Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài: 5 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCNVN.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm, biên soạn.
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 14h:58' 16-09-2010
Dung lượng: 6.7 KB
Số lượt tải: 912
Số lượt thích: 0 người
Góp phần Giúp TN hiểu thêm về đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam.

Chúng ta đã nghe nhiều về Nhà nước pháp quyền song không phải ai cũng hiểu được đầy đủ về KN Nhà nước pháp quyền( nhất là lực lượng TN). Do vậy, tôi mạnh dạn mạn phép nói đôi điều cụ thể, dễ hiểu về những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCNVN sau đây, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khành nước CHXHCNVN:
Chúng ta đã biết: "Nhà nước pháp quyền là hình thức nhà nước phân công và tổ chức quyền lực bằng pháp luật. Nhà nước pháp quyền là Nhà nước có những đặc trưng cơ bản là nhà nước mà Hiến pháp và các đạo luật phải giữ được địa vị tối cao, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, quyền lực Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc phân công quyền lực bằng pháp luật; con người là giá trị cao quý và là mục tiêu cao nhất; bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng chính trị cầm quyền".
Nhà nước pháp quyền XHCNVN có những đặc trưng cơ bản là:
Thứ nhất, "Nhà nước pháp quyền XHCN VN luôn luôn xác định mục tiêu cao nhất của mình là vì con người".
Chúng ta đều biết Nhà nước chỉ xuất hiện khi có mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.Nhà nước lúc đầu chỉ đại diện, bảo vệ lợi cho giai cấp thống trị, sau đó mở rộng dần dần ra bảo vệ lợi ích của các giai cấp liên minh, giai cấp có liên quan quyền lợi,...(Thể hiện qua nhà nước dân chủ Aten(Hy Lạp); Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791,...).Theo đó, mục tiêu vì con người dần dần được mở rộng và nâng cao,....
Đến Nhà nước XHCN, từ khi ra đời thực hiện theo Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ và Đường lối của Đảng CSVN đã tiến bộ hơn hẳn về bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, trí thức, lực lượng vũ trang, dân tộc, tôn giáo,... và ngay cả đối với một số tội phạm, tù binh vẫn sẵn sàng xem xét, khoan hồng, cảm hóa, cải tạo, giáo dục, lượng thứ,....theo Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh và truyền thống dân tộc:
" Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân"....
"Đem đại nghĩa thắng hung tàn,
Lấy chí nhân thay cường bạo".....
Nhà nước ta là Nhà nước của giai cấp công nhân, mà sứ mệnh cao cả của giai cấp công nhân là giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại ra khỏi mọi ách áp bức bất công để vươn tới thức hiện được “mục tiêu cao nhất vì con người”. Điều này thể hiện rõ trong lý luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh( thể hiện cụ thể trong tác phẩm "Đường kách mệnh", Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945, Đường lối của Đảng CSVN,.....) và các Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta.
Ngược lại " cách mạng là sự nghiệp của quần chúng"; "Quần chúng nhân dân là
No_avatarf

khong the su dung dc . dung from nao the

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓