Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tu hoc PowerPoint

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:22' 25-01-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
1/25/2010
1
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
POWERPOINT
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
2
Mục lục
Giới thiệu
Khởi động
Cách lưu tập tin powerpoint
Chọn một kiểu trình bày (silde layout)
Định dạng nền slide (background)
Định dạng FONT chữ
Chèn thêm một Slide mới
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
3
Mục lục
Thay đổi thứ tự trình diễn
Chèn các đối tượng vào slide
Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide
Trình chiếu một tập tin power point
Định thứ tự & cách thức xuất hiện đối tượng
Định hiệu ứng chuyển slide
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
4
Mục lục
Định chế độ trình chiếu 1 lần hoặc lặp lại nhiều lần
Tạo liên kết slide.
Tạo siêu liên kết đến trang web hay tập tin
Tạo liên kết đến một slide khác trong tập tin p.point
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
5
GIỚI THIỆU
MS POWERPOINT là chương trình ứng dụng dùng để diễn hình (presentation) bằng 1 hoặc nhiều slide chứa nội dung là chữ, biểu đồ, đồ thị, hình ảnh…
MS Powerpoint được dùng để thực hiện các công việc sau:
Tạo diễn hình cho cuộc họp, hội nghị.
Thực hiện quảng cáo sản phẩm.
Tạo giáo án điện tử.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
6
Khởi động
Cách 1: nhấp đúp vào biểu tượng powerpoint trên desktop.
Cách 2: chọn start/ program/ microsoft office/ MS powerpoint.
Nhấp chọn create new a presentation. Có 4 tùy chọn:
Blank presentation: tạo một diễn hình mới trống.
Design template: chọn diễn hình đã được thiết kế theo một khuôn mẩu có sẵn.
Auto content wizard powerpoint: cung cấp một bản phác thảo cơ bản để thiết kế một diễn hình chuyên nghiệp.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
7
CÁCH LƯU TẬP TIN POWERPOINT
Thực hiện giống như lưu tập tin trong word
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
8
Chọn một kiểu trình bày
(silde layout)
Nhấp chọn một kiểu trình bày trong khung apply slide layout:
Trình bày văn bản (Text layouts).
Trình bày các đối tượng (content layouts)
Trình bày văn bản và các đối tượng (Text and content layouts)
Những kiểu trình bày khác (other layouts)
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
9
ĐỊNH DẠNG NỀN SLIDE
(BACKGROUND)
Chọn format/ background cửa sổ background:
Chọn màu nền, hoa văn

chọn hoa văn

chọn màu nền
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
10
Định dạng font chữ
Nhấp chọn format/ replace fonts  xuất hiện cửa sổ replace fonts.
Chọn font chữ thay thế trong khung with, chọn replace/ close.


Font chữ cần thay thế
Font chữ được thay thế
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
11
Chèn thêm một slide mới
Chọn insert/ new slide
Chọn một kiểu trình bày trong khung apply silde layout
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
12
THAY ĐỔI THỨ TỰ TRÌNH DIỄN
Ta có thể thay đổi thứ tự trình diễn các slide bằng cách:
Chọn view slide sorter  cửa sổ slide sorter.
Kéo thả silde muốn thay đổi vị trí đến vị trí mới.
Chọn view/ normal để trở lại cách trình bày như ban đầu.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
13
Chèn các đối tượng vào slide
Chèn hình ảnh
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
14
TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN SLIDE
Nhấp chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng.
Chọn slide show/ custom animation cửa sổ custom animation bên phải.
Nhấp chọn nút add effect chọn các kiểu hiệu ứng:
Entrance: kiểu đối tượng xuất hiện.
Emphasic: hiệu ứng làm nổi bật đối tượng: quay tròn (spin), làm lớn lên (grow/ shink)
Exit: kiểu đối tượng biến mất.
Motion paths: đường di chuyển của đối tượng.
Bấm vào nút play để xem hiệu ứng.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
15
TRÌNH CHIẾU MỘT TẬP TIN PPOINT
Mở tập tin.
Nhấn phím F5 hoặc chọn slide show/ view show.
Nhấn phím ESC để thoát khỏi chế độ trình chiếu.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
16
Định thứ tự & cách thức xuất hiện đối tượng
Thứ tự xuất hiện đối tượng có thể thay đổi như sau:
Nhấp vào đối tượng muốn thay đổi thứ tự.
Bấm vào các mũi tên hướng lên ở nút re-oder: tăng thứ tự thực hiện trình diễn.
Bấm vào các mũi tên hướng xuống ở nút re-oder: giảm thứ tự thực hiện trình diễn.
Để xoá một hiệu ứng: chọn hiệu ứng trong khung tác vụ, nhấp vào mũi tên hướng xuống  chọn remove
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
17
Nhaý vào để bỏ hiệu ứng cho đối tượng
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
18
Định hiệu ứng chuyển slide
Nhấp chọn slide show/ slide transistion  cửa sổ slide transistion bên phải.
Nhấp chọn một kiểu hiệu ứng chuyển slide trong khung apply to selected slides.
Trong khung modify transistion chọn tốc độ của hiệu ứng trong khung speed:
Slow: chậm.
Medium: vừa.
Fast: nhanh.
Chọn hiệu ứng âm thanh trong khung sound.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
19
Trong khung advance slide chọn:
On mouse click: khi click chuột mới chuyển slide.
Automatically after: tự động chuyển slide sau khoảng thời gian tính bằng giây.
Nhấp vào nút apply to all slides để áp dụng cho tất cả các slide trong tập tin trình chiếu.
Định hiệu ứng chuyển slide
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
20
ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÌNH CHIẾU 1 LẦN HOẶC LẶP LẠI NHIỀU LẦN
Mặc định khi trình chiếu các slide chạy lần lượt từ slide đầu cho đến slide cuối. Tuy nhiên , ta có thể định cho các slide trình chiếu lặp đi lặp lại nhiều lần bằng thao tác sau:
Nhấp vào menu slide show/ setup show.
Chọn loop continously until “Esc”.
Chọn OK.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
21
áp dụng các cho các slide
áp dụng cho tất cả các slide
Lập lại cho đến khi bấm ESC
Áp dụng từ slide…cho đến slide…
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
22
TẠO LIÊN KẾT SLIDE
TẠO NÚT LIÊN KẾT SLIDE
Nháy vào slide show/ action button.
Chọn các nút liên kết slide:
Previous slide: trở về slide trước.
Next slide: đến slide kế tiếp 
Beginning: trở về slide đầu tiên .
End: về slide cuối cùng.
Drag chuột trên slide tại chỗ muốn vẽ dấu hiệu liên kết. cửa sổ action setting. nhấp chọn vào dấu hiệu  trong khung hyperlink to chọn một trong các liên kết đến các silde cần thiết.
Nháy chọn OK.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
23
TẠO SIÊU LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB HAY TẬP TIN
Chọn insert/ hyperlink cửa sổ insert hyperlink.
Trong khung link to chọn: Existing file or web page. Nhấp chọn tập tin trong cửa sổ cây thư mục bên phải hoặc gõ địa chỉ trang web trong khung address.
1/25/2010
TỔ TIN HỌC KHOA TỰ NHIÊN
24
TẠO LIÊN KẾT ĐẾN MỘT SLIDE KHÁC TRONG TẬP TIN PPOINT
Chọn insert / hyperlink  cửa sổ insert hyperlink.
Trong khung link to nháy chọn place in this document  select a place in this document bên phải.
Chọn slide cần liên kết đến.
Chọn OK.
 
Gửi ý kiến