Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Liên hệ giữa cung và dây

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thanh Bình
Ngày gửi: 15h:22' 09-01-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN : HÌNH 9, TIẾT 39
GV . Thực hiện: Đỗ Thanh Bình
Tháng 11 năm 2008.
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Phát biểu định nghĩa góc ở tâm, định nghĩa số đo cung ?
:là góc ở tâm
A
B
m
n
Nếu

AOB
AOB = a =>
sđ AmB = a
Sđ AnB =
Cho hình vẽ bên
2. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O).
Hãy điền một trong các từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) trong các câu sau để được các phát biểu đúng.
a. Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành hai phần, mỗi phần được gọi là một ….......
b. Đoạn thẳng AB được gọi là ….............
c. Các cung AmB, AnB và dây AB có chung hai …............ là A và B.
dây cung
mút
cung
Dây AB căng hai cung AmB và AnB
2. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O).
Hãy điền một trong các từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) trong các câu sau để được các phát biểu đúng.
a. Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành hai phần, mỗi phần được gọi là một ….......
b. Đoạn thẳng AB được gọi là ….............
c. Các cung AmB, AnB và dây AB có chung hai …............ là A và B.
Dây AB căng hai cung AmB và AnB
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
1.Định lí 1(SGK)
Bài toán
a.Vẽ dường tròn (O), dây AB = CD
( AB và CD không đi qua O).
Chứng minh :

b. Điều ngược lại có đúng không?
a. Khi AB = CD thì
AOB =  COD (c.c.c)
?1 Hãy chứng minh điều trên
b. Điều ngược lại luôn đúng
(c/m tương tự)


AB = CD=>AB = CD

=>AOB = COD => AB = CD
AB = CD
Giải
AB = CD=>AB = CD
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
1.Định lí 1(SGK)


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Cho đường tròn ( O;2cm) như hình vẽ, thế thì dây cung AB có độ dài là.

c. 3cm
a. 1cm
d. 4 cm
b. 2 cm
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
1.Định lí 1(SGK)


R
A
B
C
D
2.Chia đường tròn (O,R) thành 6 cung bằng nhau
Liên hệ giữa cung và dây
Tiết 39
1.Định lí 1(SGK)
2.Định lí 2(SGK)
?2


AB > CD=>AB > CD
AB >CD =>AB > CD
Chọn các đáp án sai trong các câu sau:
A. Nếu hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau.
B. Trong một đường tròn, cung nhỏ hơn căng dây nhỏ hơn.
C.Trong hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn căng dây nhỏ hơn.
D.Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn ta có thể so sánh hai dây căng hai cung đó.
Cho hình vẽ bên, cung AB lớn hơn cung CD thì dây AB lớn hơn dây CD. Điều ngược lại có đúng hay không ?
HếT GIờ
Bắt Đầu
Bài tập
Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong (O,R), cạnh BC không đi qua tâm. Nối A với O cắt cạnh BC tại I và cắt cung BC tại M.
a) Chứng minh: cung AB bằng cung AC.
b) So sánh dây BC và dây BM
c) Chứng minh rằng cung MB bằng cung MC, suy ra AM vuông góc với BC tại trung điểm I
Câu c về nhà làm
Hướng dẫn về nhà
Về nhà :
- Học và nắm chắc hai định lí, điều kiện áp dụng.
Làm các bài tập: 11,12,13,14 (SGK).

No_avatar
??????????????????
 
Gửi ý kiến