Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Hà
Ngày gửi: 18h:53' 27-03-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
kiểm tra bài cũ


- Nghiên cứu sơ đồ sau và so sánh quy trình sản xuất cá giống và sản xuất gia súc giống?Giải thích tại sao lại có những điểm khác nhau như vậy?

Chọn lọc và
nuôi dưỡng
gia súc bố mẹ
Phôi giống và
nuôi dưỡng
gia súc mang thai
Nuôi dưỡng gia
súc đẻ, nuôi con
và gia súc non
Cai sữa và cl để
chuyển sang gđ sau,
tuỳ mục đích
Chọn lọc và
nuôi dưỡng
cá bố mẹ
cho cá đẻ
ấp trứng và
ương nuôi cá bột,
cá hương, cá giống
Chọn lọc và
chuyển sang gđ sau,
tuỳ mục đích
Bài 27
Công nghệ cấy truyền phôi bò
Sinh viên: Phạm thị thanh hà


CN Cấy truyền phôi Bò
Công nghệ tế bào
CN cấy truyền phôi
Bài 27.Công nghệ cấy truyền phôi bò
I. Khái niệm
II. Cơ sở khoa học
III. Quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò
IV.Lợi ích của cấy truyền phôi
I. Khái niệmC«ng nghÖ cÊy truyÒn ph«i bß lµ:
+ Mét qu¸ tr×nh ®­a ph«i tõ bß mÑ nµy sang
bß mÑ kh¸c
+ Ph«i vÉn sèng, ph¸t triÓn tèt, t¹o thµnh bª con.

Lấy phôi
cấy truyền phôi
Khái niệm Công nghệ cấy truyền phôi bò ?
II. Cơ sở khoa học

1.Đặc điểm của phôi
2.Đặc điểm động dục của vật nuôi cái
-Phôi có thể tồn tại như một cơ thể độc lập ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển
-Nếu được chuyển sang cơ thể khác có trạng thái sinh dục đồng pha thì nó vẫn sống và phát triển bình thường
2.Đặc điểm động dục của vật nuôi cái
-Hoạt động sinh dục của vật nuôi cái diễn ra theo chu kì và do các hoocmon sinh dục điều tiết
-Con người điều khiển sinh sản của vật nuôi theo ý muốn bằng cách sử dụng hoocmon sinh dục nhân tạo
Vì sao có thể chuyển dời vị trí của phôi từ bò mẹ này sang bò mẹ khác?
Phải có điều kiện gì để phôi có thể phát triển bình thường trong cơ thể bò mẹ khác
Hoạt động sinh dục của vật nuôi cái được điều tiết bằng yếu tố nào?
Con người có thể điều khiển được hoạt động sinh dục của vật nuôi cái không?Bằng cách nào
6. Phôi giống bò cho phôi
với đực giống tốt
???
1. chọn bò cho phôi
2. chọn bò nhận phôi
3. Gây động dục
đồng pha
4. Gây rụng trứng nhiều
ở bò cho phôi
5. Bò nhận phôi động dục
7. Thu hoạch phôi
9. Bò cho phôi trở lại bình thường
8. Cấy phôi cho bò nhận
10. Bò nhận phôi có chửa
11. Đàn bê mang tiềm năng di truyền tốt
của bò cho phôi
III. Quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò
-Chọn bò cho phôi
-Gây động dục đồng pha
-Gây rụng trứng nhiều
-Phối giống với đực giống tốt
-Thu hoạch phôi
-Chăm sóc bò cho phôi trở lại bình thường
-Gây động dục và tạo phôi cho chukì tiếp
-Chọn bò nhận phôi
-Gây đông dục đồng pha


-Cấy phôi cho bò nhận phôi
-Chăm sóc bò nhận phôi có thai

-Chăm sóc đàn con để bổ sung vào đàn giống
III. Quy trình công nghệ cấy truyền phôi bò

1.chọn bò cho phôi, bò nhận phôi và bò đực giống
2.lấy phôi
-Gây động dục đồng pha
-Gây rụng trứng hàng loạt ở bò cho phôi
-Phối giống
-Thu hoạch phôi
3.Cấy phôi cho bò nhận phôi
4.Chăm sóc bò cho phôi,bò nhận phôi,và đàn con
Các bước trong quy trình?
IV.Lợi ích của cấy truyền phôi
-Trong thời gian ngắn có thể tạo ra số lượng lớn giống vật nuôi
-khai thác triệt đểnhững đặc tính tốt của bò cho phôi và đực giống tốt
-áp dụng với những giống quý hiếm
Củng cố
1.Có thể cấy truyền phôi từ trâu sang bò được không?vì sao?
2.Cấy truyền phôi là
a)quá trình đưa phôi từ bò mẹ này sang bò mẹ khác
b)quá trình đưa phôi từ bò mẹ này sang bò mẹ khác mà Phôi vẫn sống, phát triển tốt tạo thành bê con.
c)quá trình đưa phôi từ cơ thể mẹ này sang cơ thể mẹ khác
d)quá trình đưa phôi từ cơ thể mẹ này sang cơ thể mẹ khác mà Phôi vẫn sống, phát triển tốt tạo thành con non.
3.Đặc tính di truyền của bò con phụ thuộc vào
a)Bò mẹ nhận phôi
b)Bò me cho phôi
c)Bò mẹ cho phôi và bò đực giống
d)cả 3 đáp án trên
Đặc tính di truyền tốt:Năng suất cao,phẩm chất tốt
Sức khoẻ tốt,khả năng sinh sản tốt, chăm sóc con non tốt
Cho nhiều phôi mang những đặc tính tốt
Mang thai, đẻ con, nuôi dưỡng con non
Phối tực tiếp với đực giống tốt
Thụ tinh nhân tạo
Thụ tinh nhan tạo bằng phương pháp vi tiêm
Thu hoạch phôi
-Thu hoạch vào giai đoạn phôi có 8 tế bào
-Thu hoạch bằng cách rửa ống dẫn trứng và tử cung
Thu hoạch phôi
Cấy truyền phôi
-lấy phôi ở vị trí nào thì cấy vào vị trí tương ứng
-Thường cấy vào vị trí 1/3 của sừng tử cung
III. Quy trình
6. Phôi giống bò cho phôi
với đực giống tốt
???
1. chọn bò cho phôi
2. chọn bò nhận phôi
3. Gây động dục
đồng pha
4. Gây rụng trứng nhiều
ở bò cho phôi
5. Bò nhận phôi động dục
7. Thu hoạch phôi
9. Bò cho phôi trở lại bình thường
8. Cấy phôi cho bò nhận
10. Bò nhận phôi có chửa
11. Đàn bê mang tiềm năng di truyền tốt
của bò cho phôi
?Tại sao phải chọn lọc
bò cho phôi? Chọn như thế nào?


*Nhằm khai thác triệt để tiềm năng di truyền của cái cao sản
*Chọn lọc dựa vào các chỉ tiêu:
- Nguồn gốc, lí lịch rõ ràng
- Đặc điểm di truyền về ngoại hình đặc trưng cho phẩm giống
- Năng suất, chất lượng sản phẩm tốt
- Có sức sống tốt, khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái, môi trường và các điều kiện sống thay đổi
- Khả năng sinh sản tốt
? Chọn lọc bò nhận phôi dựa vào các chỉ tiêu nào?
- Sức khoẻ tốt, không bệnh tật.
- Sinh trưởng phát dục bình thường
- Sinh lý sinh sản bình thường

? Tại sao lại gây rụng trứng nhiều ở bò cho phôi mà không gây rụng trứng ở bò nhận phôi?
Để khai thác tiềm năng di truyền ở bò cho phôi. Bò nhận phôi chỉ giữ vai trò "mang thai hộ"Tạo môi trường thích hợp cho phôi khi chuyển từ bò cho phôi sang bò nhận phôi
?Tại sao phải gây động dục đồng pha?
- Khai thác tiềm năng di truyền tốt của bò cho phôi
- Tạo ra số lượng lớn trong thời gian ngắn
Tăng giá trị kinh tế
Cấy
truyền
phôi

những
lợi
ích
gì?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓