Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Huỳnh Hà Yên Long
Ngày gửi: 02h:01' 18-10-2008
Dung lượng: 834.0 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
Năm học: 2008-2009


CÂU HỎI
1.Nêu nhiệm vụ thân máy ? Em có nhận xét gì về đặc điẻm cấu tạo thân xylanh động cơ làm mát bằng nước và không khí?
2.Nêu nhiệm vụ nắp máy? Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cácte?

Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
-Biết được nhiệm vụ và cơ cấu của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

-Đọc được sơ đồ cấu tạo của pitttông, thanh truyền và trục khuỷu .

Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I. GIƠÍ THIỆU CHUNG :
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết: nhóm pittông, nhóm thanh truyền,nhóm trục khuỷu
II. PIT TÔNG:
Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
-Cùng với xylanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc.
-Tiếp nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực đó làm trục khuỷu quay, và ngược lại.

I.GIƠÍ THIỆU CHUNG
II. PIT TÔNG:
1. Nhiệm vụ:1. Nhiệm vụ:
Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I.GIƠÍ THIỆU CHUNG :
II. PIT TÔNG:
1.Nhiệm vu
2.Cấu tao:
2. Cấu tạo :
Gồm ba phần chính:đỉnh, đầu và thân.
-Đỉnh: có 3 dạng:đỉnh bằng ,đỉnh lồi và đỉnh lõm.
-Đầu: có rãnh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu.Xecmăng dầu lắp ở phía dưới.Trong rãnh có lỗ dầu bôi trơn.
-Thân: để dẫn hướng,và liên kết với thanh truyền .Trên thân pittông có lỗ lắp chốt pittông.

Vong xecmang
Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I.GIƠÍ THIỆU CHUNG :
II. PIT TÔNG:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
III. THANH TRUYỀN:III. THANH TRUYỀN:
Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I.GIƠÍ THIỆU CHUNG :
II. PIT TÔNG:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
III. THANH TRUYỀN:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :


1.Nhiệm vụ
Dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu
2.Cấu tạo:
Gồm 3 phần: đầu nhỏ ,thân và đầu to.
-Đầu nhỏ: có dạng hình trụ rỗng-để lắp chốt pittông.
-Thân:để nối đầu nhỏ với đầu to , có tiết diện hình chữ I.
-Đầu to: Dùng để lắp với chốt khuỷu, một nửa dính liền với thân,một nửa rời ra.Hai nửa ghép với nhau bằng bulông-đai ốc.

Tại sao ở đầu nhỏ và đầu to thanh truyền lại phải lắp bạc lót hoặc ổ bi?


Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I.GIƠÍ THIỆU CHUNG:
II. PIT TÔNG:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
III. THANH TRUYỀN:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
IV.TRỤC KHUỶU:
1. Nhiệm vụ:


IV.TRỤC KHUỶU:
1. Nhiệm vụ:
-Tiếp nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay để kéo máy công tác.
-Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của độngcơ
Bài 22: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
I.GIƠÍ THIỆU CHUNG :
II. PIT TÔNG:
1. Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
III. THANH TRUYỀN:
1. Nhiệm via:
2. Cấu tạo :
IV.TRỤC KHUỶU:
1.Nhiệm vụ:
2. Cấu tạo :
2. Cấu tạo :
Gồm 3 phần: Đầu trục, thân và đuôi trục khuỷu.
Ngoài ra còn cổ khuỷu, chốt khuỷu, má khuỷu.


Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì?

CỦNG CỐ
Nhiệm vụ thanh truyền là.
A.Dùng để tạo buồng cháy
C. Dùng để dẫn hướng.
B.Dùng để tạo ra mô men quay.
D. Dùng để truyền lực
2. Treân ñaàu nhoû cuûa thanh truyeàn laép baïc loùt ñeå:
A.Giaûm ma saùt.
B.Taêng tuoåi thoï thanh truyeàn.
C.Giúp chi tiết để chuyển động.
D.ñeã thaùo laép.
DẶN DÒ

Về nhà các em học bài phải kết hợp với nhìn vào các hình trong SGK.
Trả lời các câu hỏi trang 109 SGK.
Và đọc trước bài 24 : Cơ cấu phân phối khí.
 
Gửi ý kiến