Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ngọc Thơ (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:13' 12-05-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 295
Số lượt thích: 0 người
Lớp 10B2
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU THẬN
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
Đáp án :
Mang bản chất của giai cấp công nhân
Có cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất
Lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin làm nền tảng tinh thần của xã hội
Là nền dân chủ của nhân dân lao động
Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật kỷ cương
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
b. Yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
a. Hai hình thức của dân chủ
b. Mối quan hệ giữa hai hình thức dân chủ
Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau
Nội dung cơ bản của các lĩnh vực dân chủ xã hội chủ nghĩa
Lớp 10B2
BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1)
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
Tại cuộc họp cử tri của thôn A, để góp ý cho cán bộ hội đồng nhân xã.
Ông N cho rằng: Góp ý về sự sai trái của cán bộ xã thì ngại lắm vì sợ trù dập, tốt nhất là chỉ ngồi nghe mà thôi.
Ông M: cần góp ý thẳng thắn, có như vậy cán bộ xã mới sửa chữa khuyết điểm, rút kinh nghiệm thì lãnh đạo mới tốt hơn có trách nhiệm với nhân dân hơn.
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
a. Ông N
b. Ông M
Vì sao ?
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Thảo luận
Nhóm 1
Thế nào là dân chủ trực tiếp? Hãy nêu ví dụ về hình thức dân chủ trực tiếp mà em biết?
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Thảo luận
Nhóm 2
Thế nào dân chủ gián tiếp? Hãy nêu ví dụ về hình thức dân chủ gián tiếp mà em biết?
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Thảo luận
Nhóm 3
Hai hình thức dân chủ có mối quan hệ với nhau không? Vì sao? Mặt nào còn hạn chế, giải pháp khắc phục
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
b. Yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Hoàn thiện cơ chế đảm bảo cho nhân dân tham gia
vào quá trình quản lý Nhà nước
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tạo điều kiện
cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ
Có cơ chế biện pháp kiểm soát ngăn ngừa và
trừng trị tệ quan liêu tham nhũng, lộng quyền...
Ngăn chặn và khắc phục tình trạng dân chủ hình
thức, cực đoan nghiêm trị những hành động lợi
dụng dân chủ
Hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Yêu cầu
Trước hết là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp luật XHCN
Như là bầu cử, ứng cử
Vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, tổ chức CT- XH
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Các hình thức dân chủ
Dân chủ trực tiếp:
Là hình thức
dân chủ mà nhân
dân thảo
luận, biểu quyết
tham gia trực
tiếp quyết định
công việc của
cộng đồng
của Nhà nước
Dân chủ gián tiếp:
là hình thức dân
chủ mà nhân dân
bầu ra những
người đại diện thay
mặt mình quyết
định các côngviệc
chung của cộng
đồng của Nhà nước.
Ví dụ 1: Công dân bầu trưởng thôn, tổ dân phố, Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
Hội nghị toàn dân quyết định làm đường, xây nhà văn hoá, xây dựng hương ước của làng.
Trưng cầu ý kiến của dân
Ví dụ: Quốc hội là đại biểu cao nhất, là cơ quan quyền lực cao nhất
- HĐND tỉnh, huyện xã do nhân dân bầu ra có nhiệm vụ thay mặt nhân dân quản lý xã hội
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Giao dịch một cửa
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
“ Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân bao nhiều quyền hạn đều của dân…Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
Chủ Tịch
Hồ Chí Minh
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Hội nghị Diên Hồng
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2)
Giáo xứ Thái Hà
 
Gửi ý kiến