Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thụy Phượng Linh
Ngày gửi: 05h:51' 16-04-2011
Dung lượng: 15.4 MB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG VAN TH?
TOÁN
Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
LỚP : 4
Khởi động
Tỉ lệ
bản đồ
Lựa chọn đáp án đúng nhất bằng cách giơ thẻ A,B,C
Câu 1.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

A.1000 dm C. 1000 mm

B.1000 cm D. 1000 m


Câu 2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

A. 10 000 dm C. 10 000 m

B. 10 000 cm D. 10 km
Tỉ lệ 1 : 10 000 000
Đọc tỉ lệ bản đồ.
Toán
ỨNG DỤNG CỦA TỶ LỆ BẢN ĐỒ
HỌAT ĐỘNG 1
HÌNH THAØNH KIEÁN THÖÙC
HỌAT ĐỘNG 2
LUYEÄN TAÄP-THÖÏC HAØNH
HỌAT ĐỘNG 1
HÌNH THAØNH KIEÁN THÖÙC
Bài toán 1 :Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm( khoảng cách từ A đến B ).Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?
2cm
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Tỉ lệ 1: 300
B
A
Bài giải :
Chiều rộng thật của cổng trường là:
2 x 300 = 600 ( cm )
600 cm = 6 m
Đáp số: 6 m
Tỉ lệ 1 : 300
2cm
Trên bản đồ, độ rộng của cổng trường thu nhỏ là mấy xăng-ti-mét?
Bản đồ
trường
mầm non
Thắng Lợi
vẽ theo
tỉ lệ nào?
1 xăng –ti-mét
trên bản đồ
ứng với độ
dài thật
Là bao nhiêu
Xăng-ti-mét?
2 xăng –ti-mét
trên bản đồ
ứng với độ
dài thật
Là bao nhiêu
Xăng-ti-mét?
Muốn tính chiều rộng thật của cổng trường ta làm thế nào?
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng ?
Bài giải :
Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:
102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm )
102 000 000 mm = 102 km

Đáp số 102 km
Bài toán 2 :
Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ bản đồ.
Độ dài thu nhỏ
trên bản đồ của
Quãng đường
Hà Nội- Hải Phòng
Dài bao nhiêu mi-li-mét?
Mời 1 em đọc đề toán!
Bản đồ được
vẽ theo tỉ lệ nào?
1 mm trên bản đồ
ứng với độ dài thật là
bao nhiêu mi-li-mét?
102 mm trên bản đồ
ứng với độ dài thật
là bao nhiêu mi-li-mét?
Muốn tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội –Huế ta làm thế nào?
Muốn tính độ dài thực tế trên mặt đất ta làm thế nào?
HỌAT ĐỘNG 2
LUYEÄN TAÄP-THÖÏC HAØNH
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1000000

Đọc cột số thứ nhất ?
Hãy đọc tỉ lệ bản đồ?
Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu?
Muốn biết độ dài thật là bao nhiêu ta làm sao?
Ta điền số mấy vào ô trống thứ nhất?
45 000
100 000
TRÒ CHƠI
ĐI TÌM ẨN SỐ
* Luyện tập :
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1000000
100000
45000
Bài 2:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 :200 chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm.Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét ?
Mời 1 bạn hướng dẫn các bạn tìm hiểu bài
Bài giải:
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 (cm)
Đổi 800 cm = 8 m
Đáp số: 8 m
C U N G
C Ố
LỰA CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT BẰNG CÁCH GIƠ THẺ A,B C HOẶC D
Trên sơ đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 200, chiều dài cái bàn của em đo được là 1 cm . Hỏi chiều dài thật của cái bàn là bao nhiêu đề-xi-mét?
A. 400 dm
B. 4 dm
C. 20 dm
D. 200 dm
Nhìn vào sơ đồ . Tính độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến hải Phòng là bao nhiêu km?
A. 16180 km
B. 1618 km
C. 161800 km
D. 1618000 km
Thành phố
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
1618 cm
Tỉ lệ :
1: 1000000
Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho trước,muốn tìm độ dài thật ta làm thế nào?
V? xem l?i bi d h?c.
Xem tru?c bi "?ng d?ng c?a t? l? b?n d? (t t)"
Dặn dò:
Bài 3:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000 , quãng đường thành phố Hồ Chí Minh – Qui Nhơn đo được 27 cm. Tìm độ dài thật của quãng đường thành phố Hồ Chí Minh – Qui Nhơn.
Bài giải:
Độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Qui Nhơn là :
27 x 2 500 000 = 67 500 000(cm)
Đổi 67 500 000 = 675 km
Đáp số: 675 km
Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe
 
Gửi ý kiến