Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lan Anh
Ngày gửi: 23h:24' 20-01-2009
Dung lượng: 174.0 KB
Số lượt tải: 754
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
các thầy cô giáo
về dự tiết thi giảng

Môn: công nghệ - lớp 7

Giáo sinh: Nguyễn Thị Cảnh

Kiểm tra bài cũ:

Em hãy kể tên các thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi ?
Prôtêin
Gluxit
Lipit
Khoáng
Vitamin
Nước
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Thức ăn được tiêu hoá và hấp thụ như thế nào ?
1. Sự tiêu hoá
2. Sự hấp thụ
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Sự tiêu hoá:
Khái niệm:
Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn từ dạng phức tạp thành dạng đơn giản dễ hấp thu.

Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Quá trình tiêu hoá.
Tiêu hoá protein:
Phân tử protein
Protein ? các aa
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Tiêu hoá lipit:
Lipit ? glyxerin + axit béo
Tiêu hoá gluxit:
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Gluxit ? đường đơn
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Tiêu hoá nước, vitamin và muối khoáng:

Nước ? Nước

Vitamin ? Vitamin

Muối khoáng ? Ion khoáng
Bài 38:
vai trò của thức ăn dối với
vật nuôi
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Sự hấp thụ:
Khái niệm:
Là quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng sau khi tiêu hoá vào máu.

Quá trình hấp thụ.
Các chất được hấp thụ vào cơ thể vật nuôi là sản phẩm của quá trình tiêu hoá.


Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Bài tập:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
+ Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
+ Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các .....
+ Lipit được hấp thụ dưới dạng các......
+ ..... được hấp thụ dưới dạng đường đơn.
+Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các.....

+ Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Axitamin
Glyxerin và axit béo
Gluxit
Ion khoáng
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
Câu hỏi:
Dựa vào SGK, em hãy nêu vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ?


Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.
- Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.
Tăng sức đề khángBài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Bài tập: tìm các chất dinh dưỡng thích hợp:
Các chất Vai trò của các chất dinh dưỡng
dinh dưỡng Đối với cơ thể ĐV sản xuất tiêu dùng
.... Cung cấp năng - Thồ hàng, cày kéo
lượng. - Thịt, sữa, trứng
.... Kiến tạo cơ thể - Lông, da
.... Tăng sức đề - Sừng, móng
kháng - Sinh sản
Nước Là điều kiện cho
mọi hoạt động
sống của cơ thể
Đường đơn, axit béo, glixerin
Axitamin, khoáng
Vitamin
Bài 38:
vai trò của thức ăn đối với
vật nuôi
Bài tâp:
Điền cụm từ: năng lượng, các chất dinh dưỡng, gia cầm.
Thức ăn cung cấp ..... cho vật nuôi hoạt
động và phát triễn.
Thức ăn cung cấp ....... cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho ............... đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa, nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Năng lượng
Gia cầm
Chấtdinh dưỡng
Bài 38:
vai trò của thưc ăn đối với
vật nuôi
 
Gửi ý kiến