Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Volimpic - Vong 1

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vò T Thanh B×Nh
Ngày gửi: 15h:18' 03-12-2010
Dung lượng: 187.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Phạm Thị Lợi
Bµi3:
3.1 Sè t­ nhiªn lín nhÊt cã 3 ch÷ sè mµ tæng c¸c ch÷ sè = 10 lµ sè nµo?
910
3.2 Số tư nhiên bé nhất có tổng các chữ số = 15 là số nào?
69
3.3 Số tư nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 15 là số nào?
960
3.4Số tư nhiên bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số = 20 là số nào?

389
3.5 Trung bình công của hai số bằng 185, biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị.Tìm hai số đó?
SB: 173
SL:197
3.6 Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng là 764?
SB: 381
SL:383
3.7 Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của
chúng bằng 1444
SL: 723
SB:721
3.8 Tìm một phân số, biết rằng hiệu giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 86 và biết P/s đó có giá trị bằng 3/5
Giải
Tử số là: 86 : ( 5 - 3) x 3 = 129
Mẫu số là: 129 + 86 = 215
P/S đó là 129/215
3.9 Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng = 419
SB: 209 SL: 210
3.10 Tìm hai ps biết tổng của chúng bằng 5/6 và hiệu của chúng bằng 1/6
Giải
P/S bé là : (5/6 - 1/6) : 2 = 1/3
Ps lớn là : 1/3 + 1/6 = 1/2
3.11 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 388
Gi¶i
Hai sè ch½n liªn tiÕp h¬n kÐm nhau 2 ®¬n vÞ. VËy hiÖu lµ 2
Ta cã: Sè bÐ lµ: (38 – 2) : 2 = 168
Sè lín lµ: 338 – 168 = 170
3.12 Tìm hai số N lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008
SB:1003
SL:1005
3.13 Tìm một phân số, biết rằng tổng giữa mẫu số và tử số của P/s đó bằng 198 và biết P/s đó có giá trị bằng 4/5

88/110
3.14 Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm , chièu dài hơn chiều rộng 8cm.Tính số đo mỗi cạnh?
CR: 26cm CD: 34cm
3.15 Tìm hai số N chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010

SB:1004
SL:1006
3.16
3.16 Tìm hai số N liên tiếp có tổng bằng 2009

SB:1004
SL:1005
No_avatarf

thiếu đầy bài!

No_avatar

hay quá!

 
Gửi ý kiến