Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: May Hai Ho
Ngày gửi: 21h:38' 29-08-2010
Dung lượng: 21.7 MB
Số lượt tải: 1080
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA
Tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất
Bài 18
SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ
PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT
I. SINH QUYỂN
1. Khái niệm
Quan sát các hình ảnh sau và kết hợp SGK, hãy cho biết thế nào là Sinh quyển?
SINH QUYỂN
Khái niêm
2. Giới hạn
Dựa vào hình sau, hãy nêu phạm vi giới hạn của sinh quyển.
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
CON
NGƯỜI
SINH
VẬT
ĐỊA
HÌNH
ĐẤT
KHÍ
HẬU
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ PHÁT TRIỂN
VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
a. Nhiệt độ
Thực vật đài nguyên/Khí hậu cận cực
Rừng nhiệt đới/Khí hậu nhiệt đới gió mùa
Quan sát các hình ảnh sau, có nhận xét gì về sinh vật ở đới nóng và lạnh. Giải thích tại sao?
Đới nóng
Đới lạnh
Rừng ôn đới lạnh
Đới lạnh
Đới nóng
Cây trồng vùng ôn đới
Đới lạnh
Cây lúa gạo
Cây trồng vùng nhiệt đới
Đới nóng
Tê giác một sừng
Động vật nhiệt đới
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
Nhiệt độ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
Nhiệt độ
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
Nhiệt độ
b. Nước và độ ảm không khí
SA MẠC SAHARA Ở ALGIERI
R?NG NHIỆT ĐỚI
Quan sát các hình sau. Giải thích sự khác biệt về sinh vật vùng hoang mạc và vùng nhiệt đới ẩm.
ĐOÀN LỮ HÀNH TRONG SA MẠC SAHARA
Cây sống trong sa mạc
Cho biết nước và độ ẩm có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển và phân bố sinh vật?
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
Nhiệt độ
b. Nước và độ ẩm không khí
c. Ánh sáng
Hãy cho biết cây xanh quang hợp là do đâu? Dựa vào nhu cầu ánh sáng người ta chia ra làm những loại cây nào?
Dựa vào hình trên, giải thích mối quan hệ giữa các vành đai thực vật và các vành đai khí hậu trên thế giới.
Khí hậu
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
2. Đất
Cây đước trên đất ngập mặn
Cây lúa trên đất phù sa
Những hình ảnh sau gợi nhớ điều gì về câu nói trong dân gian? Giải thích?
Cây cà phê trên đất bazan
Cây phi lao trên đất cát ven biển
Cho biết đất có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển và phân bố sinh vật?
Khí hậu
2. Đất
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
Khí hậu
2. Đất
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
3. Địa hình
Nhận xét sự phân bố các vành đai thực vật ở núi Ki-li-man-gia-rô theo độ cao. Tại sao?
So sánh vành đai thực vật ở sườn Tây Nam và Đông bắc. Tại sao có sự khác biệt đó?
Khí hậu
2. Đất
3. Địa hình
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
4. Sinh vật
Cỏ
Thỏ
Hổ
Vi sinh vật
Mối quan hệ giữa thực vật và động vật
Thức ăn
Vì sao nói sự phân bố của các loài động vật có liên quan chặc chẽ đến sự phân bố thực vật?
Khí hậu
2. Đất
3. Địa hình
4. Sinh vật
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SINH VẬT
5. Con người
Tác động tích cực
Quan sát các hình sau, có nhận xét gì về tác động của con người đối với sự phát triển và phân bố của sinh vật?
Trồng nho ở An pơ
Cam, chanh, trẩu, mía
Khoai tây, thuốc lá, cao su
TRỒNG RỪNG
Đốt rừng
Phá rừng
Đất trống đồi trọc
TIÊU CỰC
Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng
Sếu đầu đỏ
Tê giác hai sừng
Hươu sao
A-Nhân tố
B- Vai trò
1- Sinh vật
2- Khí hậu
3- Con người
4- Địa hình
5 -Đất
a. Ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thông qua :nhiệt độ, độ ẩm,lượng mưa, ánh sáng.
b. Mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật
c. Ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự quang hợp của thực vật.
d. Tạo nên sự phân bố thực vật theo vĩ độ .
e. Hình thành vành đai sinh vật theo độ cao.
Câu 1. Nối ý ở cột A vào cột B sao cho hợp lí
ĐÁNH GIÁ

Câu 2. Sinh quyển gồm những phần nào
Tầng đối lưu, nước ở đại dương và sông ngòi
b) Toàn bộ lớp đất và lớp vỏ phong hóa
c) Lớp Manti và lớp Granit
d) Câu a và b đúng
Câu 3. Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật ở vùng núi
a. Hướng gió và mưa
b. Độ cao và hướng sườn núi
c. Đất và khoáng sản
d. Tất cả các câu trên đều đúng
Về nhà
Bài học đến đây là hết xin chào và hẹn găp lại
No_avatar

hay


 
Gửi ý kiến