Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: soạn
Người gửi: Nguyễn Duy Thắng
Ngày gửi: 20h:36' 30-03-2011
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Nêu cấu tạo của virut ?Vì sao virut lại ký sinh nội bào bắt buộc ?
2
VIRUT TRẦN
VIRUT CÓ VỎ NGOÀI
Điểm khác nhau về cấu trúc của hai loại virut A và B là gì?
A
B
BÀI 30
SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT
TRONG TẾ BÀO CHỦ
4
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT
Hãy quan sát đoạn phim sau và cho biết chu trình nhân lên của virut gồm mấy giai đoạn. Đó là những giai đoạn nào?
- Hoàn thành phiếu học tập ?
5
Chu trình nhân lên của Phagơ
HẤP PHỤ
Phóng thích
5 Giai đoạn nhân lên của virut
Hấp phụ
Sinh tổng hợp
Xâm nhập
Lắp ráp
1. Sự hấp phụ
2. Xâm nhập
3. Sinh tổng hợp
4. Lắp ráp
5. Phóng thích
1. Sự hấp phụ
2. Xâm nhập
3. Sinh tổng hợp
4. Lắp ráp
5. Phóng thích
* Đối với phagơ thì chỉ có phần lõi được tuồn vào trong, còn vỏ ở bên ngoài
* Đối với virut động vật, đưa cả nucleôcapsit vào sau đó mới cởi bỏ vỏ.
Sử dụng các nguyên liệu và enzim của vật chủ để sinh tổng hợp các thành phần của virut( trừ 1 số virut có enzim riêng tham gia vào sinh tổng hợp)
Có sự liên kết đặc hiệu giữa gai glicôprôtêin của virut với thụ thể bề mặt của tế bào chủ
Lắp phần vỏ và phần lõi vào tạo thành virut hoàn chỉnh
Virut sẽ phá vỡ tế bào và phóng thích ra ngoài 
9
1. HẤP PHỤ
Phagơ
Trong giai đoạn này virut thực hiện hoạt động gì?
 Virut bám một cách đặc hiệu lên thụ thể bề mặt tế bào chủ
Virut động vật
Bộ phận nào của virut tiếp xúc với bộ phận nào của vi khuẩn?
Sự bám đặc hiệu của virut lên bề mặt tế bào chủ dẫn đến kết quả gì?
Để virut bám được lên TB vi khuẩn thì các bộ phận này phải như thế nào?
Virut chỉ có thể bám được lên TB vật chủ
khi nào?
10
2. XÂM NHẬP
Phagơ: Enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ nằm bên ngoài.
VR ĐV: Đưa cả nuclêôcapsit vào TB, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic.
Virut động vật
Phagơ
Quá trình xâm nhập của virut động vật có gì khác so với phagơ?
Trong giai đoạn này phagơ có hoạt động gì?
11
3. SINH TỔNG HỢP
 Virut thực hiện quá trình tổng hợp axit nuclêic và các loại prôtêin của mình.
Các nguyên liệu và enzim virut sử dụng có nguồn gốc từ đâu?
Nguồn nguyên liệu và enzim do tế bào chủ cung cấp.
Trong giai đoạn này, virut đã tổng hợp những vật chất nào?
12
4. LẮP RÁP
Diễn biến của giai đoạn này như thế nào?
 Lắp ráp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh.
13
 Virut phá vỡ tế bào chủ để ồ ạt chui ra ngoài.
5. GIẢI PHÓNG
Thế nào là chu trình tan?
 Khi virut nhân lên mà làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan
Mô tả hoạt động của virut trong giai đoạn này ?
14
II. HIV/AIDS
1. Khái niệm về HIV
- HIV:Là virut gây suy giảm miễn dịch ở người.
HIV là gì?
AIDS là gì?
?
- AIDS : Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
15
Cấu tạo của HIV
Gai glicôprôtêin
ARN
Vỏ ngoài
Vỏ capsit
1
3
2
4
16
2. Các con đường lây truyền HIV
- Qua đường máu
Qua đường tình dục
không an toàn
- Mẹ truyền sang con
Theo em các đối tượng nào được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao?
HIV lây truyền
qua những con đường nào?

Nghiên cứu SGK phần “các giai đoạn phát triển của bệnh” và hoàn thành PHT sau .
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh
18
3. Các giai đoạn phát triển của bệnh
19
Tại sao nhiều người không biết mình đang bị nhiễm HIV? Điều đó nguy hiểm thế nào đối với xã hội?
Hãy đề xuất các biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS?
20
4. Cách phòng tránh AIDS
Hiểu biết về AIDS
Sống lành mạnh
Loại trừ tệ nạn xã hội
Vệ sinh y tế
21
CỦNG CỐ
22
Sắp xếp theo đúng trình tự các giai đoạn nhân lên của phagơ trong tế bào chủ.
23
Câu 1. Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động này xảy ra ở giai đoạn nào sau ?
A. Hấp phụ
B. Sinh tổng hợp
C. Lắp ráp
D. Phóng thích

Đúng
Sai
Sai
Sai
24
Câu 2. Ở giai đoạn xâm nhập của virut vào tế bào chủ xảy ra hiện tượng nào sau đây ?
A. Virut bám trên bề mặt tế bào chủ
B. Thụ thể của virut bám trên thủ thể của
tế bào chủ
C. Virut di chuyển vào nhân của tế bào
D. Axit nuclêic của virut được đưa vào tế bào chất của tế bào chủ
Sai
Sai
Sai
Đúng
25
Câu 3: Biểu hiện ở người bệnh ở giai đoạn đầu của nhiễm HIV là:
A. Xuất hiện các bệnh nhiễm trùng cơ hội
B. Không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
C. Trí nhớ giảm sút
D. Xuất hiện các rối loạn tim mạch

Đúng
Sai
Sai
Sai
26
Câu 3. Phagơ bám lên bề mặt TB chủ nhờ thụ thể
thích hợp với thụ thể của TB chủ diễn ra ở giai đoạn
nào?
A. Giai đoạn hấp phụ.
B. Giai đoạn xâm nhập.
C. Giai đoạn tổng hợp.
D. Giai đoạn lắp ráp.
Sai
Đúng
Sai
Sai
27
Câu 4:Biện pháp nào sau đây góp phần phòng tránh việc lây truyền HIV/AIDS ?
A. Thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh y tế
B. Không tiêm chích ma túy
C. Có lối sống lành mạnh
D. Tất cả biện pháp trên

Sai
Sai
Sai
Đúng
28
Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
Tìm hiểu về tình hình HIV/ AIDS ở Việt Nam, ở địa phương.
Chuẩn bị bài mới: Tìm các bệnh do virut gây ra ở động thực vật và người.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
29
Chu trình nhân lên của virut HIV
trong tế bào LimphoT4
Chu trình nhân lên của HIV trong tế bào Limpho T4 chia làm mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?
Có 7 giai đoạn:
Hấp phụ.
Xâm nhập.
Sao mã ngược.
Cài xen (tiền virut).
5. Sinh tổng hợp.
6. Lắp ráp.
7. Giải phóng.
30
Chu trình nhân lên của virut động vật
HẤP PHỤ
31
* CHU TRÌNH TIỀM TAN
Hoạt động virut diễn ra như thế nào? Có điểm gì sai khác với chu trình sinh tan?
 ADN của virut gắn vào hệ gen của tế bào chủ và nhân lên cùng với tế bào chủ.
Thế nào là chu trình tiềm tan?
 khi AND của virut gắn xen vào hệ gen của tế bào mà tế bào vẫn sinh trưởng bình thường thì gọi là chu trình tiềm tan.
32
* Mối quan hệ giữa chu trình tiềm tan và chu trình sinh tan
Chu trình tiềm tan và chu trình sinh tan có mối quan hệ với nhau như thế nào?
 Khi cảm ứng(chiếu tia UV…), virut đang ở trạng thái tiềm tan có thể chuyển sang trạng thái sinh tan.
 
Gửi ý kiến