Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Hằng
Ngày gửi: 17h:43' 27-01-2011
Dung lượng: 860.0 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu1: Hãy phát biểu quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đặt trong từ trường đều?

Câu 2: Hãy cho biết các bước xác định vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại một điểm?
(Phương pháp lí thuyết)
Phòng thí nghiệm trường THPT Triệu Sơn 3
Tương tác giữa hai dòng điện ngược chiều
Phòng thí nghiệm trường THPT Triệu Sơn 3
Tại sao hai dòng điện song song, cùng chiều lại hút nhau, ngược chiều lại đẩy nhau?
?
Tiết 49:
Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.
1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.
a) Giải thích thí nghiệm.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, cùng chiều.
I1
D
C
B
A
M
I2
r
Chiều hướng về dây thứ nhất –AB (Từ phải sang trái)
M


I1
N
I2
N
I1
M
I2
Vậy: Hai dòng điện I1 vàø I2 cùng chiều chạy trên hai dây dẫn song song thì hút nhau.
Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.
1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.
a) Giải thích thí nghiệm.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, cùng chiều.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, ngựoc chiều.
M
I2
I1
N
Vậy: Hai dòng điện I1 vàø I2 ngược chiều chạy trên hai dây dẫn song song thì đẩy nhau.
Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.
1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.
a) Giải thích thí nghiệm.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, cùng chiều.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, ngược chiều.
b) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.

? Viết biểu thức định luật ampe và cho biết điều kiện áp dụng của biểu thức?
Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây CD = l ?

Lực từ do từ trường B1 tác dụng lên dây CD = l mang dòng điện I2:
F12 = B1.I2.l
C

Lực từ do từ trường B2 tác dụng lên dây AB mang dòng điện I1:
F21 = B2.I1.l
I1
N
B
A
Có nhận xét gì về quan hệ giữa và ?
= -
I1
N
B
A
C
Như vậy lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song được xác định là:
Độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài dòng điện là:
(l = 1m)
Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.
1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.
a) Giải thích thí nghiệm.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, cùng chiều.
*) Trường hợp hai dòng điện song song, ngựoc chiều.
b) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.
2. Định nghĩa đơn vị ampe.
? Đơn vị dòng điện chúng ta đã biết là gì?
? Nó được định nghĩa như thế nào
Ampe là cường độ của dòng điện không đổi khi chạy trong hai dây dẫn thẳng, tiết diện nhỏ, rất dài, song song với nhau và cách nhau 1m trong chân không thì trên mỗi met dài của mỗi dây có một lực từ bằng 2.10-7N tác dụng.
Định nghĩa đơn vị cường độ dòng điện
Độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của dòng điện:
Nếu r = 1m, F = 2.10 -7N, I1 = I2 = I thì I2 = 1
Hay I = 1A
CỦNG CỐ

Câu1: Khi tăng đồng thời dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 3 lần thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của mỗi dây dẫn tăng lên:
3 lần.
6 lần
9 lần
12 lần.
CỦNG CỐ

Câu2: Hai dây dẫn thẳng, dài, song song với nhau và cách nhau d = 10 cm đặt trong không khí. Dòng điện trong hai dây có cường độ I1 = 2A, I2 = 5ATính lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 0,20m của mỗi dây dẫn.
 
Gửi ý kiến