Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Luyện tập viết hợp đồng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Thanh Hùng
Ngày gửi: 18h:03' 28-04-2010
Dung lượng: 252.5 KB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINHTIẾT 158
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG
1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng.
I. Ôn lý thuyết
2. Loại văn bản có tính chất pháp lí.
Tường trình
Báo cáo
Biên bản
H ợ p đ ồ ng
3. Các mục của hợp đồng.
-Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên HĐ, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên HĐ.
-Phần ND: Ghi lại ND của HĐ theo từng điều khỏan đã được thống nhất.
-Phần kết thúc: Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết HĐ và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).
4. Yêu cầu hành văn và số liệu của HĐ
Lời văn của HĐ phải chính xác, chặt chẽ
Hợp đồng là lọai VB có tính chất pháp lý ghi lại ND thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của 2 bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết
II. Luyện tập
Bài 1: Chọn cách diễn đạt:
–HĐ có giá trị từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm… (1)
d
b
c
a
–HĐ có giá trị một năm. (2)
-Bên B phải thanh tóan cho bên A bằng ngọai tệ. (1)
-Bên B phải thanh tóan cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)
-Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa lọai hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (1)
-Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa lọai hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (2)
-Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng lọai hàng. (1)
-Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng lọai hàng như đã thỏa thuận với bên B. (2)
II. Luyện tập
Bài 1: Chọn cách diễn đạt:
Chọn cách ghi trên là vì nó chính xác, rõ ràng so với cách ghi còn lại.
Bài 2: Lập HĐ cho thuê xe đạp dựa vào thông tin sau đây:
Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố … phường …Tp. Huế.
Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy CMND số: … do Công an TP … cấp ngày … tháng … năm …
Đối tượng: Chiếc xe đạp mi-ni Nhật, màu tím, trị giá
1 000 000đ.
Thời gian thuê: 3 ngày đêm.
Giá cả: 10 000đ/ngày đêm.
Nếu xe bị mất hoặc hư thì người thuê xe phải bồi thường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Hôm nay, ngày ... tháng... năm...
Tại địa điểm: Số nhà X, đường ... phố ... Phường ...TP Huế.
Chúng tôi gồm:
Người có xe cho thuê : Nguyễn Văn A
Địa chỉ: Số nhà X, đường ... phố ... Phường ...TP Huế.
Người cần thuê xe: Lê Văn C
Địa chỉ: Ở tại khách sạn Y
Chứng minh nhân dân số: ...do Công an thành phố ...cấp ngày ...tháng...năm ..
Hai bên cùng thỏa thuận : ông Nguyễn Văn A cho ông Lê Văn C thuê chiếc xe đạp mi - ni
Nhật, màu tím, trị giá 1000 000đ VN
Thời gian thuê: 3 ngày đêm
Giá cả: 10 000đ/ ngày đêm
Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ...năm...đến hết ngày ...tháng ...năm
Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản

Đại diện người cho thuê Người thuê xe
( kí, ghi rõ họ tên) ( kí, ghi rõ họ tên).

Bài tập 4 : Viết 1 trong các hợp đồng sau : sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.
Bài tập 3: Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Căn cứ theo Thông tư số ... / TT-Bộ LĐTB -XH ngày... tháng... năm...
của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng lao động và người lao động.
Hôm nay, ngày ... tháng... năm....
Tại địa điểm: ...
Chúng tôi gồm:
Người sử dụng lao động ( bên A): ... Quốc tịch ...
Số CMND: ... Cấp tại ... Ngày cấp ...
Địa chỉ thường trú: ... Số điện thoại: ...
Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...
Mã số thuế: ...
Người lao động ( bên B): ... Quốc tịch ...
Số CMND: ... Cấp tại ... Ngày cấp ...
Địa chỉ thường trú ... Số điện thoại: ...
Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...
Mã số thuế: ...
Hai bên đã thỏa thuận kí hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau
Điều 1: Thời hạn và công việc lao động
Điều 2: Chế độ làm việc
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động (bên B)
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động ( bên A)
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ...năm...đến hết ngày ...tháng ...năm ...
Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản
Đại diện người sử dụng lao động Người lao động
( kí, ghi rõ họ tên) ( kí, ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Căn cứ theo Thông tư số ... / TT-Bộ LĐTB -XH ngày... tháng... năm...
của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
Căn cứ vào nhu cầu của người sử dụng lao động và người lao động.
Hôm nay, ngày ... tháng... năm....
Tại địa điểm: ...
Chúng tôi gồm:
Người sử dụng lao động ( bên A): .......... Quốc tịch ..........
Số CMND: ... …Cấp tại ….... Ngày cấp ...........
Địa chỉ thường trú: ... ….Số điện thoại: ........
Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...
Mã số thuế: ..........
Người lao động ( bên B): ..................... Quốc tịch .....................
Số CMND: …….... Cấp tại ................. Ngày cấp .........................
Địa chỉ thường trú ……….... Số điện thoại: ............................
Tài khoản thanh toán: ................... Tại Ngân hàng ...........................
Mã số thuế: ..........................
Hai bên đã thỏa thuận kí hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau
Điều 1: Thời hạn và công việc lao động
Điều 2: Chế độ làm việc
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động (bên B)
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động ( bên A)
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ...năm...đến hết ngày ...tháng ...năm ...
Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản
Đại diện người sử dụng lao động Người lao động
( kí, ghi rõ họ tên) ( kí, ghi rõ họ tên)
Bài tập 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Hôm nay, ngày ... tháng... năm....
Tại địa điểm: ...
Chúng tôi gồm:
Bên A: ……………………………………………
Tên cá nhân / đại diện pháp nhân:………………………………….
Chức vụ :………………………………….
Địa chỉ thường trú: ... Số điện thoại: ...
Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...
Mã số thuế: ...
Bên B:……………………………………………..
Đại diện bên B(ông , bà):……………………………………………..
Chức vụ:…………………………………….
Địa chỉ thường trú ... Số điện thoại: ...
Tài khoản thanh toán: ... Tại Ngân hàng ...
Mã số thuế: ...
Hai bên đã thỏa thuận kí hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau
Điều 1: Bên B cam kết cung cấp cung cấp các dịch vụ cho bên A như đã ghi trong bảng
kê của hợp đồng
Điều 2: Bên A thanh toán trước ngày 25 hàng tháng.Quá thời hạn đó, Bên B có quyền
tạm ngừng cung cấp dịch vụ
Điều 3: Mọi thay đổi về nội dung của hợp đồng phải có sự thống nhất của 2 bên .
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ...tháng ...năm...đến hết ngày ...tháng ...năm ...
Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản
Đại diện người sử dụng lao động Người lao động
( kí, ghi rõ họ tên) ( kí, ghi rõ họ tên)
Công việc cần thực hiện:
- Làm hoàn chỉnh bài tập 3 và 4 sgk tr 158
Chuẩn bị bài: Kịch Bắc Sơn ( Nguyễn Huy Tưởng ) – Tiết 170
+ Đọc kĩ phần chú thích sgk tr 164, 165 ( tác giả, tóm tắt Kịch Bắc Sơn, tìm hiểu về loại hình kịch, phương thức kịch, thể loại kịch )
+ Đọc kĩ hồi 4, tóm tắt hồi 4, tìm hiểu các lớp kịch.
+ Tìm hiểu xung đột kịch và hành động kịch Bắc Sơn.
Bài giảng kết thúc.
Cảm ơn các thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến