Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 12. A vacation abroad

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:49' 23-11-2010
Dung lượng: 21.9 MB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN
BÀI DỰ THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN TIẾNG ANH 8
UNIT 12: A VACATION ABROAD (Cont’d)
TIẾT 75 Lesson 4 : Write
Người thiết kế : Mai Anh Học

UNIT 12 A VACATION ABROAD (Cont’d)
Lesson 4 : Write
Today we`re going to study Unit 12 A vacation abroad, part Write
Through the last lessons we know some information about Mrs. Quyen.
Do you remember her?
Where did Mrs. Quyen and her husband spend their holiday?
In the USA
Warm up : Chatting
Who did Mrs Quyen visit when she was in the USA?
She visited her friend, Sandra Smith and her family.
What did they see on Mount Rushmore ?
The heads of four American Presidents.
Warm up : Chatting
What did Mrs. Quyen buy ? For whom?
She bought lots of souvenirs for her children.
Warm up: Chatting
INTRODUCTION
From the USA, Mrs. Quyen sent
a postcard to her friend Sally to tell
her about the trip.
now

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1)_________ the USA. The (2)_________ are friendly and the (3)_________ has been warm and sunny .
In San Francisco, I(4)__________ my friend , Sandra Smith and (5)_________family. It was (6)__________to see them .
I (7)_________ lots of souvenirs (8)__________the children. Thanh is always complaining about the (9) _________of my suitcase .
See you (10)_________
Love,
Quyen
in
people
weather
visited
her
nice
bought
for
heaviness
soon
Complete the postcard Mrs.Quyen sent from the USA
ANSWER THE QUESTIONS.
Where did Mrs. Quyen visit?
She visited the USA
What was the weather like?
It was warm and sunny.
What did she think about the American people?
They were friendly.
Who did she meet in San Francisco?
She met her friend, Mrs. Smith
What did she buy?
She bought a lot of souvenirs
Body of a postcard
1. Place: Name of the place you visit.
2. How you feel about the people
3. What the weather is like.
4. Who you meet/ visit
5. What you see
6. What you buy
Write a postcard to a friend about your trip, using the suggestions.
Dear Ha,
1. We/ have/ wonderful time/ at the moment/ Sapa.
2. Weather/ warm/ sunny/ day/and/ cool/ night.
3. We/ visit/ some tribal villages/ yesterday.
4. We/ also/ see/ beautiful mountain slopes/ jungle streams/ on the way.
5. People/ here/ friendly/ hospitable.
6. I/ take/ lots of photographs. I/ not buy/ many things.
7. How/ you? I hope/ you/ well. See/ soon.
Love,
Ba
Dear Ha,
We are having a wonderful time at the moment in Sapa.
The weather is warm and sunny during the day and cool
at night.
We visited some tribal villages yesterday. We also saw
some beautiful mountain slopes and jungle streams on
the way.
The people here are very friendly and hospitable.
I took a lot of photogrphaps but I didn`t buy many things.
How are you? I hope you are well. See you soon
Love,
Ba
MỘT SỐ HÌNH VỀ SAPA
Chơ phiên
Thác nước
Ruộng bậc thang
Bãi đá cổ
- Rewrite the postcards in your notebooks.
- Be ready for Language focus
No_avatarf
 thanks :)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓