Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Truyền thông phòng chống Lao 3(BB02)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD
Người gửi: Đoàn Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:30' 28-10-2008
Dung lượng: 838.5 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
TÀI LIỆU
TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG LAO
( Dành cho lớp tập huấn giáo viên chủ chốt)
CẤU TRÚC TÀI LIỆU
Phần I: Bài giảng cho giáo viên chủ chốt
Bài 1: Truyền thông giaó dục sức khỏe phòng chống bệnh Lao
Bài 2: Phòng chống bệnh Lao
Phần 2: Bài giảng cho học sinh
Bài giảng cho học sinh tiểu học
Bài giảng cho học sinh THCS
Bài giảng cho học sinh THPT

Bài 1:Truyền thông GDSK phòng chống bệnh Lao
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
Giải thích được khái niệm về sức khỏe và các yếu tố quyết định sức khỏe
Xác định được các loại hành vi sức khoẻ và những điều kiện để có hành vi sức khỏe tốt
Kỹ năng
Thực hiện được các bước thay đổi hành vi sức khỏe
Chọn lựa được các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp với từng đối tượng
Thái độ
Tích cực tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh lao
Bài1:Truyền thông GDSK phòng chống bệnh Lao
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
II. NỘI DUNG
Sức khỏe là gì?
Các yếu tố quyết định sức khỏe
.Mục đích giáo dục sức khỏe
Các bước thay đổi hành vi sức khỏe
Các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe được vận dụng trong phòng chống bệnh laoBài1:Truyền thông GDSK phòng chống
bệnh Lao

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

III. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CẦN TIẾP CẬN
Kỹ năng tự nhận thức: Xác định được tầm quan trọng của sức khỏe và các yếu tố quyết định sức khỏe
Kỹ năng ra quyết định: Thực hiện được các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp với từng đối tượng
Kỹ năng giao tiếp: Có thể cung cấp thông tin và tìm kiếm thông tin để chia sẻ với mọi người
Kỹ năng truyền thông: Có thể tuyên truyền vận động cộng đồng đồng tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh lao

Bài 1:Truyền thông GDSK phòng chống bệnh Lao
KẾ HOẠCH BÀIGIẢNG

IV. PHƯƠNG PHÁP
Động não
Thảo luận nhóm
Vẽ / dán sơ đồ
Liên hệ thực tế
Hỏi đáp
Trình bày

V. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
Phiếu “Các bước thay đổi hành vi”
Giấy Ao, A4, Giấy màu các loại
Bút dạ
Keo dán, băng dính
Màn hình, đèn chiếu
Các slides trên PowerPoint

Bài 1:Truyền thông GDSK phòng chống bệnh Lao

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động 1: Sức khỏe và các yếu tố quyết định sức khỏe
Hoạt động 2: Các loại hành vi sức khỏe
Hoạt động 3: Các bước thay đổi hành vi sức khỏe
Hoạt động 4: Một số kỹ năng truyền thông GDSK
Mỗi hoạt động có : Tiêu đề
Mục tiêu
Cách tiến hành: Có các bước 1,2,3..(Bước cuối cùngcủa mỗi hoạt động có phần tóm tắt thông tin cần nhớ).
Kết thúc bài có phần thông tin chung để làm tài liệu tham khảo.

SỨC KHỎE VÀ CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỨC KHỎE


3. Mục đích giáo dục sức khỏe:
Tự tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng bằng chính những hành động và nỗ lực của từng cá nhân
Tự chịu trách nhiệm và quyết định lấy những hoạt động và biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình
Tự giác chấp nhận và duy trì lối sống lành mạnh, từ bỏ những thói quen, tập quán có hại cho sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
Tóm lại: Mục đích giáo dục chăm sóc sức khỏe là giúp cho mọi đối tượng tự nguyện, tự giác thay đổi hành vi sức khỏe của chính mình và giúp cộng đồng cùng thực hiện.
SỨC KHỎE VÀ CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
SỨC KHỎE
Khái niệm về hành vi sức khoẻ

Hành vi sức khoẻ là nh?ng thói quen, việc làm hàng ngày ?nh hưởng tốt hoặc xấu tới sức khoẻ. Ví dụ: Các hành vi dinh dưỡng, vệ sinh, b?o vệ môi trường sống..


Hành vi = Kiến thức + Thái độ + Niềm tin + Thực hành
(Behavior) (Knowledge) (Attitude) (Believe) (Practice)
Các yếu tố cấu thành hành vi sức khoẻ
Các bước thay đổi hành vi sức khoẻ
Bước 1: Dối tượng tự nhận ra hành vi có hại cho sức khoẻ b?n thân và cộng đồng.
Bước 2: Từ chỗ nhận thức được rủi ro và lợi ích, đối tượng ph?i quan tâm đến hành vi lành mạnh thay thế hành vi cũ, rồi tỡm kiếm các thông tin về hành vi mới đó.
Bước 3:Dối tượng đặt mục đích thay đổi do mong muốn có sức khỏe tốt hơn.
Bước 4:Dối tượng quyết định làm thử hành vi sức khoẻ mới.
Bước 5: Dối tượng tự đánh giá xem kết qu? thử nghiệm hành vi mới và quyết định chấp nhận hay từ chối hành vi sức khoẻ mới đó.
Bước 6:Nếu chấp nhận th?y đối tượng cần có sự hỗ trợ về mọi mặt để duy trỡ hành vi sức khoẻ mới trở thành một thói quen mới, một nếp sống mới.
MỘT SỐ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

CÁC KỸ NĂNG CỎ BẢN

Giao tiếp
Nghe hỏi
Khen
Khuyên nhủ
Kiểm tra
Khuyến khích
Được cam kết

CÁC KỸ NĂNG TT TRỰC TIẾP

KN thảo luận nhóm
KN tiến hành một buổi nói chuyện về sức khỏe
KN tư vấn cá nhân
KN sử dụng các tài liệu truyền thông

Bài 2: PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
Xác định được nguyên nhân, nguồn lây và đường lây truyền của bệnh lao.
Mô tả được dấu hiệu nghi ngờ người bệnh bị lao phổi
Trình bày được những biện pháp phòng chống bệnh lao
2. Kỹ năng
Tiến hành giảng dạy ngoại khóa cho học sinh về phòng chống bệnh lao có hiệu quả theo phương pháp giáo dục tích cực lấy học sinh làm trung tâm.
3. Thái độ
Tích cực tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh và cộng đồng thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường để phòng chống bệnh lao
Không mặc cảm và kỳ thị với bệnh lao và bệnh nhân lao
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO


KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
II. NỘI DUNG
Nguyên nhân, nguồn lây và đường lây của bệnh lao
Nhiễm lao và mắc bệnh lao
Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao phổi
Chữa và phòng bệnh lao
Thực hành giảng dạy

III. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CẦN TIẾP CẬN
Kỹ năng tự nhận thức: Xác định được tầm quan trọng của bệnh lao đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng
Kỹ năng ra quyết định: Thực hiện được các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống lao phù hợp với từng đối tượng
Kỹ năng giao tiếp: Có thể cung cấp thông tin và tìm kiếm thông tin để chia sẻ với người bị bệnh lao và cộng đồng
Kỹ năng truyền thông: Có thể tuyên truyền vận động cộng đồng đồng tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh lao

PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

IV. PHƯƠNG PHÁP
Động não
Thảo luận nhóm
Vẽ / dán sơ đồ
Liên hệ thực tế
Xử lý tình huống
Đóng vai
Hỏi đáp
Trình bày
V. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giấy Ao, A4, giấy màu các loại
Bút dạ các màu
Phấn trắng
Keo dán, băng dính
Kéo hoặc dao cắt giấy
Các thông tin về bệnh lao
Phiếu tình huống
Màn hình, đèn chiếu
Các slides trên PơwerPoint

PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

VI. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động 1: Nguyên nhân, nguồn lây và đường lây của bệnh lao
Hoạt động 2: Nhiễm lao và mắc bệnh lao
Hoạt động 3: Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao phổi
Hoạt động 4: Chữa và phòng bệnh lao
Mỗi hoạt động có : Tiêu đề
Mục tiêu
Cách tiến hành: Có các bước 1,2,3..(Bước cuối cùng của mỗi hoạt động có phần tóm tắt thông tin cần nhớ).
Kết thúc bài có phần thông tin chung để làm tài liệu tham khảo.NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHO HỌC SINH
Học sinh tiểu học: Bài giảng 45 phút
Nguyên nhân và đường lây truyền bệnh lao
Cách phát hiện và phòng chống bệnh lao
Học sinh THCS: Bài giảng 90 phút
Nguyên nhân, nguồn lây và đường lây của bệnh lao
Nhiễm lao và mắc bệnh lao
Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao phổi
Chữa và phòng chống mắc bệnh lao
Học sinh THPT: Bài giảng 120 phút
Bài giảng Nguyên nhân, nguồn lây và đường lây của bệnh lao
Nhiễm lao và mắc bệnh lao
Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao phổi
Chữa và phòng chống mắc bệnh lao
Vẽ tranh tuyên truyền phòng chống bệnh lao

PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
1. Nguyên nhân gây ra bệnh lao:
Bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm, do vi khuẩn lao gây ra. Trong cơ thể, vi khuẩn lao hay gây bệnh nhiều nhất ở phổi( lao phổi chiếm 80%) . Ngoài ra còn có thể gây bệnh ở màng phổi, màng não, màng bụng, xương, khớp, hạch lym phô, da và niêm mạc...
2. Nguồn truyền bệnh:
Người lao phổi ho khạc, ra đờm có chứa vi khuẩn lao chính là nguồn lây bệnh cho cộng đồng.Một người lao phổi ho khạc ra vi khuẩn nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì mỗi năm có thể làm lây bệnh cho 10-15 người khác.
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
3. Đường truyền bệnh:
Bệnh lao có thể lây truyền từ người bệnh sang người lành do:
Khi người lao phổi ho khạc, hắt hơi làm bắn vào không khí
Những giọt nước bọt li ti có chứa vi khuẩn lao. Vi khuẩn lao sẽ bám vào các hạt bụi và lan truyền khắp nơi trong không khí. Như vậy không khí là đường chủ yếu truyền bệnh lao và vi khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường hô hấp do chúng ta hít phải những hạt bụi có chứa vi khuẩn lao.
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
1. Nhiễm lao và mắc bệnh lao:
Khi hít phải vi khuẩn lao lần đầu có thể bị nhiễm lao. Đa số người nhiễm lao vẫn khỏe mạnh suốt đời, chỉ có 5-10% số người nhiễm lao có thể trở thành mắc bệnh lao do sức đề kháng của cơ thể bị suy yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn lao phát triển và gây bệnh
Những yếu tố làm suy giảm sức đề kháng:
Nhiễm HIV/AIDS
Suy dinh dưỡng
Trẻ em dưới 5 tuổi
Mắc các bệnh mạn tính: Tiểu đường

2.Bệnh lao và HIV
Người nhiễm HIV sức đề kháng của cơ thể giảm mạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn lao ở người mới bị nhiễm lao có cơ hội phát triển mạnh gây ra bệnh lao.
Người đồng nhiễm lao và HIV có nguy cơ phát triển thành lao gấp 50 lần so với người nhiễm lao mà không có HIV.
Đại dịch HIV đã làm tăng 30% số bệnh nhân lao trên toàn cầu
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
Những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao phổi là:
1. Dấu hiệu toàn thân:
Sốt nhẹ về chiều
Gầy sút cân, ăn kém, mệt mỏi
Ra mồ hôi đêm
2. Dấu hiệu của cơ quan bị bệnh (phổi):
Ho khạc ra đờm kéo dài trên 2 tuần,
Đau tức ngực, khó thở
Ho ra máu
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
Phát hiện bệnh lao
- Khi người có nghi ngờ mắc bệnh lao phải khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời
- Người có triệu chứng nghi ngờ mắc bênh lao, cần đến Bệnh viện huyện để khám bệnh và xét nghiệm đờm. Nếu bị mắc bệnh lao sẽ được cấp thuốc chữa bệnh miễn phí.
2.Chữa bệnh lao:
-Khi phát hiện mắc bệnh lao cần phải được chữa ngay.
-Người bệnh phải uống và tiêm thuốc theo đúng chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa lao.Dùng thuốc kéo dài 8 tháng mới khỏi bệnh. Sau khi người bệnh dùng thuốc 1 đến 2 tháng tuy chưa khỏi bệnh nhưng không còn khả năng lây bệnh cho người khác.
-Trong khi đang chữa bệnh lao,người bệnh không được uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, nhưng cần ăn uống tốt và nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe thì bệnh sẽ chóng khỏi.
-Nếu chữa bệnh lao không đúng hướng dẫn của thầy thuốc bệnh sẽ không khỏi, sức khỏe ngày càng suy sụp và có thể dẫn đến tử vong và còn có thể làm cho vi khuẩn lao kháng thuốc chống lao, người bệnh tiếp tục làm lây nhiễm vi khuẩn lao ra cộng
PHÒNG CHỐNG BỆNH LAO
3. Phòng bệnh lao:
Phát hiện sớm người mắc bệnh lao phổi và tích cực chữa cho khỏi bệnh là cách phòng bệnh tốt nhất cho cho cộng đồng.
Trẻ sơ sinh hoặc dưới 1 tuổi cần tiêm vắc-xin phòng lao
Người mắc bệnh lao phổi cần che miệng khi ho hoặc hắt hơi, khạc đờm vào cốc giấy hoặc khăn giấy rồi đốt đi, thường xuyên phơi nắng đồ dùng cá nhân
Cải thiện điều kiện dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe bằng cách sống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao.
Vệ sinh môi trường, nhà ở thông thoáng,có nhiều ánh sáng mặt trời.
Xin chân thành cám ơn
 
Gửi ý kiến