Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Mở rộng khái niệm phân số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồi (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:57' 14-02-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hoàng Hải Tuấn)
Chương III
Phân số đã được học ở Tiểu học. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về phân số.
Học xong chương Phân số chúng ta cần phải biết.
* Điều kiện để hai phân số bằng nhau.
* Các phép tính về phân số: "+" ; "-" ; "?" ; ":"
* Các tính chất của các phép toán trên.
* Cách giải ba bài toán cơ bản về phân số và phần trăm:
Thấy được các kiến thức về phân số có ích như thế nào đối với đời sống con người.
Mở rộng khái niệm phân số
1) Khái niệm phân số

Màu xanh biểu thị mấy phần của hình tròn
Hãy lấy một số ví dụ tương tự?
Vậy phân số có dạng như thế nào?
Tương tự ở tiểu học, a và b gọi là gì?
a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số
a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số
Mở rộng khái niệm phân số
1) Khái niệm phân số
a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số
Hãy so sánh khái niệm này với khái niệm về phân số đã học ở tiểu học?
Phân số với , b ≠ 0,

a là tử số, b là mẫu số
a, b  N
a, b  N
Phân số với , b ≠ 0,

a là tử số, b là mẫu số
a, b  Z
a, b  Z
Khái niệm phân số ở lớp 6 được mở rộng hơn ở chỗ nào?
Mở rộng khái niệm phân số
1) Khái niệm phân số
2.Ví dụ :
VD1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?
VD2: Hãy lấy 3 ví dụ về phân số ?
Chỉ ra tử và mẫu trong trường hợp là phân số ?
VD3: Các số nguyên có phải là phân số không? Vì sao?
VD4: Cho 3 số: -2; 0; 7. Hãy lập các phân số có được từ 2 trong 3 số đó ? (Mỗi số chỉ được viết 1 lần)
Các phân số lập được từ 2 trong 3 số -2; 0; 7 là:
Mở rộng khái niệm phân số
2.Ví dụ :
Bài 2-sgk :
b)
c)
d)
3) Bài tập:
Phần tô màu biểu diễn phân số nào?
1) Khái niệm phân số
Mở rộng khái niệm phân số
Bài làm:
2.Ví dụ :
Bài 1-sgk :
3) Bài tập:
1) Khái niệm phân số
Mở rộng khái niệm phân số
2.Ví dụ :
3) Bài tập:
1) Khái niệm phân số
Bài 3-sgk : Viết các phân số sau:
a) Hai phần bảy b) Âm năm phần chín
c) Mười một phần mười ba d) Mười bốn phần năm
3 : 11 b) – 4 : 7
c) 5 : (-13) d) x chia cho 3 (xZ)
Bài 4-sgk : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số :
Mở rộng khái niệm phân số
Bài tập: Cho biểu thức: B =
Hãy tìm điều kiện của n để B là phân số ?
b) Viết phân số B khi n= -2, n=0, n=10
c) Tìm các giá trị nguyên của n để B có giá trị nguyên?
Giải:
a)
a)
Mở rộng khái niệm phân số
c) Để B có giá trị nguyên khi n-3 là ước của 4
Bài tập: Cho biểu thức: B =
Hãy tìm điều kiện của n để B là phân số ?
b) Viết phân số B khi n= -2, n=0, n=10
c) Tìm các giá trị nguyên của n để B có giá trị nguyên?
Giải:
a)
Ư(4)
Đố : Một đức tính cần thiết của người học sinh?
T
Phân số "âm hai phần bảy "được viết ........
Dùng cả hai số 5 và 7 có thể viết được ........... phân số.
U
Điều kiện để là phân số :a, b Z và b phải khác.......
a
b
N
Mọi số nguyên n đều viết được dưới dạng phân số với tử là n, còn mẫu là..............
G
Thương của phép chia (-4) : 7 là .............
H
Phân số có tử bằng 1 và mẫu gấp ba lần tử là ...........
Ư
Một cái bánh chia 5 phần bằng nhau, lấy 2 phần.Phần còn lại biểu diễn phân số ..................
C
Phân số có mẫu bằng -2 và tử hơn mẫu 3 đơn vị là..........
2
0
1
T
2
1
0
R
Hướng dẫn về nhà
1) Nắm vững kiến thức:
2) Làm các bài tập trong SBT tập 2 trang 5,6
3) Đọc mục: “Có thể em chưa biết” trong SGK tập 2 trang 6
4) Xem trước bài: “Phân số bằng nhau” SGK trang 7
 
Gửi ý kiến