Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thanh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:32' 11-02-2011
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ các châu lục và đại dương
a. Quy mô lãnh thổ
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
Bảng số liệu diện tích các châu lục trên thế giới
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71o50/B
Ph-roiet
55o54/N
Prinxơ
168o4/ T
Brancô
34o50/T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
.Mơchixơn
71o50/B
Ph-roiet
55o54/N
Prinxơ
168o4/ T
Brancô
34o50/T
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
Bắc Băng Dương
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
- Tiếp giáp với ba đại dương.
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Kênh đào Pa-na-ma
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
Lược đồ tự nhiên châu mĩ
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .?
a. Các luồng nhập cư:
- Trước thế kỉ XVI: người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.
Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ
E-xki-mô
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .?
a. Các luồng nhập cư:
- Trước thế kỉ XVI: người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.
- Từ thế kỉ XVI đến nay: người châu Âu, châu Phi, châu á
b. Thành phần chủng tộc:
- Đa dạng, tỉ lệ người lai lớn nhất thế giới
Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ
E-xki-mô
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Người Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức
Người Tây Ban Nha
Người Bồ Đào Nha
Nô lệ Châu Phi
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .?
a. Các luồng nhập cư:
- Trước thế kỉ XVI: người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.
- Từ thế kỉ XVI đến nay: người châu Âu, châu Phi, châu á
b. Thành phần chủng tộc:
- Đa dạng, tỉ lệ người lai lớn nhất thế giới
Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ
E-xki-mô
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Người Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức
Người Tây Ban Nha
Người Bồ Đào Nha
Nô lệ Châu Phi
Colin Powell
Barack Obama
Michael Jackson
Tiger Woods
1. Quy mô lãnh thổ, vị trí địa lí.
chương VII : châu mĩ
bài 35 : khái quát châu mĩ
a. Quy mô lãnh thổ
- Châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn, với 42 triệu km 2, đứng thứ hai thế giới sau Châu á
b. Vị trí địa lí.
- Trải dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam
- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
- Tiếp giáp với ba đại dương.
2.Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc .?
a. Các luồng nhập cư:
- Trước thế kỉ XVI: người E-xki-mô và người Anh-điêng thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it.
- Từ thế kỉ XVI đến nay: người châu Âu, châu Phi, châu á
b. Thành phần chủng tộc:
- Đa dạng, tỉ lệ người lai lớn nhất thế giới
Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ
E-xki-mô
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Anh-điêng
Người Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức
Người Tây Ban Nha
Người Bồ Đào Nha
Nô lệ Châu Phi
Châu lục:
Diện tích:(triệu km2)
a. 10
b. 30
c. 42
d. 14,1
e. 44,4
g. 8,5
Bài 1: Nối ý đúng:
bài tập củng cố
1.Châu Phi
2.Châu Mĩ
3.Châu âu
4.Châu á
5.Châu Đại Dương
6.Châu Nam Cực
Châu lục:
Diện tích:(triệu km2)
a. 10
b. 30
c. 42
d. 14,1
e. 44,4
g. 8,5
Bài 1: Nối ý đúng:
bài tập củng cố
1.Châu Phi
2.Châu Mĩ
3.Châu âu
4.Châu á
5.Châu Đại Dương
6.Châu Nam Cực
bài 2: Chọn ý đúng:
Câu 1: Câu nào sau đây không đúng với vai trò của kênh đào Pa-na-ma?
d. rút ngắn đường biển từ Cu Ba sang Việt Nam.
bài tập củng cố
a. Mở rộng giao lưu hàng hải giữa hai bờ Đông và bờ Tây châu Mĩ.
b. Khai thông con đường từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương.
c. Rút ngắn đường biển từ châu Mĩ sang châu Phi.
LL
Câu 2: Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương là:
Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và ấn Độ Dương.
b. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
c. ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
bài tập củng cố
Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
b.
Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau để trở thành câu đúng.
bài tập củng cố
Câu 1: Châu Mĩ rộng......nằm hoàn toàn ở ..........Lãnh thổ trải dài từ..... đến tận ........khoảng 139 vĩ độ.
Câu 2: Châu Mĩ gồm...., đó là lục địa ....có diện tích 24,2 triệu km2 và lục địa ....có diện tích 17,8 triệu km2. Nối liền hai lục địa là eo đất.....rộng không đến....
42 triệu km2
nửa cầu Tây
vòng cực Bắc
vùng cận cực Nam
2 lục địa
Bắc Mĩ
Nam Mĩ
Pa-na-ma
50 km.
hướng dẫn về nhà
Học bài và làm bài tập trong tập bản đồ.
- Tìm hiểu tài liệu nói về hiện tượng khí hậu Bắc Mĩ.
- Sưu tầm tranh ảnh về tự nhiên Bắc Mĩ.
xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo.
chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
No_avatar

ko đc ha cho lắmLưỡng lự

Nhưng cần nhiều cố gắng hơn Nháy mắt

 
Gửi ý kiến