Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thuyết trình Hệ sinh thái nông nghiệp

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Thuân (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:45' 05-05-2010
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

NHÓM 6
Các nội dung :


Quan niệm về hệ sinh thái nông nghiệp;
Đặc điểm và những hoạt động cơ bản của hệ sinh thái nông nghiệp;

Chu trình vật chất trong các hệ sinh thái nông nghiệp;
Các tính chất của hệ sinh thái nông nghiệp.
Quan điểm về HSTNN
Hệ sinh thái nông nghiệp (HSTNN) là:
HST do con người tạo ra và duy trì dựa trên các quy luật của tự nhiên.
Với mục đích thỏa mãn nhu cầu trên nhiều mặt và ngày càng tăng của con người.

HSTNN tương đối đơn giản và đồng nhất về cấu trúc nên nó kém bền vững, dễ phá vỡ.
Vì vậy:
HSTNN được duy trì trong sự tác động thường xuyên của con người để bảo vệ HST mà con người đã tạo ra và cho là hợp lý.
Thành phần HSTNN:
SV sản xuất
SV tiêu thụ
SV phân hủy
MT vô sinh

Mục đích là tạo ra năng suất kinh tế nên đối tượng chính của HSTNN là: cây trồng, vật nuôi.

CÂY TRỒNG VẬT NUÔI

Do đó: khi nghiên cứu HSTNN cần đặt nó trong những nguyên lý hoạt động của hệ thống.
Chức năng cơ bản:
Chuyển hóa lượng vật chất do con người và thiên nhiên cung cấp để tạo thành lương thực và thực phẩm; cùng rất nhiều tác động khác tới MT.

HSTNN thường được chia ra thành các HST phụ sau:
Đồng ruộng cây hàng năm
Vườn cây lâu năm hay rừng nông nghiệp
Đồng cỏ chăn nuôi
Ao cá
Khu vực dân cư.
Trong các HST phụ kể trên thì:

Hệ sinh thái đồng ruộng chiếm phần lớn nhất và quan trọng nhất của HSTNN.

HST cây lâu năm cũng giống với HST rừng.

HST đồng cỏ cũng được nghiên cứu nhiều vì tinh chất cũng gần giống với HST tự nhiên.
Một số hệ thống phụ nhỏ hơn và các yếu tố của hệ thống:
Hệ thống phụ khí tượng: bức xạ mặt trời, nhiệt độ, mưa, gió, CO2, O2…
Hệ thống phụ đất: nước, không khí, chất hữu cơ, vsv, chất khoáng…
Hệ thống phụ cây trồng
Hệ thống phụ quần thể sinh vật của ruộng cây trồng
Hệ thống phụ biện pháp kĩ thuật.
Kết luận:

Tất cả các hệ thống và yếu tố kể trên tác động lẫn nhau và cuối cùng dẫn đến việc tạo thành năng suất sinh vật và năng suất kinh tế của ruộng cây trồng.
HSTNN có thành phần cơ bản là các cây trồng,vật nuôi tương tác với nhau và đặt dưới sự quản lí của con người trong điều kiện vật tư, công nghệ và ảnh hưởng cụ thể bởi thị trường.
Hoạt động của HSTNN
Bức xạ mặt trời
CO2
Nước, N, P
Lương thực, thực phẩm
Phân bón, thuốc hóa học
Nhiên liệu
Thực phẩm
Lao động
Lương
Thực
Thực phẩm
Lao động
Phân bón
Thực
phẩm
Thuốc
Thức ăn
bổ sung
BỨC XẠ MẶT TRỜI
PHI NÔNG NGHIỆP
RUỘNG CÂY TRỒNG
CHĂN NUÔI
DÂN CƯ
Lao động
Phân bón
Lương thực
TĂ gia súc
Chu trình vật chất trong HSTNN

Tất cả các nguyên tố trong HST luôn chuyển động theo một vòng tròn từ môi trường ngoài vào sinh vật. Khi sinh vật chết đi, vi sinh vật phân giải và trả lại các nguyên tố đó cho môi trường ngoài thành một vòng tuần hoàn.

KHÁI NIỆM


-Chu trình vật chất của chất khí:


-Chu trình vật chất của chất rắn :
C
O2
N
P
S
H2O
PHÂN LOẠI
Chu trinh cacbon :
SV dị dưỡng
Xác chết,chất thải
SV tự dưỡng
CO2 trong khí quyển
VSV
phân
giải
Lửa
Lửa
Người
khai
thác
Quang
hợp

hấp

hấp
Than đá dầu mỏ
Các chu trình vật chất

Chu trình Oxi :
CO2

Oxi trong
khí quyển
Động vật
trong
chuỗi TĂ
Sinh vật
tự dưỡng
Lửa
Hô hấp
Hô hấp
Q hợp

Chu trình Nitơ :
Nitơ hữu cơ
Nitơ hữu cơ
Nitơ vô cơ
Nitơ khí quyển
Nitơ vô cơ
Trầm tích tạo thành do lửa
ĐẤT LIỀN
ĐẠI DƯƠNG
Rửa trôi
Cố định Nitơ
Cố định Nitơ

Chu trình P :
P trong
H2O,đất
Photphat
vô cơ
Chuỗi TĂ,
xác chết

VSV
Tích lũy trong
trầm tích
Phong hóa
Lửa
SV tự dưỡng

Chu trình S :
- Một lượng nhỏ S ở dạng SO2 trong không khí do đốt chất có sunfua.
-Chủ yếu các thực vật chỉ sử dụng S ở dạng ion
-ion SO4 ở bề mặt đất được vi khuần hấp thụ rồi chuyển thành nhóm thiol của axit amin và đạm, một phần được chuyển qua bậc dinh dưỡng khác, hay giải phóng khỏi xác chết( H2S).

H2S SO4
-H2S co thể thay thế H2O làm nguyên liệu sản xuấtt hyđratcacbon :
6CO2 + H2S C6H12O6 + 6H2O +12S
Yếm khí
Vi khuẩn
as hồng ngoại
TV sử dụng
Nhóm thiol-SH
SO4-
H2S
Oxh trong
đk yếm
khí

Chu trình H2O :
Nước ngầm
Thực vật
Đại dương
Mây
Dòng chảy
Dòng chảy
Ngầm xuống
Hơi nước
Bốc hơi
nước
Mưa
Bù hơi
nước
Tính chất của HSTNN
HSTTN


Kéo dài sự sống của các cộng đồng sinh vật trong đó;
Có sự trả lại hầu như hoàn toàn chất hữu cơ, chất khoáng trong sinh khối của các vật sống trong đất – Chu trình vật chất được khép kín;
Tự phục hồi
Phức tạp/đa dạng về thành phần loài
HST
NN

Cung cấp cho con người các sản phẩm cây trồng, vật nuôi;
Sinh khối của cây trồng và vật nuôi bị lấy đi khỏi HST – Chu trình vật chất không khép kín;
Do con người tạo ra;
Số lượng vật nuôi và cây trông đơn giản;
HST
TN
HST
NN
Chu trình dinh dưỡng trong HSTNN (nguồn: Tivy, 1987)
Sự khác biệt giữa HST rừng tự nhiên và HSTNN

Một số hình ảnhCây ăn thịt ở Inđonêxia

RUỘNG BẬC THANG


Sơ đồ hệ thống thứ bậc của HSTNN và HSTTN (Conway, 1985)
Mô hình dòng vận chuyển trong HSTNN (nguồn: Tivy, 1981)
Thành phần, chức năng và các chiến lược tăng cường
đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nông nghiệp
Mối quan hệ giữa đa dạng sinh học chủ yếu và đa dạng sinh học phụ trợ duy trì các chức năng hệ sinh thái
Ảnh hưởng của các phương thức quản lý HSTNN & các kiểu canh tác làm tăng tính đa DSH các loài thiên địch & giảm mức độ phong phú của sâu hại
6 đặc tính cơ bản của HSTNN
(Mạng lưới nghiên cứu HSTNN các trường Đại học Đông Nam Á)
Năng suất
Ổn định
Bền vững
Tự trị
Công bằng
Hợp tác
 
Gửi ý kiến