Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
Ngày gửi: 23h:32' 06-03-2011
Dung lượng: 958.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Nêu tính chất hóa học của hiđro. Viết phương trình phản ứng của hiđro tác dụng với bột đồng (II) oxit.
Kể tên các loại phản ứng hóa học đã biết.
Tiết 49 - Bài 32:
Phản ứng ôxi hoá - khử
Giáo viên: Nguyễn Thanh Ngân
Phản ứng ôxi hoá - khử
I/ Chất khử - Chất oxi hoá
CuO + H2 ?? Cu + H2O
t
H2 đóng vai trò là Chất khử vì nó chiếm oxi của CuO
1/ Chất khử:
- Là chất chiếm oxi của chất khác.
Phản ứng ôxi hoá khử
I/ Chất khử - Chất oxi hoá
- Là chất tham gia
CuO + H2 ?? Cu + H2O
t
Chất khử
CO2 + 2Mg ? 2MgO + C
Chất khử
Chất oxi hóa
1/ Chất khử:
- Là chất chiếm oxi của chất khác.
2/ Chất oxi hoá:
Là chất tham gia
Là chất nhường oxi cho chất khác
Phản ứng ôxi hoá khử
I/ Chất khử - Chất oxi hoá
- Là chất tham gia
Oxi đơn chất cũng là 1 chất oxi hóa
CO2 + 2Mg ? 2MgO + C
Chất khử
Chất oxi hóa
t
II/ Sự ôxi hóa - Sự khử
1/ Sự ôxi hóa:
- Là 1 chất tác dụng với oxi (quá trình nhận thêm oxi của chất)
- Cách biểu diễn:
Chất khử
Chất tham gia
Chất sản phẩm
Sự oxi hóa
CuO + H2 ?? Cu + H2O
t
Chất khử
CO2 + 2Mg ? 2MgO + C
Chất khử
Chất oxi hóa
Chất oxi hóa
t
Sự oxi hóa H2
Sự oxi hóa Mg
II/ Sự ôxi hóa - Sự khử
1/ Sự ôxi hóa:
- Là sự tác dụng của một chất với oxi hay là quá trình nhận thêm oxi của chất.
2/ Sự khử:
- Là quá trình tách oxi ra khỏi chất.
- Cách biểu diễn:
Chất oxi hóa
Chất tham gia
Chất sản phẩm
Sự khử
CuO + H2 ?? Cu + H2O
t
Chất khử
CO2 + 2Mg ? 2MgO + C
Chất khử
Chất oxi hóa
Chất oxi hóa
t
Sự oxi hóa H2
Sự oxi hóa Mg
Sự khử CuO
Sự khử C
III/ Phản ứng oxi hóa - khử
- Là phản ứng hóa học trong đó xảy đồng thời cả sự oxi hóa (nhận thêm oxi) và sự khử ( tách oxi).
Lưu ý: Có những phản ứng không có sự tách và nhận oxi nhưng vẫn được coi là phản ứng oxi hóa - khử. ( phần đọc thêm sgk/ 112)
Bài tập ứng dụng
CHẤT KHỬ
(CHẤT
CHIẾM OXI)
CHẤT OXI HÓA
(CHẤT
NHƯỜNG OXI)
SỰ KHỬ
(QUÁ TRÌNH TÁCH OXI)

SỰ OXI HÓA
(QUÁ TRÌNH KẾT HỢP VỚI OXI)


SẢN
PHẨM A


SẢN
PHẨM B

+
+
TÊN LOẠI
PHẢN ỨNG:
…………………….


…………….
(CHẤT
CHIẾM OXI)

…………………
(CHẤT
NHƯỜNG OXI)

…………………………………….
(QUÁ TRÌNH KẾT HỢP VỚI OXI)

………………………….
(QUÁ TRÌNH TÁCH OXI)
Phản ứng oxi hóa khử
Bài 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các khái niệm trong sơ đồ sau:

Bài 2: Phân loại các phản ứng hóa học sau ( đánh dấu ? vào cột tương ứng). Nếu là phản ứng oxi hóa khử: chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử.
tO
tO
tO
?
?
?
?
?
?
tO
tO
Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3
S + O2  SO2
C + H2O  CO + H2
tO
tO
tO
Chất Khử
Chất Khử
Chất Khử
Chất Oxi hóa
Chất Oxi hóa
Chất Oxi hóa
Sự oxi hóa Al
Sự oxi hóa S
Sự oxi hóa C
Sự khử Fe2O3
Sự khử O2
Sự khử H2O
IV/ Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử
? Quan sát các hình trên ,thảo luận nhóm trong 2 phút và cho biết những mặt có lợi, có hại của phản ứng oxi hóa - khử.
Có lợi
Có hại
Sự hô hấp tế bào.
Sự đốt nhiên liệu.
Luyện kim.
Công nghiệp hóa học.
Ô nhiễm môi trường.
Phá hủy kim loại.
Slide 18
Hng ro s?t b? g?
Năng lượng
Tế bào
O2
CO2
Môi trường trong
Lò luyện thép
Hàng rào sắt bị gỉ
Cháy rừng
Ô nhiễm môi trường
Slide 17
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác