Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Tuan Anh
Ngày gửi: 08h:33' 21-04-2011
Dung lượng: 671.5 KB
Số lượt tải: 614
Số lượt thích: 0 người
BÀI 35
I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
1. Nước Anh
2. Nước Pháp
II. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Nước Đức
Nước Mĩ
CÁC NƯỚC ANH PHÁP ĐỨC MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA
II. ĐỨC VÀ MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX- ĐẦU THẾ KỶ XX
1. Nước Đức
Tình hình kinh tế.
30 năm cuối thế kỉ XIX kinh tế Đức phát triển nhanh chóng.
Tổng sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng
thứ 2 thế giới (sau Mĩ).
- Quá trình tập trung sản xuất hình thành các tổ chức độc quyền diễn ra sớm với hinh thức độc quyền là Các-ten và Xanh-đi-ca
- Nông nghiệp Đức có tiến bộ chậm chạp
Nguyên nhân sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp:
+Thị trường dân tộc được thống nhất.
+ Giàu khoáng sản
+ Được Pháp bồi thường chiến phí
+Tiếp thu những thành tựu kỹ thuật của các nước đi trước.
+ Có nguồn nhân lực dồi dào.
Em hãy nêu những biểu hiện
của sự phát triển kinh tế Đức
sau khi thống nhất?
Những nguyên nhân nào dẫn
đến sự phát triển nhanh chóng của
công nghiệp Đức
1. Nước Đức
Tình hình kinh tế.
-Tác động xã hội : Thay đổi cơ cấu dân cư giữa thành thị và
nông thôn. Nhiều thành phố mới, nhiều trung tâm công thương
nghiệp, bến cảng xuất hiện.


Sự phát triển của công nghiệp đã tác động như thế nào đến xã hội?
b. Tình hình chính trị:

Đức là một Liên bang theo chế độ quân chủ lập hiến, Hoàng đế là người đứng đầu có quyền lực tối cao.
Đối ngoại: Ráo riết chạy đua vũ trang đòi chia lại thị trường và thuộc địa.
=> đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến
Nước Đức sau khi thống nhất
theo thể chế chính trị nào?
Em hãy nêu chính sách đối
ngoại chủ yếu của Đức?
=> Chế độ nửa chuyên chế phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá.
2. Nước Mĩ
Tình hình kinh tế.
Cuối thế kỉ XIX kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng. Mĩ đứng đầu thế giới về sản lượng công nghiệp.
Nông nghiệp: Mĩ trở thành vựa lúa Mì và nơi cung cấp thực phẩm cho châu Âu.
Nguyên nhân
+ Tài nguyên khoáng sản phong phú.
+ Nguồn lao động dồi dào.
+ Tiếp thu thành tựu khoa học-kĩ thuật của các nước đi trước.
- Quá trình tập trung sản xuất dẫn đến việc hình thành các công ti độc quyền với hình thức chủ yếu là các Tơrớt
Những nguyên nhân nào đẫn
đến sự phát triển nhanh chóng của
kinh tế Mĩ?
Quá trình tập trung sản xuất,
hình thành các công ti độc quyền ở
Mĩ diễn ra ntn??
b. Tình hình chính trị:

Là quốc gia liên bang do 2 đảng cộng hoà và dân chủ thay nhau nắm quyền, đề cao vai trò của Tổng thống.
Người lao động bị phân biệt, đối xử đặc biệt là người da đen.
- Đối ngoại:
+ Thôn tính các vùng đất miền Tây, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương.
+ Bành trướng ảnh hưởng ở khu vực Mĩ Latinh.
+ Gây chiến tranh để tranh giành thuộc địa.
Em hãy trình bày những nét lớn về
tình hình chính trị của nước Mĩ?
Mĩ thực hiện chính sách
đối ngoại như thế nào?
Củng cố
Nối cột A (tên nước) và cột B ( đặc điểm ) cho phù hơp
=>3
=>6
Henry Ford - Vua xe
Rockefeller- vua dầu mỏ
Biểu đồ sản lượng thép của Anh, Mĩ, Đức trong các năm 1800 và 1900
Triệu tấn
Năm
Biểu đồ giá trị sản phẩm công nghiệp Đức năm 1800 và 1899
Triệu mác
Năm
 
Gửi ý kiến