Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Etilen

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khanh
Ngày gửi: 22h:01' 21-10-2008
Dung lượng: 794.5 KB
Số lượt tải: 486
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT !
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Viết công thức cấu tạo và các phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của mê tan?
Công thức phân tử :
Công thức cấu tạo :
CH4
2
2
Phản ứng đặc trưng :
METAN
Phản ứng thế
BÀI 37 ETILEN
Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí
Bài 37 : ETILEN
Công thức phân tử :
C2H4
Phân tử khối :
28
Nêu tính chất vật lí của etilen ?
Bài 37 : ETILEN
I .TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Bài 37 : ETILEN
- Mô hình phân tử etilen :
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Dạng rỗng
Dạng đặc
Viết công thức cấu tạo của etilen?
- Giữa hai nguyên tử cacbon là liên kết đôi, Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.
Bài 37 : ETILEN
- Công thức cấu tạo :
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
Viết gọn : CH2 = CH2
Bài 37 : ETILEN
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
Etilen có cháy không ?
Thí nghiệm :
Thí nghiệm Phản
ứng
cháy
của
etilen
Phản ứng làm đục nuớc vôi trong
Bài 37 : ETILEN
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
Khi đốt, etilen cháy tạo ra khí cácboníc, hơi nước và toả nhiệt .
3
2
2
Bài 37 : ETILEN
I .TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
1. Phản ứng với oxi (phản ứng cháy) :
2. Etilen có làm mất màu dung dịch brom không ?
Thí nghiệm :
Etilen làm mất màu dung dịch brom
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
Bài 37 : ETILEN
2 .Phản ứng với dung dịch brom :
Khí etilen làm dung dịch brom màu da cam bị mất màu.
CH2 = CH2(k) + Br2(dd)
Br - CH2 - CH2 - Br (l)
Đibrometan
1. Phản ứng với oxi (phản ứng cháy) :
Phản ứng giữa etilen với dung dịch brom gọi là phản ứng cộng
Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen ) dễ tham gia phản ứng cộng
Đặc điểm cấu tạo nào làm etilen có phản ứng cộng?
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
Bài 37 : ETILEN
2 .Phản ứng với dung dịch brom :
1. Phản ứng với oxi (phản ứng cháy) :
3 .Phản ứng trùng hợp :
n CH2 = CH2
(? CH2 - CH2 ?) n
Polietilen(PE)
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
I .TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
Bài 37 : ETILEN
Etilen tham gia được những phản ứng nào?
2 .Phản ứng với dung dịch brom :
1. Phản ứng với oxi (phản ứng cháy) :
3 .Phản ứng trùng hợp :
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
IV .ỨNG DỤNG :
Bài 37 : ETILEN
Nêu những ứng dụng của etilen ?
ETILEN
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
IV.ỨNG DỤNG :
Bài 37 : ETILEN
I .TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
-Etilen là nguyên liệu để điều chế nhựa polietilen, rượu etylic, axit axetic ..
-Dùng để kích thích quả mau chín
Em có biết?
Cách làm quả mau chín
C?NG C?
CÂU 2 : Phương pháp nào sau đây được dùng đề loại bỏ khí etilen lẫn trong khí metan .
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí .
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước
Dẫn 3.36 l hỗn hợp khí (đktc ) gồm CH4, C2H4 vào dung dịch brom dư .Sau phản ứng thấy có 8 g brôm đã phản ứng. Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp trên (giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn )
Cho : C = 12 ; H = 1 ; Br = 80
Chỉ có etilen phản ứng với dung dịch brom, metan không phản ứng.
C?NG C?
CÂU 3 :
GIẢI
1 mol
1 mol
0,05 mol
0,05 mol
Phương trình :
VC2H4 = n . 22,4 = 0,05 . 22,4
= 1,12 (l)
VCH4 = 3,36 - 1,12 = 2,24(l)
II .CẤU TẠO PHÂN TỬ :
III .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC :
IV .ỨNG DỤNG :
Bài 37 : ETILEN
I .TÍNH CHẤT VẬT LÍ :
DẶN DÒ :
- Học bài - Làm bài tập 1 , 2 , 3 ,4 trang 119 SGK
- Xem trước bài 38 : "AXETILEN"
+ So sánh tính chất hóa học của etilen với metan
+ Viết các phương trình phản ứng thu gọn thể hiện tính chất hóa học của etilen
 
Gửi ý kiến