Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hoang Phuong
Ngày gửi: 19h:10' 04-12-2010
Dung lượng: 922.5 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
12/4/201008/17/2005
Tiết 35:
Bài 24 : ÔN TẬP HỌC KỲ I
12/4/2010
2
X?p các ch?t : KOH, K, K2SO4, K2O thành dãy
biến đổi hóa học sau :
K ? ? ? ? ? ?
Viết phương trình hóa học cho dãy biến đổi trên ?
Từ dãy biến đổi hóa học rút ra mối quan hệ biến đổi của
các chất ?
Kim loại ? ? ? ? ? ?
12/4/2010
3
X?p các ch?t : CuO, Cu, CuSO4, Cu(OH)2 thành
dãy biến đổi hóa học sau :
? ? ? ? ? ? Cu
Viết phương trình hóa học cho dãy biến đổi trên ?
Từ dãy biến đổi hóa học rút ra mối quan hệ biến đổi của
các chất ?
? ? ? ? ? ? kim loại
12/4/2010
4
Bài tập 2/84 :
Cho 4 chất sau : Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy
sắp xếp 4 chất này thành hai dãy biến hóa (mỗi dãy đều
gồm 4 chất) và viết các phương trình hóa học tương ứng
để thực hiện dãy biến hóa đó.
Nhóm lẻ thực hiện biến đổi từ kim loại thành hợp chất.
Nhóm chẳn thực hiện biến đổi từ hợp chất thành kim loại.
12/4/2010
5
X?p các kim loại : Al, Ag, Cu, Fe vào vị trí thích hợp
dưới đây theo thứ tự độ hoạt động hóa học giảm dần :
. . . . . . . . . . . . ( H ) . . . . . . . . . . . . .
Nhận xét khả năng phản ứng của từng kim loại với
dd HCl, H2SO4 loãng ?
Kim loại nào phản ứng được ( tan được ) trong dd AgNO3 ?
12/4/201008/17/2005
Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để nhận biết.
Bài tập 3/84:
12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH

NaOH

NaOH

NaOH
NaOH
NaOH


Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH

Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
Nhôm

HCl


HCl


12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
Al
NaOH
NaOH
NaOH
Nhôm
HCl

HCl

HCl


HCl


Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
Nhôm

HCl


HCl


12/4/201008/17/2005Nhận biết nhôm, bạc, sắt :
Al
NaOH
NaOH
NaOH
Nhôm
HCl

HCl

HCl


HCl


HClHClNhận biết nhôm, bạc, sắt :
NaOH
NaOH
NaOH
Nhôm

HCl


HCl


Sắt
Bạc
12/4/201008/17/2005
Bạc cám (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Làm thế nào để thu được bạc tinh khiết. Các dụng cụ, hóa chất coi như có đủ.
Bài tập 7/84 :
12/4/201008/17/2005Làm sạch bạc cám có lẫn đồng, nhôm :
AgNO3
Al
Cu
Ag
12/4/201008/17/2005Làm sạch bạc cám có lẫn đồng, nhôm :
AgNO3
Al
Cu
Ag
12/4/201008/17/2005Làm sạch bạc cám có lẫn đồng, nhôm :
AgNO3
Ag
PTHH : Al + AgNO3
Al(NO3)3 + Ag
3
3
Cu + AgNO3
Cu(NO3)2 + Ag
2
2
Ag
AgNO3 dư, lọc
12/4/2010
17
a/ Làm giấy quỳ tím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b/ H2SO4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . + nước
c/ H2SO4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . + nước
d/ H2SO4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . + hidro
(Điều kiện phản ứng là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
e/ H2SO4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . + axit
(Điều kiện phản ứng là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học :
12/4/2010
18
a/ Làm giấy quỳ tím hóa đỏ
b/ H2SO4 + bazơ muối + nước
c/ H2SO4 + oxit bazơ muối + nước
d/ H2SO4 + kim loại muối + hidro
(Điều kiện phản ứng là kim loại phải đứng trước hidro )
e/ H2SO4 + muối muối + axit
(Điều kiện phản ứng là sản phẩm phải có chất kết tủa
hoặc chất bay hơi )
Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học :
12/4/2010
19
Bài tập 4/84 :
a/ FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2.
b/ NaOH, CuO, Ag, Zn.
c/ Mg(OH)2, HgO, K2SO3, NaCl.
d/ Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2.
Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất
trong dãy chất nào sau đây :
12/4/2010
20
a/ Làm giấy quỳ tím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Làm phenonphtalein không màu . . . . . . . . . . . . . .
b/ NaOH + . . . . . . . . . . . . . . . . . + nước
c/ NaOH + . . . . . . . . . . . . . . . . . + nước
d/ NaOH + . . . . . . . . . . . . . . . . . + bazơ
(Điều kiện phản ứng là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Dung dịch NaOH có những tính chất hóa học :
12/4/2010
21
a/ Làm giấy quỳ tím hóa xanh
Làm phenonphtalein không màu hóa hồng
b/ NaOH + axit muối + nước
c/ NaOH + oxit axit muối + nước
d/ NaOH + muối muối + bazơ
(Điều kiện phản ứng là sản phẩm phải có chất kết tủa)
Dung dịch NaOH có những tính chất hóa học :

12/4/2010
22
Bài tập 5/84 :
a/ FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.
b/ H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.
c/ Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.
d/ Al, HgO, H3PO4, BaCl2.
Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các
chất trong dãy chất nào sau đây :
12/4/2010
23
Không phản ứng đánh dấu ( o ), có phản ứng đánh dấu ( x ) :
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
12/4/2010
24
Bài tập 6/84 :
a/ Nước vôi trong.
b/ Dung dịch HCl.
c/ Dung dịch NaCl.
d/ Nước.
Giải thích và viết các phương trình hóa học nếu có.
Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau :
HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau
đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?
12/4/201008/17/2005Làm sạch khí độc hại HCl, H2S, CO2, SO2 :
12/4/201008/17/2005Làm sạch khí độc hại HCl, H2S, CO2, SO2 :
SO2
CO2
H2S
HCl
SO2
SO2
SO2
PTHH:
Ca(OH)2 + SO2
CaSO3 + H2O
(r)
12/4/201008/17/2005Làm sạch khí độc hại HCl, H2S, CO2, SO2 :
CO2
H2S
HCl
PTHH:
Ca(OH)2 + SO2
CaSO3 + H2O
(r)
CO2
CO2
CO2
Ca(OH)2 + CO2
CaCO3 + H2O
(r)
12/4/201008/17/2005Làm sạch khí độc hại HCl, H2S, CO2, SO2 :
H2S
HCl
PTHH:
H2S
H2S
H2S
Ca(OH)2 + H2S
CaS + H2O
(r)
2
PTHH:
Ca(OH)2 + SO2
CaSO3 + H2O
(r)
Ca(OH)2 + CO2
CaCO3 + H2O
(r)
12/4/201008/17/2005Làm sạch khí độc hại HCl, H2S, CO2, SO2 :
H2S
HCl
PTHH:
HCl
HCl
HCl
HCl
CaCl2
Ca(OH)2 + HCl
CaCl2 + H2O
2
2
Ca(OH)2 + H2S
CaS + H2O
(r)
2
PTHH:
Ca(OH)2 + SO2
CaSO3 + H2O
(r)
Ca(OH)2 + CO2
CaCO3 + H2O
(r)
12/4/2010
30
Bài tập 9/84 :
Cho 10 gam dd muối sắt clorua 32,5% tác dụng
với dd bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa.
Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.
12/4/2010
31
Khối lượng muối sắt clorua trong 10g dd nồng độ 32,5% :
10 x 32,5
100
= 3,25g
Đặt x là hóa trị của sắt, vậy công thức tổng quát :
FeClx
PTHH: FeClx + AgNO3 Fe(NO3)x + AgCl
Theo PTHH:(56+35,5x)g 143,5xg
Theo đề bài: 3,25g 8,61g
Ta có phương trình:
56+35,5x 143,5x
3,25 8,61
Giải phương trình tìm x.
=
x
x
 
Gửi ý kiến