Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:47' 08-05-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 646
Số lượt thích: 0 người
Giáo án điện tử:
Tiết 3 _ Bài 2:
Người thực hiện: L­¬ng ThÞ Loan
Líp: ĐH Toán Tin _K41
GV hướng dẫn: Th.s TrÇn NguyÖt Anh
Thái Nguyên, 10/2009
Nội dung giáo án:
I/ Mục tiêu
II/ Chuẩn bị của thầy và trò.
III/ Tiến trình tæ chøc dạy vµ học
I/ Mục tiêu
1/ Kiến thức
HiÓu ®­îc kh¸i niÖm, kÝ hiÖu vµ c¸c c¸ch gäi kh¸c
cña hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
HiÓu ®­îc kh¸i niÖm ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng, hai ®iÓm ®èi xøng.
C«ng nhËn vµ hiÓu tÝnh chÊt: Cã mét vµ chØ mét ®­êng th¼ng a’ ®i qua ®iÓm O vµ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng a cho tr­íc.


2/ Kỹ năng:
3/ Thái độ:

Biết cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.
Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông gócvới một đường thẳng cho trước
- Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng
Bước đầu tập suy luận
ý thức làm việc khoa học, có trình tự
Tính chính xác, cẩn thận và tích cực tham gia các hoạt động
II/ Chuẩn bị của thầy_ trò.
1/ Chuẩn bị của GV:
- SGK, SBT Toán 7 Tập 1
- Máy chiếu, ªke, th­íc ®o ®é, th­íc th¼ng, phiÕu häc tËp.
2/ Chuẩn bị của HS:
- SGK, SBT Toán 7 Tập 1, ªke, th­íc ®o ®é, th­íc th¼ng
III/ Tiến trình d¹y_học.
Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Đặt vấn đề
4. Nội dung bài mới
5. Củng cố
6. Hướng dẫn về nhà2/ Kiểm tra bài cũ
Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Tính chất của hai góc đối đỉnh?
2. Bài 9 (SGK - 83)
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Tính chất của hai góc đối đỉnh
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2. Bài 9 (SGK - 83)
Hai góc vuông không đối đỉnh
là: và

Đặt vấn đề:
Ta thấy hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại A và tạo thành một góc vuông. Khi đó hai đường thẳng xx` và yy` được gọi là gì và chúng có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Tiết 3 _ Bài 2:
1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
Nhận xét: Các nếp gấp tạo thành đó cắt nhau tạo thành 4 góc và 4 góc đó đều là góc vuông
?2 (SGK -84)
Cho đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O và góc xOy vuông. Khi đó các góc yOx`, x`Oy` và y`Ox cũng là góc vuông. Vì sao?
Tại sao hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông thì các góc còn lại đều vuông?
Trả lời
Trong ?2 trên, ta gọi xx` và yy` là hai đường thẳng vuông góc. Vậy thế nào là hai đường thẳng vuông góc?
Định nghĩa:

Hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.

Các cách gọi khác của hai đường thẳng vuông góc

Khi xx` và yy` là hai đường thẳng vuông góc và cắt nhau tại O, ta còn nói:
xx` vuông góc với yy` tại O
yy` vuông góc với xx` tại O
xx` và yy` vuông góc với nhau tại O

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

?3 (SGK - 84)
Vẽ phác hai đường thẳng a và a` vuông góc với nhau và viết kí hiệu.
?4 (SGK - 84)
Cho một điểm O và một đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a` đi qua O và vuông góc với đường thẳng a.
Trường hợp 1. Điểm O nằm
trên đường thẳng a


Trường hợp 2. Điểm O nằm
ngoài đường thẳng a


Tính chất
Có một và chỉ một đường thẳng a` đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước
Điền vào chỗ trống (.) trong các phát biểu sau:
Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng.
Hai đường thẳng a và a` vuông góc với nhau được kí hiệu là..
Cho trước một điểm A và một đường thẳng d, .đường thẳng d` đi qua A và vuông góc với d.
Cho hai đường thẳng xx` và yy` vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?
a, Hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O.
b, Hai đường thẳng xx` và yy` tạo thành 4 góc vuông.
c, Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt
a, Đúng
b, Đúng
c, Đúng
3. Đường trung trực của đoạn thẳng
Bài toán
Cho đoạn thẳng AB. Lấy I là trung điểm của AB. Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với đoạn thẳng AB.
Hình vẽ
Định nghĩa
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng.
Khi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB, ta cũng nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d.
Chú ý
Ta dùng thước và êke để vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB:
Dùng thước xác định trung điểm của đoạn thẳng.
Dùng êke vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm đó
Cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy
Củng cố
Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy?
PHIếU HọC TậP
Câu 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?
Câu 2. Cho đường thẳng xx` và điểm O thuộc xx`. Hãy vẽ đường thẳng yy` đi qua O và vuông góc với xx`.
Câu 3. Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng?
Câu 4. Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Câu 5. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 5cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.
No_avatar

dở ẹc!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓