Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Nhất (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:08' 15-04-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 447
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Giáo viên: Bùi Văn Nhất
Bộ môn: Địa lý 12 - Chương trình Chuẩn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào đang là mục tiêu quan tâm, đầu tư xây dựng của các địa phương, các tỉnh? Vì sao?
Địa lý 12 - Chương trình chuẩn
Bài 29: Thực hành:
VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ
GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP
Tiết chương trình: 32
I. YÊU CẦU
Sử dụng bảng 29.1 vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 1996 và 2005, từ đó nêu nhận xét.
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ nước ta từ năm 1996 đến 2005 theo bảng 29.2.
Sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam hoặc lược đồ hình 26.2 trong SGK để giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước.
Em hãy xác định yêu cầu của bài thực hành.
I. YÊU CẦU
NỘI DUNG
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Bảng số liệu 29.1 (SGK Địa lý 12-trang 128)
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Đơn vị: tỷ đồng
NỘI DUNG
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Em hãy nêu các bước thực hiện bài tập 1.
Bước 1: Vẽ biểu đồ
Bước 2: Nhận xét
- Lựa chọn dạng biểu đồ
Những lưu ý khi vẽ biểu đồ
Biểu đồ miền
Biểu đồ cột chồng
Biểu đồ tròn
Chính xác, đẹp
Chú ý bán kính hình tròn 2 năm
Chú giải, tên biểu đồ
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
- Xử lý số liệu
- Vẽ biểu đồ tròn
NỘI DUNG
BẢNG SỐ LIỆU SAU KHI XỬ LÝ
Ngoài nhà nước
KV có vốn đầu tư nước ngoài
49,6%178,50
23,9%86,40
26,5%95,40
Nhà nước
QUY TRÌNH VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
1996
Chú giải
Ngoài nhà nước
KV có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà nước
Chú giải
1996
2005
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
CHÚ Ý
Diện tích hình tròn năm 2005 gấp 6,63 lần diện tích hình tròn năm 1996
Ngoài nhà nước
KV có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà nước
Chú giải
1996
2005
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Bước 1: Vẽ biểu đồ
Bước 2: Nhận xét
- Tỷ trọng khu vực nhà nước giảm mạnh (giảm từ 49,6% xuống còn 25,1%).
- Khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng từ 23,9% ? 31,2%, tăng khoảng 1,3 lần.
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, từ 26,5% ? 43,7% (tăng 1,6 lần).
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét:
NỘI DUNG
SỰ THAY ĐỔI TỶ TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GIỮA CÁC KHU VỰC KINH TẾII. NỘI DUNG
Bài tập 2:
Bảng số liệu 29.2 (SGK Địa lý 12 - trang 128)
Đơn vị: %
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét:
Bài tập 2:
NỘI DUNG
II. NỘI DUNG
Bài tập 2:
Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng.
- Do sự khác nhau về nguồn lực, cho nên cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp không đều giữa các vùng:
+ Các vùng có tỷ trọng lớn nhất.
+ Các vùng có tỷ trọng nhỏ nhất.
- Có sự thay đổi về tỷ trọng giữa năm 1995 và 2005 đối với từng vùng:
+ Vùng tăng mạnh nhất.
+ Vùng giảm mạnh nhất.
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét:
Bài tập 2:
NỘI DUNG
CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG LỚN NHẤT
Đơn vị: %
1
2
3
CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG NHỎ NHẤT
Đơn vị: %
1
2
CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG TĂNG NHANH NHẤT
Đơn vị: %
1 (tăng 6%)
2 (tăng 2,6%)
CÁC VÙNG CÓ TỶ TRỌNG GIẢM MẠNH NHẤT
Đơn vị: %
1 (giảm 2,4%)
2 (giảm 2,3)
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét:
Bài tập 2:
Bài tập 3:
II. NỘI DUNG
Bài tập 3:
Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lý Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?
NỘI DUNG
Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng công nghiệp cao nhất là vì:
- Có vị trí thuận lợi.
- Lãnh thổ công nghiệp sớm phát triển, có TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn cả nước và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Tài nguyên thiên nhiên.
- Dân cư và nguồn lao động.
- Cơ sở vật chất kĩ thuật.
- Đặc biệt, thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài.
- Các nhân tố khác (thị trường, đường lối chính sách.).
I. YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
Bài tập 1:
Vẽ biểu đồ:
Nhận xét:
Bài tập 2:
Bài tập 3:
II. NỘI DUNG
Bài tập 3:
NỘI DUNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ
VỀ NHÀ
- Hoàn thiện bài thực hành.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: "Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc".
Hình ảnh scan từ Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009.
Địa lý 12 - Sách giáo viên, NXB Giáo dục, 2008
Hình ảnh từ các trang web:
www.ictnews.vn
baothuongmai.com.vn
www.diaocxaydung.com.vn
khoxaydung.com
ktwebvn.com
BÀI GIẢNG CÓ SỬ DỤNG
TƯ LIỆU TỪ CÁC NGUỒN
No_avatar
TuyệtLa hét1
 
Gửi ý kiến