị.
2, Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận:
Tiết: 27 - Bài 19 QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN.
II/ Nội dung bài học:
1, Quyền tự do ngôn luận:
I/ Đăt vấn đề:
3, Trách nhiệm của nhà nước:
1, Trong các tình huống, tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
A, Góp ý trực tiếp với người có hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu công dân.
B, Viết bài đăng phản ánh việc làm thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, gây thiệt hại tài sản nhà nước.
C, Làm đơn tố cáo với cơ quan quản lí về một cán bộ có biểu hiện tham nhũng.
D, Chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong các kì tiếp xúc cử tri.
III/ Bài tập:
2, Khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng các thông tin về dự thảo Luật giáo dục, nhiều học sinh muốn phát biểu ý kiến, quan điểm của mình, nhưng các bạn còn ngần ngại không biết học sinh có được phép góp ý, phát biểu không và thực hiện bằng cách nào.
Em hãy chỉ ra các phương án giúp các bạn.
Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân vào dự thảo
Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo..
Tình huống: M học rất giỏi, ngoan, được thầy cô và các bạn quý mến. H là bạn cùng tổ đã ghen ghét và viết những tờ giấy nói xấu M dán lên chỗ của M, bàn giáo viên và lên tường.
Em có nhận xét gì về hành vi của H?
Những hành vi nào sau đây lợi dụng quyền tự do ngôn luận:
A, Xuyên tạc sự thật
B, Nói xấu
C, Vu cáo
D,Nghe theo bọn xấu, phản động
E, Lộ bí mật quốc gia

Về nhà: Làm bài tập còn lại
Sưu tầm những chuyên mục mà công dân thể hiện quyền tự do ngôn luận
Hãy nêu những câu ca dao, tục ngữ.. Phản ánh quyền tự do ngôn luận và ngôn luận trái pháp luật?
 
Gửi ý kiến