Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Lan Anh
Ngày gửi: 19h:20' 25-03-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
Bài 32: HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT
TIẾT 53: HIDRO SUNFUA
Cấu trúc phân tử
Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí
Tính chất hóa học
Tính chất muối sunfua
Sự hình thành phân tử hidrosunfua
H
H
S
H2S
S
H
H
Cấu tạo phân tử hidrosunfua
920
II. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí
Trạng thái tự nhiên
Tính chất vật lí
- H2S là chất khí, không màu, mùi trứng thối và rất độc.
- Hơi nặng hơn không khí (d = 1,17), hóa lỏng ở -600C.
- Tan ít trong nước
Chỉ có 0,1% H2S trong không khí đã gây nhiễm độc mạnh
III. Tính chất hóa học
S
H
H
-2
920
Tính axit yếu
Tính khử mạnh
1. Tính khử mạnh
a/ Tác dụng với đơn chất
Tác dụng với O2
Thiếu O2 :

Dư O2 :
b/ Tác dụng với hợp chất có tính oxi hoá
→ Tùy thuộc vào bản chất và nồng độ chất oxi hóa...mà số oxi hóa của nguyên tử lưu huỳnh trong phân tử hidro sunfua tăng từ -2 đến 0, +4, +6.
2. Tính axit yếu

Khí hidro sunfua khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuhidric.
Tính axit yếu hơn axit cacbonic.
Axit sunfuhidric tác dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối:
- Muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2-
- Muối axit, như NaHS chứa ion HS-.

NaOH + H2S → NaHS + H2O
(Natri hidrosunfua)
2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
(Natri sunfua)
T ≤ 1 1 < T < 2 T ≥ 2
IV. Điều chế
- Trong công nghiệp không sản xuất khí hidro sunfua.
Trong phòng thí nghiệm:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑
V. Muối Sunfua
Muối sunfua có tan được trong nước và axit loãng không?
Thí nghiệm
CuSO4 + H2S→ CuS↓ + H2SO4
( đen)
H2O
H2SO4 (l)
HCl
H2SO4 (đđ)
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
Ko tan
Ko tan
Ko tan
tan ít
tan ít
tan
tan
muối
ZnS
KLK, KT(trừ Be), amoni
MgS
Al2S3
FeS
MnS
CuS
CdS
PbS
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
Kém bền
 trắng
 đen
 hồng
 đen
 vàng
 đen
Thủy phân
Bảng tính tan của muối sunfua trong các dung môi khác nhau
Ko tan
Củng cố
Bài 3 tr138/SGK
Bài 2: Cho 200ml dung dịch H2S 0,1M tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muoi thu được là:
A. 1,34g
B. 0,117g
C. 1,56g
D. 0,78g

Chân thành cảm ơn!
HIDRO SUNFUA CÓ TRONG SUỐI NƯỚC NÓNG
HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA
HIDRO SUNFUA CÓ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY
HIDRO SUNFUA CÓ TRONG TRỨNG THỐI
HIDRO SUNFUA CÓ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT
 
Gửi ý kiến