MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 43. Ankin

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hương Giang
  Ngày gửi: 14h:11' 24-11-2010
  Dung lượng: 477.5 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  Hoá học 11 nâng cao

  Chương VI: Hiđrocacbon không no
  Giáo viên: Trần Thị Hương Giang
  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  Hoá học 11 nâng cao

  Bài 43: Ankin

  Giáo viên: Trần Thị Hương Giang
  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  Tính chất vật lý
  Cấu trúc phân tử
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  a) Dãy đồng đẳng của ankin
  Định nghĩa:
  H
  H
  Công thức chung:
  CTPT C2H2
  n = 2 3 4 5 6 7
  CTPT
  C3H4
  C4H6
  C5H8
  C6H10
  Ankin là hiđrocacbon mạch hở có một liên kết ba CC
  Hợp chất đơn giản nhất
  C C
  CTCT
  Axetilen
  Đồng đẳng ankin: dãy đồng đẳng của axetilen
  CnH2n-2 (n2)
  C7H12
  C2H2
  CC:
  Độ bất bão hoà
  a=2
  1  + 2 
  a) Dãy đồng đẳng của ankin
  Cách 1:
  Công thức chung của hiđrocacbon CnH2n+2-2a
  Chứng minh công thức chung:

  Ankin: a=2

  Vậy công thức chung của ankin là CnH2n-2
  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  Tính chất vật lý
  Cấu trúc phân tử
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  b. Đồng phân
  Phân loại:
  Ankin có đồng phân cấu tạo:
  + Đồng phân mạch cacbon
  + Đồng phân về vị trí nhóm chức
  Ankin không có đồng phân hình học
  b. Đồng phân
  Bài tập 1:
  Viết CTCT của các ankin có CTPT sau:
  a) C2H2 b) C3H4 c) C4H6
  d) C5H8 e) C6H10 f) C7H14
  (e, f: bài tập về nhà)
  b. Đồng phân
  Cách viết đồng phân cấu tạo
  + Viết các mạch cacbon đồng phân
  + Di chuyển nối ba trên các vị trí không
  tương đương

  + Điền H để C thoả mãn hoá trị IV
  (C bậc III, bậc IV không thể là là C nối ba)
  b. Đồng phân
  C2H2
  C – C

  C3H4
  C – C – C

  C4H6
  C – C – C – C C – C – C
  C

  CH3-CCH
  CHCH
  a a
  a b a
  CH3-CH2-CCH
  CH3-CC-CH3
  C5H8 C
  C – C – C – C – C C – C – C – C C – C – C
  C C

  CH3-CH2-CH2-CCH
  CH3-CH2-CC-CH3
  a b b a
  a b c
  a
  CH3
  CH3-CH-CCH3
  Đáp án
  b. Đồng phân
  n4: có đồng phân vị trí nhóm chức
  n5: có thêm đồng phân mạch cacbon

  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  Tính chất vật lý
  Cấu trúc phân tử
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  c) Danh pháp
  Tên thông thường
  RCCR’
  Tên thường: tên gốc R + tên gốc R’ + axetilen
  CH3-CCH
  CH3-CH2-CCH
  CH3-CC-CH3
  CH3-CH2-CH2-CCH
  CH3-CH2-CC-CH3
  CH3
  CH3-CH-CCH3
  Etylaxetilen
  Đimetylaxetilen
  Propylaxetilen
  Etylmetylaxetilen
  Isopropylaxetilen
  (6)
  (1)
  (2)
  (3)
  (5)
  (4)
  Metylaxetilen
  c. Danh pháp
  Tên thay thế:
  Số chỉ vị trí – Tên nhánh Tên mạch chính - Số chỉ vị trí-in
  Nguyên tắc: tương tự anken, đổi đuôi “en” thành “in’
  Mạch chính: Chứa liên kết ba, dài nhất, nhiều nhánh nhất

  Đánh số: số chỉ vị trí nhỏ nhất cho nối ba, các nhánh
  c) Danh pháp
  Tên thay thế
  CH3-CCH
  CH3-CH2-CCH
  CH3-CC-CH3
  CH3-CH2-CH2-CCH
  CH3-CH2-CC-CH3
  CH3
  CH3-CH-CCH3
  Etin
  Propin
  But-1-in
  But-2-in
  Pent-1-in
  Pent-2-in
  3-Metylbut-1-in
  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  Tính chất vật lý
  Cấu trúc phân tử
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  2. Tính chất vật lý
  Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng
  + ts, d : đều thấp, tăng theo khối lượng mol phân tử…
  + Ở điều kiện thường, ankin từ C1 đến C4 là chất khí.
  + Ankin đều nhẹ hơn nước.
  Tính tan và màu sắc
  + Tan tốt trong dầu mỡ, hầu như không tan trong nước
  + Không màu
  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  Tính chất vật lý
  Cấu trúc phân tử
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  3. Cấu trúc
  Bài tập:
  Xác định trạng thái lai hoá của nguyên tử C
  CH3-CCH
  CHCH
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  Đáp án:
  CH3-CCH
  CHCH
  sp3
  sp
  sp
  sp
  sp
  Kết luận: C nối ba ở trạng thái lai hoá sp
  Lai hoá sp là lai hoá đường thẳng
  3 2 1
  3. Cấu trúc
  Lai hoá sp
  C ở trạng thái kích thích
  Tổ hợp
  C ở trạng thái lai hóa sp
  Mỗi C-sp có 2 AO sp và 2 AO p lớp ngoài cùng
  1 AO s + 1AO p  2AO sp
  3. Cấu trúc
  Liên kết trong CC
  Liên kết C-C do sự xen phủ trục sp-sp
  2 liên kết C-C do sự xen phủ bên các AO
  2p không lai hoá của 2 nguyên tử C
  Liên kết  kém bền hơn liên kết 
  3. Cấu trúc
  Cấu trúc không gian của C2H2
  Kết luận: 2 nguyên tử C nối ba và 2 nguyên tử liên kết trực tiếp với chúng nằm trên một đường thẳng
  NỘI DUNG
  I - ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
  TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC
  II – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  1. Phản ứng cộng
  2. Phản ứng thế bằng ion kim loại
  3. Phản ứng oxi hoá
  III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
  1. Phản ứng cộng
  Trung tâm phản ứng của ankin: liên kết ba CC vì có
  2 liên kết  kém bền. Bản chất của phản ứng: phá vỡ
  liên kết pi, hình thành liên kết xichma mới
  Khác với anken, ankin có thể cộng theo tỉ lệ mol 1:1 (chuyển CC thành C=C) hoặc tỉ lệ mol 1:2 (chuyển C=C thành C-C).
  Nếu C ở liên kết bội không tương đương và tác nhân bất
  đối thì hướng phản ứng tuân theo qui tắc Maccopnhicop
  Khả năng phản ứng cộng của ankin kém hơn anken
  1. Phản ứng cộng
  a) Cộng H2
  CHCH 
  xt,t0
  xt,t0
  Xt: Pt, Ni…tạo thành ankan
  Xt: Pd/PbCO3…tạo thành anken
  +H2
  +H2
  Ankin  
  +H2
  +H2
  CH3-CH=CH2
  CH3-CH2-CH3
  Anken
  Ankan
  ?
  ?
  CH2=CH2 
  CH3-CH3
  CH3-CCH + H2 
  CH3-C CH + 2H2 
  1. Phản ứng cộng
  b) Cộng halogen (Br2, Cl2)
  CHCH  
  CHBr=CHBr
  +Br2
  +Br2
  1,2-đibrometen
  1,1,2,2-tetrabrometan
  Nhiệt độ thấp có thể dừng ở giai đoạn 1
  CHBr2-CHBr2
  ? ?
  CH3-CBr=CHBr
  CH3-CBr2-CHBr2
  CH3-CCH + Br2 
  CH3-C CH +2Br2 
  Kết luận: Ankin cũng làm mất màu dd brôm
  1. Phản ứng cộng
  C) Cộng hiđrohalogenua (HBr, HCl)
  CH2=CHCl 
  HCl
  HCl
  CHCH 
  Xt: HgCl2, to: 150-2000C
  phản ứng có thể dừng ở giai đoạn 1
  CH3-CCl=CH2
  CH3-CCH 
  HCl
  HCl
  CH3-CHCl2-CH3

  CH3-CHCl2
  ? ?
  Phản ứng tuân theo qui tắc Maccôpnhicop
  2 1
  3 2 1
  3 2 1
  Củng cố
  Kiến thức cần nắm vững:
  1. Định nghĩa, công thức chung của ankin
  2. Phân loại và cách viết đồng phân ankin
  3. Cách gọi tên ankin
  4. Tính chất vật lý
  5. Cấu trúc electron và không gian của ankin
  6. Phản ứng cộng của ankin
  Bài tập
  Câu 1: Hợp chất C8H14 có thể thuộc dãy đồng
  đẳng nào sau đây:

  a) Ankin và ankan b) Anken và ankin
  c) Ankin và xicloankan d) Ankin và ankađien
  a = (8.2+2-14)/2 = 2
  C8H14 là ankin hoặc ankađien
  (hoặc monoxicloankan)
  Bài tập
  Câu 2: Cho CTCT của hợp chất sau:
  Tên gọi theo IUPAC của hợp chất trên là:
  a) 2-clo-2-metylhex-4-in
  b) 5-clo-5-metylhex-2-in
  c) 2-metyl-2-clohex-4-in
  d) 5-metyl-5-clohex-2-in
  1 2 3 4 5 6
  Bài tập
  Câu 3: Hiđro hoá 3-propylhex-1-in xúc tác Pt được sản phẩm là:
  a) 3-propylhexan b) 4-etylheptan
  c) 3-propylhex-1-en d) 4-etylhept-1-en
  1 2 3 4
  7 6 5
  Bài tập
  Câu 4: Nếu dùng Br2 dư làm thuốc thử thì có
  thể phân biệt được:
  a) Metan và etan b) Propan và propin
  c) Etilen và propilen d) etilen và propin
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác