Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mét vuông

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:08' 10-03-2011
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
1
Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 4A
Môn : Toán - lớp 4
Giáo viên thực hiện : Mai Thị Hà
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN EAKAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4A
2
ViÕt số thÝch hîp vµo chç chÊm:
48dm2 = ............. cm2
1997dm2 = ............. cm2
2000cm2 = ........... dm2
9900cm2 = ........... dm2
4800
20
199700
99
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ.
Toán:
Kiểm tra bài cũ.
Đề- xi-mét vuông
3
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010
Toán:
Mét vuông
Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị : mét vuông
Giới thiệu mét vuông
4
Diện tích của hình vuông cạnh dài 1m là bao nhiêu ?
Hình vuông có cạnh dài 1 m thì có diện tích là 1 mét vuông
Mét vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.
1m
1m
1 mét vuông
5
Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010
Toán:
Mét vuông
Mét vuông viết tắt là m2
6
một mét vuông (1m )
1 m
1dm
= 10dm
7
một mét vuông (1m )
1m = 10 dm
8
1m2 bằng bao nhiêu đề- xi- mét vuông?
bằng 100
1m2
1 m
1dm2
= 100 dm2
1 dm
100 dm2
= 1 m2
1 m2
đề-xi-mét-vuông
9
600
500dm2 =
5
6m2 =
* Đổi đơn vị đo sau :
…….dm2
….m2
100dm2
100dm2 =
1m2
1m2 =
10
1 dm2 = 100 cm2
1 m2 = 100 dm2
1 m2 = 10000 cm2
1 m2 bằng 100 dm2 và bằng 10000 cm2
1m2 =
10000
…….. cm2
11
Bài 1. ViÕt theo mẫu:
990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980m2
8600dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông
2005m2
Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông
28911cm2
12
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m2 = .........dm2 100dm2 = .........m2
1m2 = ........... cm2
10 000cm2 =..........m2
100
1
10 000
1
13
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
400dm2 = .......... m2
2110m2 = ......... dm2
15m2 = ......... cm2
4
211000
150 000
10dm22cm2 = ........... cm2
1002
14
Bài 3: Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích mạch vữa không đáng kể ?
15
Tóm tắt:
Lát căn phòng : 200 viên gạch
Diện tích căn phòng : ... m2 ?
1viên gạch cạnh 30cm
Diện tích một viên gạch lát nền là :
30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích căn phòng bằng diện tích số viên gạch lát nền, vậy diện tích căn phòng là :
900 x 200 = 180 000 (cm2)
180 000cm2 = 18 (m2)
Đáp số : 18m2
Giải:
16
4cm
3cm
6cm
15cm
5cm
Bài 4:Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
17
3cm
6cm
15cm
4cm
5cm
Bài 4:Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
18
4cm
3cm
6cm
15cm
5cm
Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
19
4cm
3cm
6cm
15cm
5cm
Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
20
Bài 4:Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
21
4cm
3cm
6cm
15cm
5cm
Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
22
1m2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu ?
1 m2 gấp bao nhiêu lần dm2, cm2 ?

Xem trước bài sau :
“Nhân một số với một tổng”.
CỦNG CỐ- DẶN DÒ
23
Chúc các thầy cô cùng các em sức khỏe
Chào tạm biệt
24
25
26
1 dm2 = 100 cm2
1 m2 = 100 dm2
1 m2 = 10000 cm2
1 m2 bằng 100 dm2 và bằng 10000 cm2
1m2 =
10000
…….. cm2
27
3cm
6cm
15cm
4cm
5cm
Giải
Diện tích hình 1 là : 5 x 4 = 20 (cm2)
Diện tích hình 2 là : (15 – 4 – 6) x (5 – 3) = 10 (cm2)
Diện tích hình 3 là : 6 x 5 = 30 (cm2)
Diện tích hình đã cho là : 20 + 10 + 30 = 60 (cm2)
Đáp số : 60 (cm2)
28
LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
BÀI 1: Viết theo mẫu
Đọc, viết các số sau đây
Chín trăm chín mươi mét vuông
990 m2
2005 m2
1980 m2
28911cm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng -ti- mét vuông
8600 dm2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông
Tám nghìn sáu trăm đề - xi- mét vuông
Đọc
Viết
29
BÀI 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1 m2 = ......... dm2
100 dm2 = ... m2
1 m2 = ....... cm2
10000 cm2 = .... m2
100
1
10000
1
400 dm2 = .... m2
2110 m2 = ..... dm2
15 m2 = ...... cm2
10 dm2 2 cm2 = ..... cm2
4
211000
150000
1002
30
Giải thích cách điền số ở vế bên phải
Vì sao: 400 dm2 = 4 m2

Vì sao: 2110 m2 = 211000 dm2

Vì sao: 15m2 = 150000 cm2

Vì sao: 10dm2 2cm2 = 1002 cm2
31
1 dm2 bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
1 dm2 = 100 cm2
1 m2 = 100 dm2
1 m2 = 10000 cm2
1 m2 bằng 100 dm2 và bằng 10000 cm2
32
BÀI 3
Để lát nền một căn phòng , người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?
33
BÀI 3
Bài toán cho gì ?
Bài toán hỏi gì ?
Người ta đã dùng hết bao nhiêu viên gạch để lát nền căn phòng ?
Vậy diện tích của căn phòng chính là diện tích của bao nhiêu viên gạch ?
Để tính diện tích căn phòng, ta cần tính gì trước ?
Sau đó chúng ta tính gì ?
Dùng hết 200 viên gạch
Là diện tích của 200 viên gạch
Tính diện tích 1 viên gạch trước
Tính diện tích căn phòng
Cho biết lát nền căn phòng sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm.
Diện tích căn phòng là bao nhiêu ?
34
BÀI GIẢI
Diện tích của một viên gạch là:
30 x 30 = 900(cm2)
Diện tích của căn phòng đó là :
900 x 200 = 180000(cm2)= 18 m2
Đáp số: 18m2
35
BÀI 4
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
?cm
(Cách 1)
36
BÀI 4
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
?cm
?cm
(Cách 2)
37
1m2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu?
1 m2 gấp bao nhiêu lần dm2, cm2 ?

XEM BÀI MỚI
“Nhân một số với một tổng”.
CỦNG CỐ- DẶN DÒ
38
Kính Chúc Quí Thầy Cô Dồi Dào Sức Khoẻ
Chúc Các Em Học Sinh Chăm Ngoan, Học Giỏi
No_avatarf

1met vuong= ?cm vuong

 
Gửi ý kiến