Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Mai Phương
Ngày gửi: 21h:06' 04-02-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở
Người thực hiện: đào Thị Mai Phương
đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn đông Triều
Tiết 47
Phuong trình ch?a ?n ? m?u
Toán lớp 8
Gi?i các phuong trình:
Kiểm tra bài cũ
- Rút gọn ta có: x =1
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Giải:
- Chuyển các biểu thức chứa ẩn sang một vế:
?1. Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình vì tại x = 1 giá trị của hai vế PT(1) không xác định.
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu:
Giải phương trình:
Lưu ý: Khi biến đổi phương trình mà làm
mất mẫu chứa ẩn của phương trình thì
phương trình nhận được có thể không
tương đương với phương trình ban đầu.

Điều kiện xác định của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác không
Viết tắt: ĐKXĐ
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1.Ví dụ mở đầu:
Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:
?2 Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau?
ĐKXĐ: x 1 v x -1
ĐKXĐ: x 2
Điều kiện xác định của phương trình là điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác không
Viết tắt: ĐKXĐ
C2: Vì x - 2 0 ? .
V?y DKXD c?a phuong trình (a) l
ĐKXĐ: x 2
b) ĐKXĐ: x 1 v x -2
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
Bài tập trắc nghiệm
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
Ví dụ 2: Giải phương trình:
(1)
ĐKXĐ: x ≠ 0 và x ≠ 2
Quy đồng mẫu hai vế của phương trình:
2(x + 2)(x – 2) = x(2x + 3)
(1a)  2(x2 – 4) = 2x2+3x
 2x2 – 8 = 2x2 +3x
(1a)
 3x = – 8
 x =
Giải phương trình (1a):
Ta thấy x = thỏa mãn ĐKXĐ của phương trình
Vậy tập ngiệm của phương trình là S = { }
Tìm ĐKXĐ
Quy đồng mẫu và khử mẫu
Giải phương trình
Kết luận
3. Gi?i phuong trình ch?a ?n ? m?u
=>
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
3. Gi?i phuong trình ch?a ?n ? m?u
- Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
+ Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình
+ Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
+ Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được.
+ Bước 4. (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
* Bài 29 trang 22 SGK :
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
3. Gi?i phuong trình ch?a ?n ? m?u
Bạn Sơn giải phương trình như sau:

(1 ) x2 - 5x = 5 (x-5)
? x2 - 5x = 5x-25
? x2 -10 x + 25 = 0
? ( x -5)2 = 0
? x = 5

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức
x-5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau :

x =5.


đkxđ : x? 5
Giá trị x =5 không thoả mãn DKXD. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

đkxđ: x ? 5Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên ?
Giá trị x =5 không thoả mãn DKXD. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm
* Sưa bi bn Sn: Gi?i phuong trình
* Sửa bài bạn Hà:
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
3. Gi?i phuong trình ch?a ?n ? m?u
Bài tập: Giải các phương trình
Các em về nhà xem lại cách tìm ĐKXĐ của một phương trình.
Thu?c v n?m du?c cc bu?c gi?i m?t phuong trình ch?a ?n ? m?u.
Làm lại các các bài tập đã thực hiện trên lớp
Đọc trước các mục còn lại tiết sau ta học tiếp, xem lại cách qui đồng mẫu của các phân thức.
Tiết 47. Bài 5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình
1. Ví dụ mở đầu:
3. Gi?i phuong trình ch?a ?n ? m?u
4. Hu?ng d?n v? nh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓