Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 9. Natural disaters

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hải Đăng
Ngày gửi: 19h:29' 21-03-2010
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 2022
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS: 9C
Trang xa secondary school
earthquake
Tidal wave
Typhoon
Volcano
Tornado
Flood
Drought
Ice rain
Snowstorm
Tuesday, March 23rd 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
Period 56
LESSON 3: READ
1. New words:
1. New words:
Pacific Rim (Ring of Fire):
collapse (v):
tidal wave (n):
abrupt (adj):
shift (n):
tornado (n):
funnel- shaped (adj):
suck up (v):
erupt (v)- eruption (n):
Tuesday, March 23rd 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
Period 56
vành đai (lửa)Thái Bình Dương
sụp đổ
sóng thần
bất ngờ, đột ngột
sự dịch chuyển
có hình phễu
hút lên
lốc xoáy
phun, sự phun trào
Tuesday, March 23rd 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
Period 56
LESSON 3: READ
New words:
2. Read:
Tuesday, March 23rd 2010
Period 56
UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
Complete the table with the passage numbers:
3. Typhoons
5. Tornadoes
4. Volcanoes
2. Tidal waves
1. Earthquakes
Tuesday, March 23rd 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
Period 56
LESSON 3: READ
New words:
2. Read:
a. Tick True or False?
Tuesday, March 23rd 2010
Period 56 UNIT 9: NATURAL DISASTERS - LESSON 3: READ
a. True or False?
1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire.
2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.
3. A huge tidal wave traveled from
and hit Anchorage in the 1960s.
4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural disaster.
5. The eruption of Mount Pinatubo

6. A tornado looks like a funnel.
California to Alaska
Alaska to California
largest volcanic eruption in more than 50 years.
T
T
F
T
F
is the world`s
largest ever volcanic eruption.
was the world`s
T
Tuesday,23rd March 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
Period 56
LESSON 3: READ
New words:
2. Read:
a. Tick True or False?
b. Complete the sentences.
Tuesday, March 23rd 2010
Period 56 UNIT 9 (cont): LESSON 3: READ
b. Complete the sentences.
1. The majority of earthquakes...................
2. During the earthquake in Kobe, many......
3. A tidal wave can only occur when.........
4. In Australia, a tropical storm is known as.......
5. The Chinese language gave us ..............
6. A tornado is a type of storm that.............
occur around the Pacific Rim.
people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.
there is an abrupt shift in the underwater movement of the earth.
a cyclone
the word "typhoon"
passes overland
below a thunderstorm and sucks up anything that is in
its path.
Tuesday, March 23rd 2010
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
Period 56
LESSON 3: READ
New words:
2. Read:
a. Tick True or False?
b. Complete the sentences.
3. Further practice.
Complete each sentence with a correct name of natural disaster:
1. The .........of January 2010 in Haiti killed over 300.000 people.
2. In 2001, a huge ........ hit Bali in Indonesia and caused severe damage.
3. Most of disastrous....... occur in North America.
earthquake
tidal wave
tornadoes
HOMEWORK :
- Learn new words by heart
Do again all the exercises
Be ready for the next lesson
Thank you for
Your attention!
Tornado
earthquake
tidal wave
typhoon
snowstorm
volcano
No_avatar

bai nay cung hay do.

cam on ca nha nhe.

toi hoc sp anh .

lien

No_avatarf
thank you
No_avatarf

thank you very much !!Mỉm cười

No_avatar

hjhj hay chỉ có điều màu chữ với cỡ chữ khó đọc wa

 

No_avatar

hay ra phếtKhông biết ngượng

No_avatarf

ah này chơi đểu thật ra mấy cái hình vô ic ở mấy trang cuối làm mk tải về lâu wá trời

 

No_avatar

@@

 

No_avatar

thank you :D

No_avatar

thank you

 

 
Gửi ý kiến