Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thanh Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:09' 21-10-2010
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Câu 1. Cho biết những nét đặc trưng của đô thị hóa ở đới ôn hòa?
Câu 2. Sự phát triển nhanh các đô thị ở đới ôn hòa nảy sinh những vấn đề gì? Hướng giải quyết?
BÀI 17:
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA.
Hình ảnh dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?
- Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề
- Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.
Nguyên nhân: khí thải của các nhà máy và các phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
Nêu những hậu quả của ô nhiễm khơng khí ở đới ôn hòa?
Băng tan
- Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề
- Nguyên nhân: khí thải của các nhà máy và các phương tiện giao thông…
- Hậu quả:
+ Mưa axit
+ Tăng hiệu ứng nhà kính
+ Thủng tầng ozon
+ …


Caùc nöôùc ñaõ kí vaøo “Nghò ñònh thö Ki – oâ – toâ” nhaèm giaûm löôïng khí thaûi
Hiện trạng ô nhiễm nước ở đới ôn hòa như thế nào?
- Hiện trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển và nước ngầm
Quan sát H17.3 và 17.4 SGK, cùng với hiểu biết của mình. Hãy cho bieát nhöõng nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
- Hiện trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển và nước ngầm
- Nguyên nhân:
Ô nhiễm nước biển: là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển…
Ô nhiễm nước sông, hồ và nước ngầm: là do các chất thải công nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu…
- Hiện trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển và nước ngầm
- Nguyên nhân:
Ô nhiễm nước biển là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển…
Ô nhiễm nước sông, hồ và nước ngầm là do các chất thải công nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu…
- Hậu quả: gây ra hiện tượng “thủy triều đen”, “thủy triều đỏ”, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất…
Quan sát bức ảnh sau, gợi cho em những suy nghĩ về vấn đề gì mà hiện nay cả thế giới đang quan tâm ?
Câu 1: Vấn đề môi trường nào sau đây là mối lo lớn nhất của nước đới ôn hòa?

Ô nhiễm nguồn nước và không khí.

Nạn thoái hóa và bạc màu đất đai.

Sự suy giảm diện tích rừng.

Câu B + C đúng.
Câu 2: Hiện nay trên thế giới các vấn đề đáng quan tâm và giải quyết là:

Giải quyết các vấn đề môi trường.

Giải quyết các vấn đề dân số.

Cả 3 vấn đề trên.
Sự nóng dần của Trái Đất.

Học thuộc bài
Làm bài tập 2 trang 58
Xem trước bài 18. Thực hành. Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
Soạn câu hỏi: Neâu ñaëc ñieåm khí haäu caùc kieåu moâi tröôøng: oân ñôùi haûi döông, oân ñôùi luïc ñòa vaø Ñòa Trung Haûi
 
Gửi ý kiến