Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Kỳ
Ngày gửi: 15h:43' 02-04-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 725
Số lượt thích: 1 người (Phạm Ngũ Long)
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN DŨNG
Năm học : 2009 -2010

Môn : Hóa Học 9
Cha`o mu`ng quy? th`y cơ v` tham du? ky` thi gia?o vin gio?i c?p huy?n vo`ng 2.Ki?nh chu?c quy? th`y cơ dơ`i da`o su?c kho?e!!
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Kỳ
Trường: THCS Hương Gián

Bài tập 1:
CH3-CH2 - OH
CH3 – COOH

R- có thể là: C17H35- ; C17H33 - ; C15H31-
B
C
A
Axit axetic
Chất béo
Rượu etylic
(R- COO)3C3H5

Tiết : 59
Ngày dạy : 29 - 03- 2010
Lớp : 9C
Luyện tập :
RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

Bài tập 1:
CH3-CH2 - OH
CH3 – COOH

R- có thể là: C17H35- ; C17H33 - ; C15H31-
Công thức cấu tạo
Axit axetic
Chất béo
Rượu etylic
Nhóm chức
hiđroxyl (rượu)
Nhóm chức
cacboxilic (axit)
Nhóm chức este
(R- COO)3C3H5
Gốc
hiđrocacbon
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

Tiết : 59

Bài tập 2:
Các bạn hãy giúp Hugo điền tên chất thích hợp vào chỗ trống để được câu đúng nhé!
a, ………….. là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước ,nhiệt độ sôi là:78,3oC
b, ………........ là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

c, ……………là chất lỏng,nhẹ hơn nước,không tan trong nước,tan trong benzen,xăng, dầu hỏa
Chất béo
Axit axetic
Rượu etylic
Hugo cảm ơn bạn, chúc bạn cùng cả lớp học giỏi!
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

Tiết : 59
CH3-CH2 -OH
CH3 – COOH
(R-COO)3C3H5
Bài tập 3: Hoàn thành các PTHH sau đây, ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có
1) C2H5OH + ? ? + H2

C2H5OH + ? CO2 + ?

3) CH3COOH + ? CH3COOK + H2O

CH3COOH + ? CH3COOC2H5 + ?

CH3COOH + ? (CH3COO)2Cu + H2O

CH3COOH + ? CH3COONa + H2

C2H5OH + ? CH3COOH + ?

CH3COOH + ? ? + CO2 + ?


t0
H2SO4 đặc, to
Men giấm
9) R(COO)3C3H5 + ? C3H5(OH)3 + RCOONa
Đáp án:
- Tính chất hóa học của rượu etylic:
- Tính chất hóa học của axit axetic :
- Tính chất hóa học của chất béo:
to
to
5) 2 CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O
6) 2CH3COOH + 2 Na 2CH3COONa + H2
7) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
Men giấm
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
I- Kiến thức cần nhớ:

Tiết : 59
CH3-CH2 -OH
CH3 – COOH
1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit (PƯ thủy phân)
2. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm(PƯ xà phòng hóa)
(R-COO)3C3H5
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO

Tiết : 59
Bài tập 4: (Bài 6 – SGK trang 149)
Hướng dẫn:
- Bước 1: Tính thể tích của rượu etylic có trong 10 lit rượu 8o
Bước 2: Tính khối lượng của rượu etylic
Bước 3: Tính khối lượng axit axetic theo phương trình hóa học
Bước 4: Tính khối lượng axit axetic thực tế thu được
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
Bài tập 4 (Bài 6- SGK trang 149)
Giải:
a) Thể tích rượu etylic có trong 10 lit rượu 8o là :
10.8/100 = 0,8 (l) = 800 ml
Khối lượng rượu etylic là : m = V.D = 800.0,8 = 640 (g)
Phương trình lên men:
CH3-CH2-OH + O2 CH3-COOH + H2O
Theo PTHH: 46 g 60 g
Vậy : 640 g 640.60/46 = 834,78 g
Với hiệu suất 92%  khối lượng axit axetic thực tế thu được là:
834,78. 92% = 768 ( g )
b) Khối lượng giấm ăn thu được là:
mdd = ( 768. 100)/4 = 19200 (g) =19,2 kg

Men giấm
Tiết : 59
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
2
3
4
5
6
7
8
Gợi ý 2: Đây là tên phản ứng đặc trưng của chất béo.
1
Câu1 : Đây là tài nguyên phổ biến ở thềm lục địa phíaNam nước ta?
Câu 2: Chất béo là … nhiều este của glyxerol với các axit béo
Câu 3: Tên của một chất lỏng không hòa tan được chất béo
Câu 4: Gỗ là nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp này
Câu 5: Tên sản phẩm tạo thành của phản ứng giữa rượu và axit hữu cơ?
Câu 6: Đây là trạng thái của axit axetic ở điều kiện thường
Cõu 7: Tờn mụ?t nguyờn liờ?u du`ng dờ? diờ`u chờ? ruo?u etylic ba`ng phuong pha?p lờn men?
Câu 8:Muối của các axit béo được ứng dụng chủ yếu sản xuất sản phẩm này?
Gợi ý 1 : Từ khóa gồm 8 chữ cái, liên quan đến một loại phản ứng hóa học
Hoàn thành bài tập lý thuyết, các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.
Ôn tập để giờ sau kiểm tra một tiết.
Tiết : 59
LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
Hướng dẫn về nhà
Chúc các em học sinh
học tốt!
Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô đã
theo dõi bài giảng !
No_avatar
tại sao không giải nén được?
Avatar
sao khong giải nén được ,chán quá
Avatar
Bạn cài phần mềm chưa? chọn địa chỉ để tài liiệu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓