Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuẩn kiến thức- Kỹ năng môn Thủ công/Kỹ thuật

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tài liệu được tập huấn
Người gửi: Trần Thành Công
Ngày gửi: 10h:30' 17-10-2010
Dung lượng: 46.9 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Chuẩn kiến thức-kỹ năng
môn Thủ công/kĩ thuật.


Tháng 7/2009
Nội dung báo cáo
I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng.
II. Công văn thực hiện.
III. Mục đích biên soạn chuẩn KT-KN.
IV. Nội dung chuẩn KT-KN.
1. Chuẩn KT,KN lớp 1,2,3.
2. Chuẩn KT,KN lớp 4,5.
3. Dẫn chứng minh hoạ.
4. Thảo luận
V. Đánh giá kết quả học tập.
VI. Một số vướng mắc tồn tại của bộ môn TC/KT.
VII. Một số lưu ý đối với môn học trong thời gian đến.
1. Đối với nhà trường.
2. Đối với Giáo viên.
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được (Mức độ cần đạt được).
Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hoá ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Yêu cầu về thái độ được xác định cho từng lớp và cho cả cấp học (Phù hợp với năng lực và đối tượng học sinh-Cơ hội cho giáo viên chủ động, linh động hơn trong dạy học).
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của Chương trình Tiểu học; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở Tiểu học (Cơ sở pháp lí trong công tác chỉ đạo quản lí).
CÔNG VĂN THỰC HIỆN
- Công văn 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006 về Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học cho học sinh tiểu học.
-Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT; Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Công văn 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2006 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5 và Công văn số 8323/BGD&ĐT-GDTH ngày 8/8/2007 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Kĩ thuật lớp 4,5.
CÔNG VĂN THỰC HIỆN
- Công văn 9890/BGD&ĐT-GDTH ngày 17/9/2007 về việc Hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Công văn 10398/BGD&ĐT-GDTH ngày 28/9/2007 về việc Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi THọc.
MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác dạy học.

- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn dạy học.
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN THỦ CÔNG LỚP 1,2,3; CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN KĨ THUẬT LỚP 4,5
1. Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 1,2,3:
Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thủ công lớp 1,2,3 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng lớp 1,2,3 của môn học.
Nội dung Yêu cầu cần đạt đối với từng bài học là Chuẩn cơ bản, tối thiểu mà tất cả HS cần phải đạt và có thể đạt được, không yêu cầu học HS phải làm được sản phẩm ở mức độ tối đa. HS biết cách thực hiện, những sản phẩm học sinh làm được trong thời gian nhất định ở trên lớp có thể chưa làm tròn(lớp 1,2), chưa thẳng, chưa phẳng, chưa cân đối,...
1. Chuẩn kiến thức môn Thủ công lớp 1,2,3:

Nội dung Ghi chú để khuyến khích HS khéo tay đạt mức độ cao hơn so với Chuẩn. HS khéo tay sẽ làm được sản phẩm nhanh hơn, cân đối hơn, thẳng hơn, phẳng hơn, đẹp hơn. HS khéo tay cũng có thể làm được thêm sản phẩm có tính sáng tạo, khác với sản phẩm GV đã hướng dẫn.
HS khéo tay ở lớp 3 có thể sử dụng những sản phẩm làm được để tạo thành những sản phẩm khác với giáo viên đã hướng dẫn.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 4,5.
a- Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 4 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng lớp 4 của môn học.
Nội dung Yêu cầu cần đạt đối với từng bài học là Chuẩn cơ bản, tối thiểu mà tất cả HS cần phải đạt và có thể đạt được. Đối với các bài thực hành cắt, khâu, thêu và lắp ghép mô hình kĩ thuật, không yêu cầu HS phải làm được sản phẩm ở mức độ tối đa. HS biết cách thực hiện, những sản phẩm HS làm được trong thời gian ở trên lớp có thể chưa đều, chưa thẳng, chưa đẹp, chưa chắc chắn.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 4.
Đối với các bài học trồng rau, hoa, chủ yếu yêu cầu học sinh biết cách thực hiện và liên hệ với thực tiễn(nếu có), không yêu cầu học sinh thực hành nếu không có điều kiện.
Nội dung Ghi chú để khuyến khích HS khéo tay đạt mức độ cao hơn so với Chuẩn. Đối với các bài học cắt, khâu, thêu và lắp ghép mô hình kĩ thuật, HS khéo tay sẽ làm được những sản phẩm nhanh hơn, cân đối hơn, đều hơn, chắc chắn hơn.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 4.
HS khéo tay cũng có thể làm được các sản phẩm có tính sáng tạo, khác với sản phẩm GV đã hướng dẫn. Vì thế, cần khuyến khích HS khéo tay đạt mức độ cao hơn. Với bài lí thuyết trồng cây rau, hoa, ở nơi có điều kiện, HS có thể làm được một số công việc trồng, chăm sóc cây rau, hoa đơn giản.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 5.
b- Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 5 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng lớp 5 của môn học.
Nội dung Yêu cầu cần đạt đối với từng bài học là Chuẩn cơ bản, tối thiểu mà tất cả HS cần phải đạt và có thể đạt được. Đối với các bài thực hành đính khuy, thêu và lắp ghép mô hình kĩ thuật, không yêu cầu HS phải làm được sản phẩm ở mức độ tối đa. HS biết cách thực hiện, những sản phẩm HS làm được trong thời gian ở trên lớp có thể chưa đều, chưa đẹp, chưa chắc chắn.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 5.
Đối với các bài học nấu ăn, nuôi gà, yêu cầu HS thực hiện và liên hệ với thực tiễn(nếu có), không yêu cầu HS thực hành ở trên lớp.
Nội dung Ghi chú để khuyến khích HS khéo tay đạt mức độ cao hơn so với Chuẩn. đối với các bài học đính khuy, thêu và lắp ghép mô hình kĩ thuật, HS khéo tay sẽ làm được sản phẩm nhanh hơn, cân đối hơn, đều hơn và chắc chắn hơn. HS khéo tay cũng có thể làm được thêm các sản phẩm sáng tạo, khác với sản phẩm của GV hướng dẫn. Vì thế cần khuyến khích HS khéo tay đạt mức độ cao hơn.
Chuẩn kiến thức môn Kĩ thuật 4,5.
Tuy nhiên cột ghi chú này cũng có 1số ít nội dung “không bắt buộc”.
Lớp 4: Tuần 13;14;15;16;17 và 18 chương Thêu. Tuần 22;23;24;25 chương Trồng rau, hoa.
Lớp 5:Tuần 3; 4 chương Thêu; Tuần 7;8;9 Chương Nấu ăn.
*Ở tài liệu hướng dẫn chuẩn kiến thức-kĩ năng các môn học Ở tiểu học so với các môn học khác trong cùng một lớp, cấu trúc của Phần II hướng dẫn cụ thể môn TC-KT có gì khác nhau? ( Cột Tuần được gộp: Nhiều tuần học 1 bài)
Ví dụ minh hoạ
Ví dụ minh hoạ

Nội dung kiến thức bài học có nhiều bài phải dạy 1tiết/tuần; có bài dạy 2-3 tiết/2-3 tuần liên tục mới đạt được “Yêu cầu cần đạt”. Do vậy: Đối với dạng bài dạy từ 2-3 tiết giáo viên phải chủ động thiết kế bài dạy hợp lí theo đặc trưng của bộ môn để đến tiết cuối cùng của bài dạy có thể đạt được Yêu cầu cần đạt.

Một số dẫn chứng minh hoạ

1.Đối với lớp 1: Bài Xé dán hình chữ nhật, hình tam giác:
*Sách giáo viên:
Mục tiêu:
-Biết xé dán hình chữ nhật.
-Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác. Đường xé tương đối thẳng đều, ít răng cưa. Hình cân đối, dán đều không nhăn.
Thời lượng dạy 1 tiết.
Một số dẫn chứng minh hoạ
*Công văn 896: Được giảm: Không dạy xé dán theo số ô.

*Công văn 9832: Thời lượng 2 tiết.
Một số dẫn chứng minh hoạ
*Chuẩn kiến thức , kĩ năng:
-Nội dung được chia thành 2 tiết độc lập ( 1 tiết dạy hình chữ nhật; tiết còn lại dạy hình tam giác).
Yêu cầu đạt được:
-Biết cách xé dán hình chữ nhật (hình tam giác).
-Xé dán được hình chữ nhật(hình tam giác).
-Đường xé có thể chưa thẳng, dán chưa phẳng.
Cột ghi chú: Học sinh khá giỏi làm được sản phẩm phẳng, đẹp.

Một số dẫn chứng minh hoạ

Bài dạy: Gấp, cắt, dán bông hoa (Tuần 7-8, Thủ công Lớp 3)
Mục tiêu SGV:
-Biết cách gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
-Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đúng quy trình kĩ thuật.
-Trang trí được những bông hoa theo ý thích.

Một số dẫn chứng minh hoạ:

*Cột Yêu cầu cần đạt (theo chuẩn KT-KN)
- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.
- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.
*Cột Ghi chú:
Với học sinh khéo tay:
Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. Các cánh của mỗi bông hoa phải đều nhau.
Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp.
Kết luận
Giảm bớt dung lượng kiến thức so với SGV.

Yêu cầu Chuẩn Kiến thức-Kĩ năng được giảm nhẹ.

Có hướng mở cho các học sinh có năng khiếu về môn học.
Ví dụ minh hoạ
Bài dạy: Khâu đột thưa-Tuần 8,9-Kĩ thuật 4.
- Mục tiêu Sách giáo viên, Sách giáo khoa và yêu cầu để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong bài này:
- Đường vạch dấu thẳng, cách đều cạnh dài mảnh vải.
- Khâu được các múi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.
Ví dụ minh hoạ
- Đường khâu tương đối thẳng, không bị dúm.
- Các mũi khâu ở mặt phải tưưong đối bằng nhau và cách đều nhau.
- Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.
Yêu cầu cần đạt (theo chuẩn KT-KN):
- Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.
- Khâu được các múi khâu đột thưa. Các múi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.
Ví dụ minh hoạ
Đối chiếu với SGK,SGV và các công văn hướng dẫn thì “Yêu cầu cần đạt” trong chuẩn kiến thức kĩ năng của bài học này là yêu cầu cơ bản tối thiểu mà tất cả học sinh cần đạt và có thể đạt được giảm nhẹ, tinh giảm và đảm bảo kiến thức, kĩ năng tối thiểu của bài học. Phần yêu cầu cao hơn dành riêng để khuyến khích cho học sinh năng khiếu phát huy được sở trường năng lực, sở thích và khéo léo của học sinh.GỢI Ý MỘT SỐ KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT
1. Đánh giá chất lượng học tập của HS bám sát Chuẩn KT-KN bài học, môn học.
2. Có sự giảm bớt một số tiêu chí, một số minh chứng.
3. Giảm bớt yêu cầu cần đạt được.
Đánh giá trên tinh thần: nhẹ nhàng, vui vẻ, sinh động(không tạo ra sự nhàm chán, nhồi nhét).
Không đánh giá giờ dạy theo SGK, SGV mà đánh giá theo Yêu cầu cần đạt của Chuẩn KT-KN.
ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT
Trên cơ sở yêu cầu cần đạt để đánh giá học sinh và lưu ý trong việc quan tâm đến tất cả đối tượng học sinh(chưa đạt Chuẩn-đạt Chuẩn và trên Chuẩn) nhằm để giúp đỡ và bồi dưỡng HS có năng khiếu về môn học.
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI CỦA BỘ MÔN TRONG THỜI GIAN QUA
1. Công tác chỉ đạo, dự giờ để giúp đỡ giáo viên về phương pháp, quy trình lên lớp của các nhà trường chưa thật sự quan tâm đúng mức.
2. Một số giáo viên lên lớp còn lúng túng về phương pháp và hình thức tổ chức 1 tiết dạy; Chưa tập trung và dành nhiều thời gian cho HS thực hành, luyện tập để rèn các kĩ năng thông qua nội dung kiến thức bài học cho HS.
3. Một số tiết dạy, giáo viên chưa quan tâm trong việc phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh để có được các sản phẩm mà học sinh có thể sáng tạo thêm; Chưa phát huy hết vai trò tổ chức học tập theo nhóm.
4. Một số giáo viên còn giao bài tập cho học sinh về nhà làm rồi đem đến lớp để đánh giá...
5. Việc tổ chức các chuyên đề trong tổ khối của nhà trường không nên thiên về hình thức mà cần chú ý đến tính hiệu quả, thiết thực để đáp ứng tốt cho tiết dạy, cho kết quả học tập của học sinh.
6. Quản lí vở và các sản phẩm bộ môn trong học sinh.
7.Quan tâm và tạo điều kiện cho học sinh để tất cả các học sinh được thực hành trên lớp.
MỘT SỐ VẤN ĐÈ CẦN LƯU Ý CỦA BỘ MÔN TRONG THỜI GIAN ĐẾN
A. ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG :
1. Phải thay đổi về cơ bản nhận thức và một số thói quen trong chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của CBQLGD và giáo viên để thích nghi với quan niệm và cách làm việc vừa đảm bảo tính “chuẩn hoá” và đáp ứng nhu cầu “phân hoá” theo từng đối tượng HS trong quá trình giáo dục.
2. Tổ chức cho đội ngũ CBGV nghiên cứu, tiến hành tập huấn để đội ngũ CBGV nắm chắc nội dung Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học.
3. Thực hiện chỉ đạo DH theo bộ SGK thống nhất và theo Chuẩn KT-KN nhưng linh hoạt khi lựa chọn nội dung(Về chương thêu lớp 4,5 học sinh nam có thể cho thực hành nội dung khâu; Bài Gấp máy bay đuôi rời lớp 2 đây là nội dung khó có thể cho phép gấp một đồ chơi tự chọn nhưng phải thống nhất trong tổ khối...) , phương pháp dạy học và những hỗ trợ cần thiết theo đặc điểm của đối tượng học sinh.
4. Tổ chức tự đánh giá định kì kết quả học tập của HS ở các trường tiểu học theo Chuẩn KT-KN; góc trưng bày sản phẩm.
5.Tiếp tục cải tiến, đổi mới cách quản lí, chỉ đạo để thực sự triển khai dạy học trên cơ sở Chuẩn KT-KN đạt kết quả tốt.
MỘT SỐ VẤN ĐÈ CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN ĐẾN
B. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:
1. Tiếp tục nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn KT-KN môn học để:
- Xây dựng và thiết kế Kế hoạch bài học. Đối với bài dạy 2 tiết trở lên thì kế hoạch bài học được soạn theo đơn vị tiết. Mục tiêu chung của bài soạn ở tiết 1, thể hiện rõ 3 phần: KT, KN, TĐ. Mục tiêu của từng tiết dạy được thể hiện ở phần giới thiệu đầu tiết dạy đó.
- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm để đáp ứng nhu cầu phát triển của các đối tượng học sinh.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh( căn cứ vào Yêu cầu cần đạt) sau mỗi bài học.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN ĐẾN
2. Tham gia dự giờ, thăm lớp, trao đổi ý kiến nhằm để tháo gỡ những vướng mắc trong chuyên môn trong việc DH, kiểm tra trên cơ sở Chuẩn KT-KN và phù hợp với từng đối tượng HS.
3. Biết sử dụng một số phương pháp và hình thức dạy học đặc trưng của môn học phục vụ cho tiết dạy, bài dạy đạt hiệu quả cao nhất, tốt nhất.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN ĐẾN
4. Duy trì và phát huy vai trò việc học theo nhóm, quan tâm bồi dưỡng, phát huy và tạo điều kiện cho học sinh có năng khiếu, học sinh khéo tay về môn học đạt mức độ cao hơn.
5. Đưa nội dung giáo dục địa phương vào môn học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓