Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Liên bang Nga

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Ngọc Hà
Ngày gửi: 11h:29' 03-01-2009
Dung lượng: 639.5 KB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)


TIẾT 3:

TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CỦA LIÊN BANG NGA
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
NỘI DUNG
BẢNG 8.5: GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM
(Đơn vỊ: Tỉ USD)
Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét?
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT
1000
2000
3000
4000
0
2000
1990
1985
1995
2001
2003
2002
5000
USD
2004
Nam
6000
7000
3869
6523
2347
1784
2118
2399
3098
4042
GDP/ Ngu?i
a) Vẽ biểu đồ
Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của Nga qua các năm
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
NỘI DUNG
a) Vẽ biểu đồ
I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CỦA LIÊN BANG NGA
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
NỘI DUNG
b) Nhận xét;
- GDP của LB Nga tăng giảm không ổn định.
- Từ năm 1990 đến năm 2000 GDP của Nga giảm từ 967,3 tỉ USD xuấng còn 259,7 tỉ USD.
Từ năm 2000 đến năm 2004 liên tục tăng, từ 259,7 lên 582,4 tỉ USD.
Nguyên nhân: Do khủng hoảng KT – CT và xã hội vào đầu thập kỉ 90.
Trong những năm gần đây Nga đã lấy lại nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế
I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CỦA LIÊN BANG NGA
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
1) BIỂU ĐỒ
2) NHẬN XÉT
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
- Nhóm 1: Tìm hiểu ngành trồng trọt (lúa mì, củ cải đường)
- Nhóm 2: Tìm hiểu ngành chăn nuôi
- Nhóm 3: Tìm hiểu tài nguyên rừng
Bài 8: LIÊN BANG NGA (TT)
TIẾT 3 : THỰC HÀNH
I.TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP CUAT LIÊN BANG NGA
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
NỘI DUNG
II. TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LB NGA
Câu 1. Loại biểu đồ thể hiện rõ nhất sự thay đổi GDP/người theo các số liệu trong bảng là:
a. Biểu đồ cột
d. a và b đúng
b. Biểu đồ đường
c. Biểu đồ thanh ngang
Câu 2. Từ năm 1985 đến năm 2004, GDP bình quân đầu người của Liên Bang Nga:
Tăng nhanh liên tục
d. Đang có xu hương giảm
c. Lúc đầu tăng, sau đó giảm rồi lại tăng
b. Ít thay đổi
Câu 3. Từ năm 1997 đến năm 2005, giá trị nhập khẩu của Liên Bang Nga liên tục tăng nhanh:
Đúng
b. Sai
Câu 4. từ năm 1997 đến năm 2005, giá trị xuất khẩu có tốc độ tăng:
Chậm hơn giá trị nhập khẩu và giá trị cán cân thương mại
b. Nhanh hơn giá trị nhập khẩu và giá trị cán cân thương mại
c. Nhanh hơn giá trị nhập khẩu và chậm hơn giá trị cán cân thương mại
d. Ngang bằng tốc độ tăng giá trị cán cân thương mại
 
Gửi ý kiến