Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngà
Ngày gửi: 21h:00' 23-12-2008
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 374
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. T¹i sao nu«i c¸ r« phi, ng­êi ta th­êng thu ho¹ch c¸ sau mét n¨m nu«i khi c¸ ®¹t khèi l­îng tõ 1,5- 1,8 kg, mµ kh«ng nu«i kÐo dµi tíi n¨m thø 3 khi c¸ ®¹t khèi l­îng tèi ®a lµ 2,5 kg?
ĐA: V× ë thời điểm sau mét n¨m, c¸ sinh tr­ëng nhanh h¬n so víi nh÷ng giai ®o¹n trước và sau ®ã, mÆc dï khèi l­îng c¸ t¨ng nh­ng thøc ¨n vµ c«ng ch¨m sãc cßn tèn h¬n.
Câu 2. Hãy cho biết nhân tố quan trọng nhất tác động đến sự biến thái từ nòng nọc thành Ếch là nhân tố nào?
ĐA: Sự biến thái ở ếch nhái được điều hoà bởi Hoocmon tirôxin do tuyến giáp trạng của nòng nọc tiết ra.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38
I. ảnh hưởng của các nhân tố bên trong

1. Giới tính
1. Hãy nghiên cứu ví dụ SGK, quan sát Hình 38.1 và rút ra nhận xét về tốc độ lớn của mối chúa so v?i mối đực, m?i lớnh, m?i th? và tốc độ tăng khối lượng của 2 giới nam và nữ.

2. Kết luận chung về ảnh hưởng của giới tính đến sinh trưởng v phỏt tri?n của động vật?

Hình 1. Mối Chúa, mối đực, mối lính và mối thợ
Hình 38.1(sgk)- Tốc độ sinh trưởng ở ngườiKết luận
Trong cùng một loài, con đực và con cái có sự sinh trưởng và phát triển khác nhau.


- Con cái thường lớn nhanh hơn và sống lâu hơn con đực.

2. Các hoocmon sinh trưởng và phát triển

Hoàn thành phiếu học tập số 1.
Tìm hiểu các HM điều hoà sinh trưởng

a. Hoocmon điều hoà sinh trưởng
Hình 2:
Người bình thường, người khổng lồ và người lùn
Tại sao lại có hiện tượng trên?
Hình 3. TUYẾN GIÁP Ở NGƯỜI
Bảng 1. Các HM điều hoà sinh trưởng
Bài tập
Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em, nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ ( trong khi đó, khi thiếu GH lại gây ra bệnh lùn)?
2. Nếu muốn chữa bệnh lùn thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào? Tại sao?
1. Ở giai đoạn trẻ em nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ vì GH thúc đẩy quá trình sinh trưởng nhanh hơn so với bình thường còn thiếu GH thì tốc độ sinh trưởng bị chậm lại gây ra bệnh lùn.
Đáp án
2. Muốn chữa bệnh lùn cần tiêm GH ở tuổi thiếu nhi , còn khi đã trưởng thành , tốc độ sinh trưởng chậm lại và dừng hẳn nên GH không có tác dụng.

b. Hoocmụn di?u ho s? phỏt tri?n

Nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau.

Hình 4. lột xác ở sâu bọ
Hình 5. Tính trạng sinh dục thứ sinh ở Hươu
Hươu cái
Hươu đực
Hình 6. Tính trạng sinh dục thứ sinh ở gà
b1. Hoocmôn điều hoà sự biến thái và sự tạo thành các tính trạng sinh sục thứ sinh- Bảng 2.
Hình 7. Các tuyến nội tiết ở người
b2. Di?u ho chu kỡ kinh nguy?t.
* Tuổi dậy thì
Tuổi dậy thì là gì? Tuổi dậy thì có đặc điểm gì?
- Là giai đoạn trẻ em phát triển thành người lớn, có khả năng sinh sản.
- Ở tuổi này, dưới tác động của HM sinh dục, cơ thể có nhiều biến đổi trong cơ quan sinh dục cũng như xuất hiện những tính trạng sinh dục thứ sinh.

. Chu kỡ kinh nguy?t v s? di?u ho chu kỡ kinh nguy?t
*Chu kỡ kinh nguy?t là gì ?
Ở động vật bậc cao cái và nữ giới đến tuổi trưởng thành sinh dục thì khả năng sinh sản thường được biểu hiện ở chu kì sinh sản do có sự biến đổi trong cơ quan sinh sản được gọi là chu kì động dục ở động vật và chu kì kinh nguyệt (trung bình 28 ngày) ở nữ. Độ dài của chu kì sinh sản thay đổi tuỳ loài. VD: Chó: 2lần / năm; người: mỗi tháng 1 lần.

Chu kì kinh nguyệt
* Điều hoà chu kì kinh nguyệt

Hãy quan sát sơ đồ H38.2 và cho nhận xét về:
Thời gian độ dài của chu kì kinh nguyệt, thời gian rụng trứng.
Những thay đổi trong buồng trứng và trong dạ con.
Thời gian có kinh.
Hình 8. Buồng trứng và sự phát triển của trứng.
Hình 9. Hệ sinh dục nữ
Hoàn thành phiếu học tập sau:

Các hoocmụn tham gia di?u ho chu kỡ kinh nguy?t- B?ng 3
Bài tập
Câu 1. Vì sao thiếu iôt trong thức ăn, nước uống làm cho động vật còn non, trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, trí tuệ thấp?
Đáp án. Vì iốt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tiroxin.Thiếu iốt đến thiếu tiroxin  giảm quá trình chuyển hoá, giảm sinh nhiệt ở tế bào động vật và người  khả năng chịu lạnh kém; giảm quá trình phân chia và lớn lên của não trẻ em và động vật non chậm lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ kém.Câu 2. Dựa vào sơ đồ hình 38 SGK, hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt có thể thụ thai?
Đáp án: Trứng rụng vào ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu có kinh. Trứng rụng sẽ có khả năng thụ tinh. Thời gian sống của tinh trùng trong ống dẫn trứng khoảng 24- 72giờ (1- 3 ngày, đêm); thời gian sống của trứng khoảng 24- 48giờ (1- 2 ngày, đêm).


Vì vậy, thời gian có khả năng thụ thai là 5 ngày (trước ngày rụng trứng khoảng 3 ngày, đêm và sau ngày rụng trứng khoảng 2 ngày, đêm).

 
Gửi ý kiến