Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Huy
Ngày gửi: 19h:25' 25-01-2010
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 665
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
GV: Lê Đức Huy
Kiểm tra bài cũ
1
Câu hỏi 1: Hình ABCD gồm những hình nào? Nêu các yếu tố của từng hình.Câu hỏi 2: Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác
Câu hỏi 3: Nêu quy tắc tính diện tích hình thang
2
3
Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm2010
A
B
C
E
D
Toán: 102 Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
* Đo các khoảng cách trên mặt đất. Giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau:
N
* Tính diện tích mảnh đất:
* Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5m2
30m
27m
55m
22m
Muốn tính diện tích mảnh đất ABCDE, ta tính diện tích của hình thang ABCD và diện tích hình tam giác ADE rồi cộng hai kết quả lại với nhau.
Muốn tính diện tích của một hình chưa học, ta tìm cách chia diện tích của hình đó thành diện tích các hình đơn giản đã học: Hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình tam giác ... Rồi tính diện tích của từng hình đó và cộng các kết quả lại với nhau.
Luyện tập
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây,
D
A
B
C
G
E
biết: AD =63m;
AE = 84m;
BE = 28m;
GC = 30m.
63m
84m
28m
30m
Muốn tính diện tích mảnh đất ABCD, ta tính diện tích của hình thang ABGD và diện tích hình tam giác BGC. Rồi cộng hai kết quả lại với nhau.
BG = BE + EG (mà EG = AD) nên: BG = BE + AD
Bài giải: Mảnh đất đã cho được chia thành hình thang ABGD và hình tam giác BGC.
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình thang ABGD là:
(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
Diện tích tam giác BGC là:
91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 6468 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Cách khác: Muốn tính diện tích mảnh đất ABCD, ta tính diện tích hình chữ nhật AEGD và diện tích hai hình tam giác ABE; BGC rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.
Luyện tập
Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây,
A
M
N
D
C
B
Cách tính diện tích mảnh đất: Tính diện tích tam giác ABM, diện tích hình thang MBCN và diện tích tam giác NCD rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.
biết: BM = 20,8m;
CN = 38m;
AM = 24,5m;
MN = 37,4m;
ND = 25,3m.
20,8m
38m
24,5m
37,4m
25,3m
Bài giải: Mảnh đất đã cho được chia thành hình tam giác ABM, hình thang MNCB và hình tam giác NCD.
Diện tích tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
Diện tích hình thang MNCB là: (20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)
Diện tích tam giác NCD là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
Diện tích mảnh đất là: 254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m2)
Đáp số: 1835,06m2
Muốn tính diện tích của một hình chưa học, ta tìm cách chia diện tích của hình đó thành diện tích các hình đơn giản đã học: Hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình tam giác ... Rồi tính diện tích của từng hình đó và cộng các kết quả lại với nhau.
Chú ý
Về nhà
Làm bài tập trong vở thực hành Toán tiết 102
và xem trước bài học giờ sau.
Chân thành cảm ơn
Các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham dự tiết học
phòng gd&ĐT huyện chiêm hoá
2009 - 2010
trường tiểu học Tân thịnh
 
Gửi ý kiến