Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sổ chi đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Văn Giau
Ngày gửi: 08h:16' 18-10-2010
Dung lượng: 22.2 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
TIÊU CHUẨN CHI ĐỘI MẠNH

1/ Có chương trình kế hoạch công tác cụ thẻ và thực hiện có kết quả cao chương trình ké hoạch đã đề ra.
2/ Ban chỉ huy chi đội và các nhóm nồng cốt hoạt động có hiệu quả , có đủn sổ sách và phương tiện càn thiết phục vụ hoạt động đội.
,có ít nhất 30% số dội viiên xếp loại học lực từ khá , giỏi trở lên không có đội viên xếp loại học lực yếu kém.
4/ Tập thể đoàn kết , thân ái có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng , rèn luyện đạo đức ,có số đội viên xếp loạn hạnh kiểm từ 80% hoàn thành trở lên không có đội viên xếp loại khong hoàn thành .
5/ Duy trì nề nếp sinh hoạt chị đội ,có quỹ đội,lập quỹ vì bạn nghèo , tham gi sinh hoạt điều đặng và có chất lượng , tích cực tham gi công tác trường lớp ,giũ gìn vệ sinh , tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1/ Học tập giỏi…….bạn. Khá………bạn. TB……….bạn . Yếu ………….bạn.
2/ Hạnh kiểm: Hoàn thành tốt……………….bạn .Hoàn thành……………bạn. Chưa hoàn thành………………bạn.
3/ Công tác đội : đăng kí xây dưng chi đội mạnh cấp ……………..…………..
Kết nạp ……………………vào đội.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2010-2011

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐỘI
1 Ban chỉ huy chi đội

TT
Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Địa chỉ
Ghi chú

2/ Ban chủ nhiệm công trình măng non

TT
Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Địa chỉ
Ghi chúDANH SÁCH ĐỘI VIÊN
Phân đội 1

TT
Họ & Tên
Nữ
Chức vụ
Nhiệm vụ
Địa chỉ
Con Tb Liệt sĩ
Con có HCKK Tổng só điội viên ……………………..Nam……………….….Nữ………………….
Con thương binh……………………….Con liệt sĩ……………….…………………..
Số bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ………………………………………………
Số bạn chậm tiến……………………………………………...……………………….


DANH SÁCH ĐỘI VIÊN
Phân đội 2

TT
Họ & Tên
Nữ
Chức vụ
Nhiệm vụ
Địa chỉ
Con Tb Liệt sĩ
Con có HCKK Tổng só điội viên ……………………..Nam……………….….Nữ………………….
Con thương binh……………………….Con liệt sĩ……………….…………………..
Số bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ………………………………………………
Số bạn chậm tiến……………………………………………...……………………….
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓