Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Tạo dáng và trang trí túi xách

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sỹ Bằng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 10-01-2011
Dung lượng: 245.5 KB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Mỹ thuật
(Bài 4 - tiết 4- Vẽ trang trí )
Tạo dáng
và trang trí túi xách
I. quan sát ,nhận xét

Bộ câu hỏi thảo luận
Hày quan sát hình 1 SGK và trả lời những câu hỏi sau:
Câu hỏi 1:Túi xách có những kiểu dáng nào?
Câu hỏi 2: Cách thức trang trí túi sách như thế nào ?
Câu hỏi 3: Túi xách thường được làm bằng chất liệu gì ?
Túi xách được sử dụng làm gì ?
I. Quan sát ,nhận xét
đáp án: . Túi xách có nhiều kiểu dáng và được trang trí theo nhiều cách khác nhau( có loại có quai xách ,có loại có dây đeo,...
Túi xách được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như : Bằng da, vaỉ , bằng len, bằng sợi tổng hợp,.hoặc bằng nan nhựa, mây, tre,.
Túi xách được sử dụng để đựng đồ,.
II. Cách tạo dáng và trang trí túi sách
1. T¹o d¸ng
-T×m h×nh d¸ng cña tói x¸ch.( h×nh3a)
VÏ trôc ®èi xøng , t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña tói( h×nh 3b)
X¸c ®Þnh vÞ trÝ n¾p tói, quai tói…..( h×nh3c)
Hoµn thiÖn h×nh d¸ng tói( h×nh 3d)

a b c d
Kết luận chung
Trong cuộc sống chúng ta được tiếp xúc với nhiều đồ vật khác nhau trong đó có túi xách.
Túi xách có nhiều kiểu dáng và được trang trí bằng nhiều cách khác nhau( có loại có quai xách ,có loại có dây đeo,..).
Chất liệu làm túi xách phong phú và đa dạng như: Bằng da , bằng vải , bằng nhựa , bằng nan tre , mây, bằng len, bằng sợi tổng hợp,..
Túi xách được trang trí bằng nhiều cách như: vẽ các mảng màu, thêu hình, đính hạt cườm,.
Túi đựoc xử dụng để đựng đồ, biểu diễn thời trang,..
2. Trang trí
T×m h×nh m¶ng trang trÝ(H×nh 1)T×m vµ vÏ ho¹ tiÕt vµo c¸c m¶ng ( h×nh hoa l¸, chim thó, phong c¶nh, m¶ng mµu,…( H×nh 2)

§iÒu chØnh h×nh ,vÏ chi tiÕt ( H×nh 3)

VÏ mµu sao cho phï hîp víi kiÓu d¸ng vµ chÊt liÖu cña tói ( H×nh 4)
H 1
H 2
H 3
H 4
Kết luận chung
Để tạo dáng và trang trí túi xách ta cần tiến hành qua 2 bước cơ bản sau:

1 Tạo dáng:
- Tìm hình dáng của túi xách
-Vẽ trục đối xứng, tìm hình dáng của túi
Xác định vị trí quai túi ,nắp túi, vẽ hình bằng nét đơn giản.
-Điều chỉnh hình ,vẽ chi tiết
2 Trang trí :
- Tìm hình mảng trang trí, vẽ hình bằng nét đơn giản sau đó điêud chỉnh hình và vẽ chi tiết.
- Tìm màu phù hợp với kiểu dáng của túi, của hoạ tiết trang trí và tô màu.
BàI tập
Em hãy tạo dáng và trang trí một chiếc túi xách mà em thích.
Yêu cầu: Vẽ trên giấy A3.
Chú ý: Bố cục ,màu sắc,đường nét.
Kết quả học tập
Yêu cầu cần đạt của bài vẽ:
Bố cục chặt chẽ
Đường nét , màu sắc rõ ràng
Độc đáo về kiểu dáng, về hoạ tiết trang trí.
BàI tập về nhà
Hoàn thành tiếp bài ở nhà( nếu chua xong)
Tạo dáng và trang trí túi xách theo ý thích
Chẩn bị bài 5
Sưu tầm tranh phong cảnh trên sách báo, trên bìa lịch,.
Đọc trước bàI ở nhà
Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, sgk. Vở ghi.
 
Gửi ý kiến