Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 12h:03' 27-01-2009
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
Thành phố ĐÀ LẠT
GIÁO VIÊN THIẾT KẾ : Trần Thị Thanh Hương

1. Kiến thức : Học sinh cần hiểu rõ về :
- Phép chia một phân số cho một phân số
- Qui tắc tìm một số biết gía trị một phân số của nó
2. Kỹ năng :
- Thực hành phép chia
- Vận dụng qui tắc tìm một số biết gía trị một phân số của nó giải một số
bài tóan thực tiễn
3. Thái độ :
- Cẩn thận trong tính toán
- Phân biệt được hai bài toán :
+ Tìm giá trị phân số của một số cho trước
+ Tìm một số biết gía trị một phân số của nó giải một số bài tóan thực tiễn
4.Phương pháp: Phân tích – Tổng hợp

- Giáo viên :
Chuẩn bị phòng máy
Bài giảng điện tử
- Học sinh :
Ôn : Qui tắc chia một phân số cho một phân số
Qui tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó
B. SỰ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra bài cũ

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm tòi ,phát hiện kiến thức mới :
Tìm một số biết gía trị một phân số của nó

HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
Vận dụng qui tắc tìm một số biết gía trị một phân số của nó
giải một số bài tóan thực tiễn

HOẠT ĐỘNG 4: Dặn dò, hướng dẫn học ở nhàNêu qui tắc chia một phân số cho một phân số, chia một số nguyên cho một phân số
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia
Câu hỏi 1 :

= 45
Nêu qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
= 20,25
Tiết 97 : TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
1. Bài toán : ( SGK trang 53 )
Làm thế nào để tìm một số biết giá trị một phân số của nó ?
? Kết luận gì ?
? Tìm x
 Lời giải :
Số học sinh của lớp 6A là :
 Trả lời : Lớp 6A có 45 học sinh
2. Qui tắc : ( SGK trang 54 )
40 em trên trung bình và kết quả thống kê đạt 80 % số học sinh của lớp 6B
Số học sinh của lớp 6B là :
40 : 80 % = ?
 Lời giải :
Số học sinh của lớp 6B là :
40: 80 % = 50 ( HS)
 Trả lời : Lớp 6A có 50 học sinh
80 % số học sinh của lớp 6B là 40 em
LUYỆN TẬP
LUYỆN TẬP
Bạn đồng ý với lời giải của bạn nào ?
Hãy đặt một bài toán từ các số liệu này mà không làm mất ý nghĩa của bài toán ?
LUYỆN TẬP
* Hướng dẫn giải bài :
?2 – SGK trang 54
*
Hỏi bể chứa
bao nhiêu
lít nước
khi đầy bể ?
? Tìm hướng giải ?
? Sau khi đã dùng 350 lít tức là dùng hết bao nhiêu phần của bể ?
? Phân số biểu thị khi bể đầy nước ?

? Phân số biểu thị lượng nước đã dùng ?? Xét sự liên hệ giữa 350 và? Tìm dung tích của bể ?


Trình bày lời giải bài toán vào vở ghi
( BTVN )
Chu vi = ( D + R ) . 2Diện tích = D . R
Dài
Rộng
 
Gửi ý kiến