Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Music

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Gia Đức Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 24-01-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
Hung Vuong High School
WELCOME TO OUR CLASS
0
Talk about your music taste.
CHECK- UP
3
GUESSING GAME
1. The song is about the countryside of Viet Nam.
This is the name of a song.
2. It was written by a famous musician – Van Cao.
N
G
T
O
I
L
A
4
Which of these songs were written by Van Cao?
1. Suoi Mo
2. Ha Noi Mua Thu
3. Tien Quan ca
4. Truong Ca Song Lo
5. Tinh Ca
- Van Cao
- Van Cao
- Van Cao
- Vu Thanh
- Hoang Viet
5
UNIT 12 MUSIC
LESSON 3 LISTENING
6
I. Vocabulary
- rousing
cheer up
- lyrical
trữ tình
- rural
thuộc về nông thôn
- sweet
dịu dàng, du dương
- gentle
nhẹ nhàng
[`rauziη] (adj):
[`lirik?l] (adj):
[`ruərəl] (adj):
[swi:t] (adj):
[`dʒentl] (adj):
7
II. True/ False statements prediction.
1. The guess of the show is Lan Huong.
2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn’t like any other VietNamese musicians.
3. Quang Hung thinks some of Van Cao’s music is very sweet and gentle.
4. “Tien Quan Ca”, the Viet Nam National Anthem, was written in 1954.
5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hear the song.
8
III. Listen and check the prediction.
1. The guess of the show is Lan Huong.
2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn’t like any other VietNamese musicians.
3. Quang Hung thinks some of Van Cao’s music is very sweet and gentle.
4. “Tien Quan Ca”, the Viet Nam National Anthem, was written in 1954.
5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hear the song.
T F

9
IV. Listen and choose the best answers
1. What is the name of the radio programme?
a. It is “My Favourite Musician.”
b. It is “My Favourite Singer.”
c. It is “The Famous Person.”
2. Which song by Van Cao does Quang Hung like most?
a. Lang Toi
b. Tien Quan Ca
c. Suoi Mo
3. Why does Quang Hung like it?
a. Because it’s hard and solemn.
b. Because it’s boring.
c. Because it’s very popular.
10
GAME
E
GAME
GAME
G
GAME
GAME
GAME
GAME
A
M
GAME
WHAT KINDS OF MUSIC?
11
Modern music that is popular with young people.
Pop music
5
3
2
4
1
12
Serious and traditional Western European music.
Classical music
5
3
2
4
1
13
Combination of African and Western music.
Jazz
5
3
2
4
1
14
A style of music with a strong and loud beat.
Rock ’n’ roll (Rock)
5
3
2
4
1
15
Traditional songs of a country.
Folk music
5
3
2
4
1
16
* HOMEWORK:
- Learn by heart the vocabulary.
- Prepare the next lesson: Lesson 5. Language Focus
* Pronunciation: the two sounds
* List the verbs following by “to-infinitive” and the “Wh-question” words
17

.
Thank you for your attention!
Goodbye!
No_avatar
Cách giảm cước VIETEL:http://www.choidoco.com/vi-c-lam-d-ch-v/535-tham-t.html
No_avatar
bài này chưa chuẩn lắm đâu thầy(cô) ạ.Ở bài "before you listen" bài hát Làng tôi cũng là sáng tác của Văn Cao. Thầy (cô) soạn thiếu rồi ạ
 
Gửi ý kiến