Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14-speaking lop 10

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Việt Tùng
Ngày gửi: 19h:33' 16-03-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 854
Số lượt thích: 0 người
9/9/2005
Teacher: Bùi Việt Tùng

OUR CLASS 10 A11
WARMLY WELCOME TO
Look at the Clip and tell what event it is.
UNIT 14: THE WORLD CUP
Period 84: Speaking
WEDNESDAY, MARCH 16TH 2011
Task 1: Look at the pictures and match the team with its information?
England
Italy
France
Germany
C. They won only ONE cup in 1966 when they were the host nation
A. They won only ONE cup in 1998 after defeating Brazil in the final.
B. They won 3 trophies in 1954, 1974 and 1990
D. They were the champions 4 times in 1934, 1938, 1982 and 2006
England
Italy
France
Germany
1-C
2- A
3-D
4-B
VOCABULARY
champion (n): [`t∫æmpjən]
score (n): [skɔ:]
defeat (v): [di`fi:t]
final match (n): [`fainl mæt∫]champion (n): [`t∫æmpjən]
: nhà vô địch
score (n): [skɔ:]:
Tỉ số
3-0: Three-Nil
defeat (v): [di`fi:t]:
Italy 2-0 Germany
Italy defeated Germany in the world Cup 2006
đánh bạifinal match (n): [`fainl mæt∫]: the last match at the World Cup to find the champion.
trận chung kết
Uruguay /`juərəgwai/
Italy /`itəl i/
France /`frɑ:ns/
Brazil /brə`zil/
Switzerland /`switzələnd/
Sweden /`swi:dn/
Chile /`t∫ili/

England /``iηglənd/
Mexico /``meksikəu/
Hungary /`hʌηgəri/
Argentina /`ɑ: dʒən`ti:nə/
Spain /spein/
The USA
South Korea & Japan /kɔ`riə/-/ dʒə`pæn/
Germany /`dʒə:məni/
South Africa /`sauθ`æfrikə/
Czechoslovakia /t∫ekəuslə`vækiə/
Netherlands / `neiđələndz/Example:
A: Where was the first World Cup held?
B: It was held in Uruguay.
A: Which teams played in the final match?
B: Uruguay and Argentina.
A: Which team became the champion?
B: Uruguay.
A: What was the score of the match?
B: 4 - 2
Task2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.
* Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
**Italy won the game 5 - 3 in a penalty shoot - out.
Task 3: Work in groups. Talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.
Example:
The first World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2.
* Brazil won the game 3 - 2 in a penalty shoot - out.
**Italy won the game 5 - 3 in a penalty shoot - out.
Learn all the new words by heart
Write 5 world cup winners as task 3
Prepare for the next lesson
Thanks for your attention!
 
Gửi ý kiến