Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Prôtêin

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ái Liêm
Ngày gửi: 22h:33' 06-10-2008
Dung lượng: 753.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô giáo, chào các em học sinh
THAO GIẢNG MÔN SINH HỌC - LỚP 9
SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG PT CẤP 2-3 XUÂN PHƯỚC ----------
GV thực hiện : Đỗ Ái Liêm
KIỂM TRA BÀI
Em hãy trình bày thành phần hoá học và cấu tạo của ARN ?
-ARN cấu tạo từ các nguyên tố : C, H, O, N và P.
-ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 4 loại nuclêôtit:A, U, G, X.
Em hãy so sánh cấu tạo của ARN và AND theo bảng sau:
Đặc điểm
ARN
ADN
Số mạch đơn
Các loại đơn phân
Kích thước, khối lượng
1
2
A, U, G, X
A, T, G, X
Nhỏ
Lớn
TIẾT 18: PRÔTÊIN
1/ CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN:
2/ CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN:
Chú ý:
?
?
Câu hỏi
Nội dung ghi vở
TIẾT 18: PRÔTÊIN
?
?
1/ Cấu trúc của prôtêin:
TIẾT 18: PRÔTÊIN
-Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố chính: C, H, O, N.
-Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là axít amin.
Em hãy nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi sau:
Nêu thành phần hoá học và cấu tạo của prôtêin ?
Em haõy thaûo luaän caùc caâu hoûi sau:
+ Tính ñaëc thuø cuûa proâteâin ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?
+ Yeáu toá naøo xaùc ñònh söï ña daïng cuûa proâteâin?
+ Vì sao proâteâin coù tính ña daïng vaø ñaëc thuø ?
Tính đặc thù của prôtêin thể hiện ở số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của axít amin.
Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện như thế nào?
Em hãy thảo luận các câu hỏi sau:
?
Yếu tố nào xác định sự đa dạng của prôtêin?
?
Do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại a xít amin.
?
TIẾT 18: PRÔTÊIN
Vì sao prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?
1/ Cấu trúc của prôtêin:
Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axít amin.
?
Em hãy quan sát hình sau và sắp xếp lại theo thứ tự các bậc cấu trúc của prôtêin tăng dần?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
TIẾT 18: PRÔTÊIN
1/ Cấu trúc của prôtêin:
+ Cấu trúc bậc 4: Gồm hai hay nhiều chuỗi axít amin kết hợp với nhau.
Các bậc cấu trúc:
+ Cấu trúc bậc 1: Là chuỗi axít amin có trình tự xác định.
?
+ Cấu trúc bậc 2: Là chuỗi axít amin tạo vòng xoắn lò xo.
+ Cấu trúc bậc 3: Do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin.
Tính đặc trưng của prôtêin còn thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp đặc trưng cho từng loại prôtêin), và bậc 4 (theo số lượng và số loại chuỗi axít amin)
Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?
?
TIẾT 18: PRÔTÊIN
1/ Cấu trúc của prôtêin:
2/ Chức năng của prôtêin
Các em đọc mục II SGK , trả lời câu hỏi
Prôtêin có những chức năng gì ?
- Chức năng cấu trúc, chức năng xúc tác, điều hoà các quá trình trao đổi chất.
+ Chức năng cấu trúc của prôtêin như thế nào?
a/ Chức năng cấu trúc:
?
Là thành phần quan trọng xây dựng các bào quan và màng sinh chất ? hình thành các đặc điểm của mô, cơ quan, cơ thể .
?
b/ Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất:
?
Bản chất của enzim là gì?
?
Bản chất của enzim là prôtêin
Có khoảng 3500 loại enzim, mỗi loại tham gia một phản ứng nhất định.
c/ Vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất
Prôtêin là thành phần cấu tạo các hoocmôn mà hooc môn có vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể
Ghi nhớ
TIẾT 18: PRÔTÊIN
1/ Cấu trúc của prôtêin:
2/ Chức năng của prôtêin
a/ Chức năng cấu trúc:
b/ Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất:
c/ Vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất
Ngoài các chức năng trên prôtêin còn có chức năng nào khác?
?
+ Là thành phần tạo nên kháng thể .
+ Prôtêin phân giải glucôzơ để cung cấp năng lượng khi cần.
+Truyền xung thần kinh.
Các em trao đổi thảo luận các câu hỏi sau:
+ Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?
+ Nêu vai trò một số enzim đối với sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và ở dạ dày?
+ Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?
Vì các vòng xoắn dạng sợi, bện lại kiểu dây thừng tạo thành dây chịu lực rất tốt.
+ Nêu vai trò một số enzim đối với sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và ở dạ dày?
Ơ miệng. Amilaza biến đổi tinh bột thành đường mantozơ
-Ơ dạ dày. Enzim pepsin cắt prôtêin chuỗi dài thành prôtêin chuỗi ngắn ( từ 3 - 10 a xít amin)
+ Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?
Do thay đổi tỉ lệ bất thường của insulin ? tăng lượng đường trong máu.
?
TIẾT 18: PRÔTÊIN
1/ Cấu trúc của prôtêin:
2/ Chức năng của prôtêin
a/ Chức năng cấu trúc:
b/ Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất:
c/ Vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất
?
Tóm lại: prôtêin đảm nhận nhiều chức năng, liên quan đến hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể .
Qua các chức năng của prôtêin em có nhận xét gì?
Bài tập
2/Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?
a
Cấu trúc bậc 1.
b
c
Cấu trúc bậc 2.
d
Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
TIẾT 18: PRÔTÊIN
Do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các a xít amin.
Ơ các dạng cấu trúc không gian của prôtêin.
e
Ơ chức năng của prôtêin.
Cả a và b đúng.
Cả a, b và c.
1/Tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào quy định?
a
b
c
d
Cấu trúc bậc 3.
Cấu trúc bậc 4.
* BÀI VỪA HỌC:
- Học nội dung vừa ghi và phần ghi nhớ cuối bài.
- Trả lời câu hỏi 1,2. làm bài tập 3 và 4 ở sgk.
* BÀI SẮP HỌC:
- Ôn lại bài AND và ARN.
-Đọc trước bài 19
VỀ NHÀ
TIẾT 18: PRÔTÊIN
Tiết học đến đây kết thúc.
Kính chúc quý thầy cô,
chúc các em mạnh khoẻ, thành đạt ...
Em đã chọn sai
Em đã chọn đúng
 
Gửi ý kiến