Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đánh giá GV theo chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Chúc
Ngày gửi: 08h:38' 12-05-2010
Dung lượng: 157.5 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
1

MÔĐUN 3:
ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC


Bạch Thị Bình
Vụ GDTH, Bộ GD&ĐT


2
Mục tiêu
Giúp người học tăng cường hiểu biết về:
Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (gọi tắt là đánh giá theo chuẩn)
Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại theo chuẩn
Quy trình đánh giá theo chuẩn
Cách thức (kỹ thuật) đánh giá theo chuẩn (tự đánh giá, đánh giá của tổ và của hiệu trưởng; ghi kết quả đánh giá vào phiếu dự giờ, phiếu đánh giá xếp loại giáo viên…)
Một phương án gợi ý: “Xác định mức độ điểm đánh giá tiêu chí của chuẩn”(qua các minh chứng)
3
Hoạt động 1: Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn NNGVTH

4
Quan niệm
Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp thực chất là đánh giá năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Năng lực nghề nghiệp GVTH được hiểu là khả năng tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học đảm bảo cho hoạt động có kết quả theo mục tiêu của giáo dục tiểu học. Năng lực nghề nghiệp GVTH biểu hiện ở phẩm chất đạo đức nghề; kiến thức nghề; kỹ năng nghề (hay ở ba lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm)
Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là quá trình thu thập đầy đủ các minh chứng thích hợp về năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

5
Quan niệm
Đánh giá giáo viên theo Chuẩn được thực hiện theo thứ tự:
Tìm minh chứng → xác định mức độ tiªu chí→ xác định mức độ yêu cầu→ xác định mức độ lĩnh vực→ xác định mức độ xếp loại chung
Đánh giá giáo viên theo chuẩn đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản trong suy nghĩ của giáo viên, hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục. Đánh giá giáo viên theo chuẩn không nhằm vào việc bình xét danh hiệu thi đua, hay chạy theo thành tích (nhằm đạt các tỉ số % cao) mà dựa vào năng lực nghề nghiệp mà giáo viên thể hiện, tức là xem xét những gì mà GV phải thực hiện và đã thực hiện được, những gì GV có thể thực hiện được.
6
Mục đích đánh giá GVTH theo chuẩn nghề nghiệp

Đưa ra các khuyến nghị cho GV được đánh giá và các cấp quản lý giáo dục về việc tự bồi dưỡng (của GV) và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên (khắc phục các yếu kém, động viên phát triển các mặt mạnh của GV)
Cung cấp những thông tin xác thực làm cơ sở cho việc xét GV dạy giỏi;đánh giá, xếp loại GVTH hằng năm, lưu hồ sơ phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ GVTH (theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV); hướng tới là một trong các tiêu chí để xem xét về lương, xếp ngạch giáo viên theo các chức danh: giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp
7
Hoạt động 2
Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn
(quy định tại điều 8,9 của QĐ14 và công văn 10358/BGDĐT)
8
Tiêu chuẩn xếp loại
9

Hoạt động 3: Quy trình đánh giá
(yêu cầu cụ thể của từng bước ghi ở Điều 10 )


Đánh giá GV theo chuẩn gồm hai phần việc chủ yếu:
Tự đánh giá theo chuẩn do bản thân giáo viên thực hiện
Đánh giá giáo viên theo chuẩn do người tham gia đánh giá thực hiện (trong Quy định về chuẩn, người tham gia đánh giá đó là tổ chuyên môn, đồng nghiệp và hiệu trưởng, khi cần thiết có thể tham khảo học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng)
Quy trình ba bước:
Bước 1: Giáo viên tự đánh giá
Bước 2: Tổ chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá
Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá
10
Hoạt động 4: Một số lưu ý
5. Giáo viên tự đánh giá:
- Đây là khâu chủ yếu trong đánh giá GV theo chuẩn. GV tự khẳng định năng lực nghề nghiệp của bản thân, tự tìm ra mặt mạnh, mặt yếu theo các yêu cầu của chuẩn. Từ đó có kế hoạch tự bồi dưỡng, hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp (trên cả ba lĩnh vực của chuẩn)
- GV cần đưa ra được các minh chứng cụ thể để tự đánh giá, xếp loại theo mức điểm quy định trong Quy định chuẩn, rồi ghi điểm vào phiếu đánh giá theo chuẩn
- Chỉ khi nào khâu “tự đánh giá” hoàn thành tốt mới chuyển sang đánh giá ở bước tiếp theo
11
Mô tả và giải thích minh chứng
Trong các nguồn minh chứng sau, hồ sơ của tôi có thể cung cấp:
:
12
Tổ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia đánh giá:

Tổ chuyên môn, đồng nghiệp (còn gọi là bên thứ ba) tham gia đánh giá thể hiện ở nhận xét, góp ý kiến (nhất trí hoặc chưa nhất trí với tự đánh giá của GV). Đó là những góp ý chân thành, tạo điều kiện để giáo viên có thể nhân ra điều còn chưa tốt của mình. Nhìn nhận đúng mức điều làm tốt, phấn đấu tốt của từng cá nhân trong tập thể SP, giúp đỡ GV phát triển năng lực nghề nghiệp
- Tổ trưởng có trách nhiệm thống nhất ý kiến giữa người được đánh giá với thành viên trong tổ, rồi ghi kết quả đánh giá của tổ vào phiếu đánh giá, xếp loại (trường hợp cần lấy ý kiến của tập thể GV trong trường, tổ trưởng làm danh sách riêng gửi hiệu trưởng để giải quyết chung với các trường hợp của tổ khác)
13
Hiệu trưởng thực hiện đánh giá:

Hiệu trưởng giữ vai trò quyết định trong đánh giá GV theo chuẩn. Hiệu trưởng có trách nhiệm cao trong việc đảm bảo sự đánh giá giáo viên chính xác, khách quan theo đúng quy định của chuẩn. Qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mà nhà trường đề ra.
14
Phiếu đánh giá tiết dạy
Căn cứ vào các lĩnh vực của Chuẩn NN:
Kiến thức: 6 tiêu chí 5 điểm
Kỹ năng SP:7 tiêu chí 7 điểm
Thái độ SP: 3 tiêu chí 3 điểm
Hiệu quả: 3 tiêu chí 5 điểm
Phân loại tiết dạy thành 4 mức độ: Tốt, Khá, TB, Chưa đạt yêu cầu
15
Phiếu đánh giá tiết dạy
Khi dự giờ, người tham gia đánh giá cần ghi lại những nội dung chính của tiết dạy vào trang hai của phiếu.

Khi đánh giá cho điểm cần có cách nhìn tổng hợp cả tiết, xét theo xu hướng phát triển năng lực của GV (tránh sa vào chi tiết máy móc, thiếu linh hoạt).
16
Phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên
Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên thể hiện nội dung Chuẩn và có các cột ghi điểm tương ứng với từng tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực và xếp loại chung cuối năm (các mức độ xếp loại trong quy định Chuẩn phù hợp với các mức độ xếp loại trong QĐ 06/ BNV)
GV ký tên, HT ký tên và đóng dấu vào Phiếu đánh giá xếp loại GV (ghi ý kiến bảo lưu của GV nếu có)
17
Ví dụ về xác định mức độ điểm của tiêu chí
Tiêu chí b -Yêu cầu 1- lĩnh vực 1: Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh
Yên tâm với nghề dạy học (5-6)
Tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp (7-8)
Say mê với công việc dạy học, luôn cải tiến, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề (9-10)
Không thấy có biểu hiện trên hoặc còn nhiều hạn chế (dưới 5)
18
Tiêu chí a- yêu cầu 1- lĩnh vực 2: Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy

Có tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học ở lớp được phân công giảng dạy (5-6)
Có tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp đối với các môn học ở lớp được phân công giảng dạy (7-8)
Có tìm hiểu, nghiên cứu mối quan hệ giữa các môn học để có thể tích hợp vào bài giảng của các môn học ở lớp được phân công giảng dạy (9-10)
Không thấy có biểu hiện trên hoặc còn nhiều hạn chế (dưới 5)
19
Tiêu chí d - yêu cầu 1- lĩnh vực 3: Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động tích cực của thầy và trò

Soạn được giáo án theo quy định như hướng dẫn của cấp chỉ đạo(soạn đầy đủ lần đầu; sử dụng giáo án có điều chỉnh sau một năm giảng dạy) (5-6)
Soạn được giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện rõ các hoạt động tích cực của thầy và trò, phù hợp đối tượng học sinh, điều kiện thực tế của trường (7-8)
Soạn được giáo án có nhiều phương án phù hợp đối tượng, thể hiện chủ động trong việc phát huy tính năng động sáng tạo của HS. Hoặc có ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn bài theo hướng phát triển nhận thức của học sinh (9-10)
Không thấy có biểu hiện trên hoặc còn nhiều hạn chế (dưới 5)
20
Hướng dẫn về minh chứng
Đây chỉ là một phương án “gợi ý”xác định mức độ tiêu chí. Khi thực hiên, cần căn cứ vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể của GV và trường lớp, địa phương để xác định các minh chứng thích hợp (tương đương, không làm thay đổi thang điểm quy định), từ đó có cách đánh giá GV theo Chuẩn NNGVTH có hiệu quả, thiết thực.
21
Câu hỏi thảo luận:
Giáo viên thường gặp khó khăn gì khi tự đánh giá năng lực nghề nghiệp của bản thân theo Chuẩn, họ có đề xuất nhu cầu đào tạo bồi dưỡng không?
Hiệu trưởng gặp khó khăn gì khi tiến hành thu thập thông tin đánh giá từ “ Tự đánh giá của GV” và “Tổ, khối chuyên môn”. Đề xuất để cải tiến quy trình này?
Bước đánh giá nào theo bạn là khó thực hiện nhất? Tại sao?
Bạn thường dựa trên phương pháp nào khi quyết định điểm đánh giá của tiêu chí?
Bạn có khó khăn gì không khi quyết định mức độ thực hiện của giáo viên đối với từng tiêu chí?
 
Gửi ý kiến