Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 29. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuỳ
Ngày gửi: 12h:00' 08-04-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Phân môn
Nhiệt liệt chào mừng cô giáo về dự tiết học !
Tập đọc
Lớp 3
Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Thuỳ
Hãy đọc đoạn 1 bài : " Buổi học thể dục".
Hãy đọc đoạn 3 bài : " Buổi học thể dục".
Vì sao Nen- li cố xin thầy giáo cho được
tập thể dục như các bạn ?
Kiểm tra bài cũ
Vì cậu muốn cố gắng vượt lên mình,
muốn làm những việc mà các bạn làm được.
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
* Luyện đọc
+Đọc nối tiếp câu theo hàng dọc
Mở sách giáo khoa trang 94
+Nghe cô giáo đọc mẫu
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
nước nhà
n :
luyện tập
, nªn
l :
, l­u th«ng
+Đọc nối tiếp câu theo hàng dọc
Bài chia ra làm 3 đoạn :
+Đoạn 1 : từ đầu đến cả nước khoẻ mạnh.
+Đoạn 2 : Vậy nên .như vậy là sức khoẻ.
+Đoạn 3 : phần còn lại.
*Luyện đọc đoạn
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
* Luyện đọc đoạn 1
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi
một người dân khoẻ mạnh tức là cả nước khoẻ mạnh
/
/
/
//
*Luyện đọc đoạn 2
Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận
của một người dân yêu nước.
/
/
/
//
*Luyện đọc đoạn 3
* Luyện đọc theo nhóm bàn
* Thi đọc giữa các nhóm.
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Dân chủ : chế độ xã hội nhằm đảm bảo quyền làm chủ
của người dân.
-Bồi bổ : làm cho khoẻ mạnh hơn.
-Bổn phận : việc phải làm.
-Khí huyết : hơi sức và máu,tạo nên sức sống của con người.
-Lưu thông : thông suốt , không bị ứ đọng.
Từ chú giải:
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
? Sức khoẻ cần thiết như thế nào trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc ?
Sức khoẻ giúp ta giữ gìn dân chủ,xây dựng nước
gây đời sốngmới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ
mới thành công.
? Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người
dân yêu nước ?
?Việc luyện tập thể dục có khó khăn không?
Những ai làm được việc vày?
Việc luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ không tốn
kém và không khó khăn. Tất cả mọi người đều làm
được việc này.
* Tìm hiểu bài
Vì mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu mỗi một
người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
nước nhà
n :
luyện tập
, nªn
l :
, l­u th«ng
bồi bổ
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
? Em sÏ lµm g× sau khi häc bµi lêi kªu gäi toµn
d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå ?
? Bài tập đọc này em hiểu đuợc điều gì ?
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
nước nhà
n :
luyện tập
, nªn
l :
, l­u th«ng
bồi bổ
Nội dung: Hiểu đựoc tính đúng đắn , giàu sức thuyết phục
trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ.
Từ đó, có ý thức luyện tập thể dục để bồi bổ sức khoẻ.
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đọc
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Hồ Chí Minh
-3 bạn đọc nối tiếp 3 đoạn của bài
-Luyện đọc diễn cảm đoạn 1.
Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi
một người dân khoẻ mạnh tức là cả nước khoẻ mạnh.
/
/
//
/
* Luyện đọc lại
-Đọc lại bài tập đọc :
" Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
-Thường xuyện luyện tập thể dục hàng ngày
để nâng cao sức khoẻ.
Củng cố -dặn dò
Chuyển tiết
-Các em nhẹ nhàng cất sách giáo
Khoa Tiếng Việt
-Chuẩn bị sách vở và đồ dùng cho môn Toán
kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe !
 
Gửi ý kiến