Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

khí quyển sự phân bố nhiệt độ trên trái đất

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Ngân
Ngày gửi: 08h:26' 23-04-2011
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
Bài 11
Khí quyển.sự phân bố
nhiệt độ không khí trên
trái đất
Giáo viên yêu cầu : Hoàng Thuỳ Linh
Người thực hiện : Bạch Thị Thảo
Lớp : Địa C k43
Nội
dung
chính
Khí
quyển
sự phân
bố của
nhiệt độ
không
khí
trên
trái đất
1) cấu trúc khí quyển
2) Các khối khí
3) Frông
1) bức xạ và nhiệt độ không khí
2) sự phân bố nhiệt độ của không
khí Trên trái đất
I ) Khí quyển
Khí quyển
là gì ?
I ) Khí quyển
Khí quyển là lớp không
Khí bao quanh trái đất,
luôn chịu ảnh hưởng
của Vũ trụ,trươc hết là
Mặt Trời.
- Khí quyển là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất,Khí quyển có vai trò rất quan trọng đối với sự tôn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất.
Thành phần :
+ thành phần vật lí:là chất nhẹ, không màu,
không mùi,không vị.
+ thành phần hoá học :
Quan sát hình vẽ và cho Biết
các thành phần của khí quyển?
.Nitơ: 78%
.Ôxi: 21%
.Hơi nước và các khí
khác chiếm 1%
I ) Khí quyển
I ) Khí quyển
1 ) Cấu trúc của Khí Quyển
Tầng ngoài
Tầng iôn (tầng nhiệt)
Tầng giữa
Tầng bình lưu
Tầng đối lưu
Người ta chia khí quyển thành 5 tầng
I ) Khí quyển
Hãy so sánh đặc điểm tầng Bình lưu
và tầng Đối lưu?
a) Tầng đối lưu
b) Tầng bình lưu
-Nằm trên bề mặt trái đất đến
8km ở cực,16km ở Xích đạo.
-Đặc điểm:không khí chuyển
động theo chiều thẳng đứng.
+Tập trung 80% khối lượng của
Khí quyển,3/4 lượng hơi nước
và các Phần tử tro,bụi,muối...
+Nhiệt độ giảm dần theo độ cao
-Hấp thụ 1 phần bức xạ mặt trời.
-là tầng tiếp theo của tầng Đối lưu,ở độ cao khoảng 18-50km.
- Đặc điểm:không khí khô và
chuyển động theo chiều ngang.
+Tập trung phần lớn Ôdôn,nhất
là ở độ cao 22km đến 25km.
+Nhiệt độ tăng dần theo độ cao.
-Hấp thụ bức xạ Mặt trời.
-Tầng ôdon che trở cho trái đất
chống lại sự xâm nhập của các tia tử ngoại => Do vậy nếu
tầng ôdôn bị phá huỷ sẽ gây tác hại lớn đối với các sinh
vật trên trái đất
I ) Khí quyển
Hãy cho biết tác
dụng của lớp Ôdôn
đối với sinh vật cũng
như sức khoẻ của
con người?
- Tầng Ôdôn bị thủng 1 lỗ lớn ở Châu Nam cực
Chúng ta
phải làm
gì để
bảo vệ
tầng
Ôdôn?
*bài tập về nhà
I ) Khí quyển
C) Tầng giữa
Quan sát hình em hãy
cho biết vị trí,đặc điểm
của tầng giữa?
vị trí:từ giới hạn trên của tầng bình
lưu lên tới 75km-80km
Ở tầng này nhiệt độ giảm mạnh
theo độ cao,xuống còn khoảng
-700C đến -800C ở đỉnh xuống.
I ) Khí quyển
d) Tầng Iôn (tầng nhiệt)
Đặc điểm của tầng Iôn trong
bầu khí quyển
- Vị trí:ở độ cao 80km-800km
- Ở tầng này không khí rất loãng,nhưng
chứa nhiều Iôn là những hạt rất nhỏ
mang điện tích âm hoặc dương nên
có tác dụng phản hồi những sóng vô
tuyến điên từ mặt đất truyền lên.
I ) Khí quyển
e) Tầng ngoài
Đặc điểm của tầng ngoài trong
bầu khí quyển
Vị trí:Tầng ngoài ở vị trí từ 800km-2000km
tính từ mặt đất lên. Đây là tầng cao nhất
trong bầu khí quyển.
-Tầng ngoài chủ yếu là khí Hêli và Hiđrô,
Không khí ở tầng này rất loãng.
I ) Khí quyển
2) Các khối không khí
Tuỳ theo vị độ và bề mặt trái đất là lục địa hay đại dương mỗi
bán cầu đều có 4 khối khí chính
Khối khí
Tính chất
Tính chất
Kiểu khối khí
(lục địa, đại dương)
Khối khí cực(Bắc
cực,Nam cực)
Rất lạnh
A
-Kiểu hải dương (Am)
-kiểu lục địa (Ac)
Khối khí ôn
đới
lạnh
p
-kiểu hải dương (Pm)
-kiểu lục địa (Pc)
Khối khí chí tuyến
(nhiệt đới)
Rất nóng
T
-Kiểu hải dương (Tm)
-kiểu lục địa (Tc)
Khối khí
Xích đạo
Nóng ẩm
E
-kiểu hải dương (Em)
I, ĐỚI KHÍ HẬU CỰC
II, ĐỚI KHÍ HẬU CẬN CỰC
III, ĐỚI KHÍ HẬU ÔN ĐỚI
Kiểu khí hậu ôn dới LĐ
Kiểu khí hậu ôn đới
hải dương
IV, KHÍ HẬU CẬN NHIỆT
Kiểu khí hậu cận LĐ
Kiểu khí hậu cận nhiệt
gió mùa
Kiểu khí hậu cận nhiệt
Địa Trung Hải
V,KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI
Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa
Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa
VI, KHÍ HẬU CẬN XÍCH ĐẠO
VII,KHÍ HẬU XÍCH ĐẠO
Ranh giới đới khí hậu
Các khối khí khác nhau về tính chất luôn di chuyển và bị biến tính.
Khối khí xích đạo
Khối khí chí tuyến
Khối khí ôn đới
Khối không khí cực
I ) Khí quyển
I ) Khí quyển
3) Frông
* Frông là gì?
Là mặt tiếp xúc giữa 2 khối khí có nguyồn gốc,tính chất
khác nhau.
-Trên mỗi bán cầu có 2 Frông cơ bản :
+ Frông địa cực ( FA)
+ Frông ôn đới (FP)
* Dải hội tụ nhiệt đới là gì?
Dải hội tụ nhiệt đới là nơi tiếp xúc của các khối khí xích đạo
ở Bắc bán cầu và nam bán cầu.
Frông
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
1) Bức xạ và nhiệt độ không khí
Bức xạ măt trời đi qua bầu khí quyển1 phần trong đó sẽ bị không
khí hấp thụ và tán xạ ra mọi phía,trong đó có 1 phần lớn khuých
tán xuống bề mặt trái đất.
Cho biết quá
trình bức xạ mặt
trời đến bề mặt
trái đất được
phân bố như
thế nào?
Nguồn bức xạ từ mặt trời
+ 30% bức xạ từ mặt trời sẽ phản xạ vào không gian
+ 19% bị bầu khí quyển hấp thụ
+ 47% được bề mặt trái đất hấp thụ
+ còn 4% khi tới bề mặt trái đất lại bị phản hồi vào không gian.
Tuy nhiên lượng bức xạ mặt trời bị hấp thụ và tán xạ bao nhiêu
còn phụ thuộc vào độ trong của mặt trời.
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
-
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
nhiệt lượng do mặt trời mang đến bề mặt trái đất luôn thay đổi
Theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời,nếu góc chiếu sáng lớn
Thì lượng nhiệt lớn và ngược lại.
Hãy cho biết góc nhập
xạ trên trái đất ở nơi
nào lớn nhất,nơi nào
nhỏ nhất?
Góc nhập xạ mặt trời xuống
bề mặt trái đất giảm dần
từ xích đạo đến 2 cực.
2 ) sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất.
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
a) sự phân bố theo vĩ độ
SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM
VÀ BIÊN ĐỘ NHIỆT ĐỘ NĂM THEO VĨ ĐỘ Ở BẮC BÁN CẦU
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
00
200
300
400
500
600
700
Nhiệt độ trung bình năm ở bắc bán
cầu giảm dần từ 00 đến 700B
nghĩa là nhiệt độ giảm dần từ
xích đạo về 2 cực.
-Tuy nhiên từ 00 đến 200B nhiệt
độ lại tăng dần là do ở 00 chủ
yếu là đại dương lượng bốc
hơi lớn cho nên lượng mưa
lớn=>nhiệt độ không cao.
- Biên độ nhiệt độ năm cũng tăng
dần từ xích đạo về 2 cực.Tại cực
(900B) có 6 tháng là ngày vào mùa
hạ và 5 tháng là đêm vào mùa
đông.
900
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
b) Phân bố theo lục địa và đại dương.
- nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa.
Đại dương có biên độ
nhiệt độ nhỏ,lục địa có
biên độ nhiệt độ lớn.
-Ngoài ra,nhiệt độ còn
thay đổi theo bờ đông
và bờ tây của lục địa
nguyên nhân là do ảnh
hưởng của dòng biển
nóng,lạnh.
II) sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đât
c) Phân bố theo địa hình
Hãy phân tích
mối quan hệ
giữa hướng phơi
của sườn núi
với góc nhập xạ
và lượng nhiệt
nhận được?
nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.càng lên cao nhiệt độ
càng giảm.
nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của
Sườn núi
độ dày của lớp được đốt nóng ,tô bằng mầu đỏ
Góc nhập xạ càng lớn thì lượng nhiệt nhận
được càng cao.
Củng cố
Câu 1 : Nhiệt độ của không khí tầng đối lưu chủ yếu là do:
Chọn 1 đáp án đúng
A, Bức xạ của mặt trời cung cấp.
B, Nhiệt của khí quyển do từ mặt trời đôt nóng cung câp.
C, Nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời mặt trời đốt nóng cung cấp
D, Cả A và C
Câu 2 : Nhiệt độ không khí thay đổi theo nhưng yếu tố nào?
A, vĩ độ địa lý
B, Địa hình
C, Lục địa và đại dương.
D, Tất cả các yếu tố trên.
Câu 3: Tầng nào có tác dụng phản hồi sóng vô tuyến điện từ?
A, Tầng khí quyển ngoài.
B, Tầng Iôn
C, Tầng bình lưu.
D, Tầng đối lưu.
Củng cố
Câu 4: Ngày nào trong 1 năm các tia sáng mặt trời chiếu
vuông góc ở Nam Cực?
A, Ngày 22/6
B, Ngày 21/3 và 23/9
C, Không có ngày nào.
D, Ngày 22/12.
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến