Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Minh Hường
Ngày gửi: 15h:50' 20-02-2010
Dung lượng: 755.0 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
* Con người rất cần tiếng nói của văn nghệ. Em hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
Văn nghệ giúp chúng ta sống đầy đủ hơn, phong phú hơn với cuộc đời và với chính mình.
Trong trường hợp con người bị ngăn cách với cuộc sống, tiếng nói của văn nghệ là sợi dây buộc chặt họ với cuộc sống đời thường bên ngoài.
Văn nghệ làm cho cuộc sống trở nên vui tươi.
Cả A, B, C đều đúng.
Tiết 102:
Chuẩn bị hành trang
vào thế kỷ mới
-Vũ Khoan-
I. Đọc - Hiểu chú thích:
1, Đọc:
2. Tác giả, tác phẩm:
a. Tác giả:
- Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trị.
- Nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng chính phủ.
b. Tác phẩm:
- Đăng trên tạp chí " Tia sáng``-2001.
- In trong tập "Một góc nhìn của trí thức"-
2002
3.Từ khó:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
* Bố cục:
- Mở bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
-Thân bài: Những đòi hỏi của thế kỷ mới và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.
-Kết bài: Nhiệm vụ cấp thiết của thế hệ trẻ chúng ta.
1.Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới:
"Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới."
- Đối tượng: Lớp trẻ.
- Nội dung: Cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam.
- Mục đích: Rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới
? Nêu vấn đề trực tiếp, rõ ràng, ngắn gọn.
2. Những đòi hỏi của thế kỷ mới và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam:
a. Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.
+ Từ cổ chí kim bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử.
+ Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì vai trò của con người ngày càng nổi trội.
?Con người là nhân tố quyết định vận mệnh, tương lai đất nước.
b. Bối cảnh của thế giới hiện nay và nhiệm vụ nặng nề của đất nước.
* Thế giới:
Sự giao thoa, hội nhập sâu rộng của các nền kinh tế.
Khoa học và công nghệ phát triển nhanh.
?Thế kỷ của khoa học và công nghệ.
* Nhiệm vụ của đất nước:
- Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn , lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp.
- Đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
- Tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.
c. Những điểm mạnh,điểm yếu của con người Việt Nam:
Em hãy chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của con người và nguyên nhân tác hại của điểm yếu đó?
Em hãy liên hệ, cho ví dụ ngay trong gia đình, cộng đồng dân cư, lớp học. về những điểm yếu đó?
? Ưu điểm cần giữ vững, phát huy.
? Nhược điểm cần loại bỏ.
Các thành ngữ: Diễn đạt gọn, dễ hiểu, gần gũi, giản dị.
Phương pháp lập luận: Chứng minh, so sánh đối chiếu, phân tích song song, cái yếu tiềm ẩn trong cái mạnh.
3. Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta
- Lấp đầy hành trang bằng
những điểm mạnh.
- Vứt bỏ những điểm yếu.
III. Tổng kết:
Nội dung:
Điều mà em nhận thức được từ văn bản này là gì?
Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới thế hệ trẻ Việt Nam cần nhìn rõ những điểm mạnh và điểm yếu, rèn cho mình những đức tính tốt, những thói quen tốt.
Chúng ta cần phát huy những điểm mạnh; khắc phục, loại bỏ những điểm yếu.
Cả A và B đều đúng.
2. Nghệ thuật:
Em học tập được gì về nghệ thuật nghị luận từ bài viết của tác giả?
A. Bố cục mạch lạc.
B. Quan điểm rõ ràng; lập luận ngắn gọn.
C. Sử dụng thành ngữ, tục ngữ đầy sức thuyết phục.
D. Cả A,B,C đều đúng.
IV. Luyện tập:
Dựa vào phần phân tích
văn bản, em hãy
đọc lại cả bài
và lập dàn ý theo
trình tự lập luận
của tác giả?
Mở bài (Nêu vấn đề): Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới.
Thân bài (Giải quyết vấn đề): Những đòi hỏi của thế kỷ mới và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam.
- Luận cứ 1: Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.
Luận cứ 2: Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ của đất nước.
Luận cứ 3: Những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam
3. Kết bài (Kết thúc vấn đề): Nhiệm vụ cấp thiết của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến