Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 8

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Ngọc Minh
Ngày gửi: 21h:53' 16-04-2010
Dung lượng: 21.7 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN DỰ THI
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN: LỊCH SỬ 8
Giáo viên thực hiện:
PHẠM THANH TUẤN
Trường THCS Lương Thế Vinh
Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk
Kiểm tra bài cũ
Hãy điền từ thích hợp sau đây vào dấu chấm: tổ chức lãnh đạo; thất bại; trưởng thành; đường lối chính trị; lí luận cách mạng
Những cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Đức, Anh cuối cùng đều bị ………. vì thiếu ………………… vững vàng và chưa có ………………….. đúng đắn, nhưng đã đánh dấu sự ………………. của phong trào công nhân quốc tế và tạo tiền đề cho sự ra đời của ………………….
tổ chức lãnh đạo
thất bại
trưởng thành
đường lối chính trị
lí luận cách mạng
Giới thiệu bài
Các em hãy xem đoạn phim sau đây và cho biết đoạn phim giới thiệu về ai?
(Nhấp chuột vào khung hình để cho phim chạy,
muốn dừng phim để chuyển Slide khác bấm nút Esc, sau đó nhấp chuột vào khung hình để dừng tiếng)
Ông có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân?
Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay
C. Mác
TIẾT 8 – BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC
II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
1. Mác và Ăng-ghen
Câu hỏi: Em biết gì về Các Mác?
Nội dung ghi vở
Các Mác sinh năm 1818 tại Đức, năm 23 tuổi đỗ tiến sĩ triết học, năm 1843 Mác sang Pa-ri để nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng Pháp.
Câu hỏi: Hãy trình bày những hiểu biết của em về Ăng-ghen.
Nội dung ghi vở
Ph.Ăng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở Đức. Năm 1842, ông viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân
Câu hỏi: Nêu những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen.
Mác và Ăng ghen đều nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột.
2. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
Câu hỏi: Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã có những hoạt động gì?
Nội dung ghi vở
Hoạt động của Mác và Ăng-ghen:
Cải tổ “Đồng minh những người chính nghĩa thành “Đông minh những người cộng sản”.
2-1848, soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
Là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế
Câu hỏi: Hãy nêu nhận xét về “Đồng minh những người cộng sản”.
Câu hỏi: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu hỏi: Trình bày nội dung của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?
Nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư sản và xây dựng chế độc xã hội chủ nghĩa. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản.
Câu hỏi: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có ý nghĩa như thế nào?
Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. Là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản.
3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 – Quốc tế thứ nhất
Câu hỏi: Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1849 diễn ra như thế nào?
1848 – 1849 giai cấp công nhân nhiều nước châu Âu đã đứng lên đấu tranh quyết liệt, chống áp bức bóc lột.
Câu hỏi: Hãy xác định trên lược đồ các địa điểm bùng nổ phong trào công nhân?
Tại Pa-ri bùng nổ khởi nghĩa của công nhân và nông dân lao động
Tại Đức, công nhân và thợ thủ công cũng nổi dậy đấu tranh
Câu hỏi: Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 có sự kiện nào nổi bật?
Ngày 28 – 9 – 1864 tại Luân Đôn, tổ chức cuộc mít tinh lớn, Quốc tế thứ nhất được thành lập.
Nội dung ghi vở
Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất được thành lập
Câu hỏi: Vai trò của Mác đối với Quốc tế thứ nhất?
Mác chuẩn bị cho sự thành lập và tham gia thành lập.
Đứng đầu ban lãnh đạo chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua những nghị quyết đúng đắn
Mác là linh hồn của quốc tế thứ nhất.
Câu hỏi: Quốc tế thứ nhất đã có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân? Lấy dẫn chứng.
Truyền bá học thuyết Mác; đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.
Năm 1868, do sự thuyết phục của Quốc tế thứ nhất, công nhân Anh từ chối sang Anh làm việc, bãi công của công nhân Anh thắng lợi.
Quốc tế thứ nhất kêu gọi công nhân các nước quyên góp, ủng hộ công nhân Bỉ.
Bài tập: Văn kiện quan trọng mang tính lí luận cách mạng của giai cấp vô sản đó là:
(Hãy nhấp chuột vào đáp án để biết kết quả
Để mất lời nhận xét tiếp tục nhấp chuột vào đáp án đó)
A. Tuyên ngôn nhân quyền.
B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
C. Tuyên ngôn dân quyền.
D. Học thuyết Tam dân.
1
Một trong những quyền của giai cấp công nhân
2
3
Tên cuộc cách mạng bùng nổ ở Trung Quốc vào năm 1911
4
Tên cuộc cách mạng bùng nổ ở Trung Quốc vào năm 1911
5
Tên cuộc cách mạng bùng nổ ở Trung Quốc vào năm 1911
Dọc
Tên cuộc cách mạng bùng nổ ở Trung Quốc vào năm 1911
Bài tập ô chữ
(Nhấp chuột vào các con số để: xuất hiện câu hỏi, mất câu hỏi, hiện đáp án)
Cương lĩnh của Đồng minh được công bố dưới hình thức nào?
Năm 23 tuổi, Mác đã đỗ học vị này.
Đồng minh của những người….
Người bạn thân của Mác
Giai cấp tiên phong trong phong trào đấu tranh chống tư sản
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓