Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 17. Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày gửi: 22h:25' 25-04-2011
Dung lượng: 442.4 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TiỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNH
MÔN: TẬP LÀM VĂN-4B
BÀI: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN
MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
GV: Nguyễn Thị Thúy Vân
Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010
Tập làm văn:
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I.Nhận xét:
1.Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144)
Cái cối tân
Cái cối xinh xắn xuất hiện như giấc mộng, ngồi chỗm chệ giữa gian nhà trống.
U gọi nó là cái cối tân. Cái vành, cái áo đều làm bằng nan tre. Hai cái tai nó bằng tre già màu nâu. Mỗi tai có một cái lỗ tròn xoe. Lúc nào, tai cũng tỉnh táo để nghe ngóng. Cối có hai hàm răng bằng gỗ dẻ. U gọi nó là dăm. Răng nó nhiều, ken vào nhau. Vậy nên, người ta nói “ chật như nêm cối”. Nói đến cối lại phải nói đến cần. Cái cần dài bằng tre đực vàng óng. Đầu cần là củ tre, có cái chốt. Cái chốt bằng tre mà rắn như đanh, móc vào tai cối. Từ chỗ tay cầm có cái thừng buộc vào xà nhà. Đẩy đi kéo lại, cối kêu ù ù.
Chọn được ngày lành tháng tốt, u đong một gánh thóc vàng ươm về. Đổ vào lòng cối, u xay thử. Từ xung quanh cối, gạo lẫn trấu chảy xuống vành rào rào như mưa. U vốc ra một nắm, tãi ra, thổi phù phù. Cả vốc gạo chỉ lỏi một vài hạt thóc. U gật đầu nói: “ Cối tuy mới, chửa thuần nhưng mà nó xay được thế là nhất đấy!” Cứ thế ngày lại ngày qua, đêm đêm tôi xay lúa với u. Đêm đêm tiếng cối ù ù vui cả xóm…
Cái cối xay cũng như những đồ dùng đã sống cùng tôi – cái võng đay, cái chiếu manh, cái mâm gỗ, cái giỏ cua, cái chạn bát, cái giường nứa…- tất cả, tất cả chúng nó đều cất tiếng nói: “ Chúng tôi được sống cùng với tuổi thơ anh. Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhờ vả anh cái gì. Chúng tôi chỉ muốn theo dõi từng bước anh đi…” Theo Duy Khán

a.Bài văn tả cái gì?
b.Tìm các đoạn văn trong bài văn ?
Cái cối tân
Cái cối xinh xắn xuất hiện như giấc mộng, ngồi chỗm chệ giữa gian nhà trống.
U gọi nó là cái cối tân. Cái vành, cái áo đều làm bằng nan tre. Hai cái tai nó bằng tre già màu nâu. Mỗi tai có một cái lỗ tròn xoe. Lúc nào, tai cũng tỉnh táo để nghe ngóng. Cối có hai hàm răng bằng gỗ dẻ. U gọi nó là dăm. Răng nó nhiều, ken vào nhau. Vậy nên, người ta nói “ chật như nem cối”. Nói đến cối lại phải nói đến cần. Cái cần dài bằng tre đực vàng óng. Đầu cần là củ tre, có cái chốt. Cái chốt bằng tre mà rắn như đanh, móc vào tai cối. Từ chỗ tay cầm có cái thừng buộc vào xà nhà. Đẩy đi kéo lại, cối kêu ù ù.
Chọn được ngày lành tháng tốt, u đong một gánh thóc vàng ươm về. Đổ vào lòng cối, u xay thử. Từ xung quanh cối, gạo lẫn trấu chảy xuống vành rào rào như mưa. U vốc ra một nắm, tãi ra, thổi phù phù. Cả vốc gạo chỉ lỏi một vài hạt thóc. U gật đầu nói: “ Cối tuy mới, chửa thuần nhưng mà nó xay được thế là nhất đấy!” Cứ thế ngày lại ngày qua, đêm đêm tôi xay lúa với u. Đêm đêm tiếng cối ù ù vui cả xóm…
Cái cối xay cũng như những đồ dùng đã sống cùng tôi – cái võng đay, cái chiếu manh, cái mâm gỗ, cái giỏ cua, cái chạn bát, cái giường nứa…- tất cả, tất cả chúng nó đều cất tiếng nói: “ Chúng tôi được sống cùng với tuổi thơ anh. Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhờ vả anh cái gì. Chúng tôi chỉ muốn theo dõi từng bước anh đi…”
Theo Duy Khán
Đoạn 1: Cái cối xinh xắn xuất hiện như giấc mộng, ngồi chỗm chệ giữa gian nhà trống.
Đoạn 2 : U gọi nó là cái cối tân. Cái vành, cái áo đều làm bằng nan tre. Hai cái tai nó bằng tre già màu nâu. Mỗi tai có một cái lỗ tròn xoe. Lúc nào, tai cũng tỉnh táo để nghe ngóng. Cối có hai hàm răng bằng gỗ dẻ. U gọi nó là dăm. Răng nó nhiều, ken vào nhau. Vậy nên, người ta nói “ chật như nêm cối”. Nói đến cối lại phải nói đến cần. Cái cần dài bằng tre đực vàng óng. Đầu cần là củ tre, có cái chốt. Cái chốt bằng tre mà rắn như đanh, móc vào tai cối. Từ chỗ tay cầm có cái thừng buộc vào xà nhà. Đẩy đi kéo lại, cối kêu ù ù.
Đoạn 3 Chọn được ngày lành tháng tốt, u đong một gánh thóc vàng ươm về. Đổ vào lòng cối, u xay thử. Từ xung quanh cối, gạo lẫn trấu chảy xuống vành rào rào như mưa. U vốc ra một nắm, tãi ra, thổi phù phù. Cả vốc gạo chỉ lỏi một vài hạt thóc. U gật đầu nói: “ Cối tuy mới, chửa thuần nhưng mà nó xay được thế là nhất đấy!” Cứ thế ngày lại ngày qua, đêm đêm tôi xay lúa với u. Đêm đêm tiếng cối ù ù vui cả xóm…
Đoạn 4 Cái cối xay cũng như những đồ dùng đã sống cùng tôi – cái võng đay, cái chiếu manh, cái mâm gỗ, cái giỏ cua, cái chạn bát, cái giường nứa…- tất cả, tất cả chúng nó đều cất tiếng nói: “ Chúng tôi được sống cùng với tuổi thơ anh. Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhờ vả anh cái gì. Chúng tôi chỉ muốn theo dõi từng bước anh đi…”
Theo Duy Khán
Cái cối tân
b.Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn?
Nội dung chính đoạn 1: Giới thiệu về cái cối được tả trong bài
Đoạn 1: Cái cối xinh xắn xuất hiện như giấc mộng, ngồi chỗm chệ giữa gian nhà trống.
Cái cối tân
Đoạn 2 : U gọi nó là cái cối tân. Cái vành, cái áo đều làm bằng nan tre. Hai cái tai nó bằng tre già màu nâu. Mỗi tai có một cái lỗ tròn xoe. Lúc nào, tai cũng tỉnh táo để nghe ngóng. Cối có hai hàm răng bằng gỗ dẻ. U gọi nó là dăm. Răng nó nhiều, ken vào nhau. Vậy nên, người ta nói “ chật như nem cối”. Nói đến cối lại phải nói đến cần. Cái cần dài bằng tre đực vàng óng. Đầu cần là củ tre, có cái chốt. Cái chốt bằng tre mà rắn như đanh, móc vào tai cối. Từ chỗ tay cầm có cái thừng buộc vào xà nhà. Đẩy đi kéo lại, cối kêu ù ù.
Nội dung chính đoạn 2: Tả hình dáng bên ngoài của cái cối
Đoạn 3 Chọn được ngày lành tháng tốt, u đong một gánh thóc vàng ươm về. Đổ vào lòng cối, u xay thử. Từ xung quanh cối, gạo lẫn trấu chảy xuống vành rào rào như mưa. U vốc ra một nắm, tãi ra, thổi phù phù. Cả vốc gạo chỉ lỏi một vài hạt thóc. U gật đầu nói: “ Cối tuy mới, chửa thuần nhưng mà nó xay được thế là nhất đấy!” Cứ thế ngày lại ngày qu, đêm đêm tôi xay lúa với u. đêm đêm tiếng cối ù ù vui cả xóm…
Nội dung chính đoạn 3: Tả hoạt động của cái cối
Đoạn 4 Cái cối xay cũng như những đồ dùng đã sống cùng tôi – cái võng đay, cái chiếu manh, cái mâm gỗ, cái giỏ cua, cái chạn bát, cái giường nứa…- tất cả, tất cả chúng nó đều cất tiếng nói: “ Chúng tôi được sống cùng với tuổi thơ anh. Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhờ vả anh cái gì. Chúng tôi chỉ muốn theo dõi từng bước anh đi…”
Nội dung chính đoạn 4: Nêu cảm nghĩ về cái cối
Kết luận:
Mỗi đoạn văn miêu tả đồ vật có một nội dung nhất định, chẳng hạn:
Giới thiệu về đồ vật
Tả bao quát đồ vật
Tả từng bộ phận của đồ vật
Nêu tình cảm, thái độ của người viết về đồ vật
2. Khi viết:
- Mở đầu đoạn văn cần viết hoa và viết thụt vào 1 ô
- Hết mỗi đoạn văn cần xuống dòng.
Học sinh
thảo luận nhóm
Cây bút máy
Hồi lớp 2, em thường ao ước có một cây bút máy nhưng bố em bảo:"Bao giờ lên lớp 4 hãy dùng, con ạ!” Rồi ngày khai giảng lớp 4 đã đến, bố em mua cho em một cây bút máy bằng nhựa
Cây bút máy dài gần một gang tay. Thân bút tròn, nhỏ nhắn, bằng ngón tay trỏ. Chất nhựa bút vẫn còn thơm, nom nhẵn bóng. Nắp bút màu hồng, có cái cài bằng sắt mạ bóng loáng.
Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, nhìn không rõ. Mỗi khi lấy mực, một nửa ngòi bút đẫm màu mực tím. Em viết lên trang giấy,nét bút trơn tạo những dòng chữ đều đặn, mềm mại. Khi viết xong, em lấy giẻ lau nhẹ ngòi cho mực khỏi kết vào. Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.
Đã mấy tháng rồi mà cây bút của em vẵn còn mới. Bút cùng em làm việc chăm chỉ ngày ngày như chiếc cày của bác nông dân cày trên ruộng. Theo Nguyễn Văn Khiêm

Đọc bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi ?
Bài tập 1:
Cây bút máy
Hồi lớp 2, em thường ao ước có một cây bút máy nhưng bố em bảo:"Bao giờ lên lớp 4 hãy dùng, con ạ!” Rồi ngày khai giảng lớp 4 đã đến, bố em mua cho em một cây bút máy bằng nhựa
Cây bút máy dài gần một gang tay. Thân bút tròn, nhỏ nhắn, bằng ngón tay trỏ. Chất nhựa bút vẫn còn thơm, nom nhẵn bóng. Nắp bút màu hồng, có cái cài bằng sắt mạ bóng loáng.
Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, nhìn không rõ. Mỗi khi lấy mực, một nửa ngòi bút đẫm màu mực tím. Em viết lên trang giấy,nét bút trơn tạo những dòng chữ đều đặn, mềm mại. Khi viết xong, em lấy giẻ lau nhẹ ngòi cho mực khỏi kết vào. Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.
Đã mấy tháng rồi mà cây bút của em vẵn còn mới. Bút cùng em làm việc chăm chỉ ngày ngày như chiếc cày của bác nông dân cày trên ruộng. Theo Nguyễn Văn Khiêm

Bài văn gồm mấy đoạn văn?
Bài tập 1:
Cây bút máy
Đoạn 1: Hồi lớp 2, em thường ao ước có một cây bút máy nhưng bố em bảo:” Bao giờ lên lớp 4 hãy dùng, con ạ!” Rồi ngày khai giảng lớp 4 đã đến, bố em mua cho em một cây bút máy bằng nhựa.
Đoạn 2: Cây bút máy dài gần một gang tay. Thân bút tròn, nhỏ nhắn, bằng ngón tay trỏ. Chất nhựa bút vẵn còn thơm, nom nhẵn bóng. Nắp bút màu hồng, có cái cài bằng sắt mạ bóng loáng.
Đoạn 3: Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, nhìn không rõ. Mỗi khi lấy mực, một nửa ngòi bút đẫm màu mực tím. Em viết lên trang giấy,nét bút trơn tạo những dòng chữ đều đặn, mềm mại. Khi viết xong, em lấy giẻ lau nhẹ ngòi cho mực khỏi kết vào. Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.
Đoạn 4: Đã mấy tháng rồi mà cây bút của em vẵn còm mới. Bút cùng em làm việc chăm chỉ ngày ngày như chiếc cày của bác nông dân cày trên ruộng.
Theo Nguyễn Văn Khiêm

Kết luận: Bài văn được chia thành 4 đoạn như sau:
Tìm đoạn văn tả hình dáng bên ngoài của cây bút máy?
Cây bút máy
Hồi lớp 2, em thường ao ước có một cây bút máy nhưng bố em bảo: “Bao giờ lên lớp 4 hãy dùng, con ạ!” Rồi ngày khai giảng lớp 4 đã đến, bố em mua cho em một cây bút máy bằng nhựa
Cây bút máy dài gần một gang tay. Thân bút tròn, nhỏ nhắn, bằng ngón tay trỏ. Chất nhựa bút vẫn còn thơm, nom nhẵn bóng. Nắp bút màu hồng, có cái cài bằng sắt mạ bóng loáng.
Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, nhìn không rõ. Mỗi khi lấy mực, một nửa ngòi bút đẫm màu mực tím. Em viết lên trang giấy,nét bút trơn tạo những dòng chữ đều đặn, mềm mại. Khi viết xong, em lấy giẻ lau nhẹ ngòi cho mực khỏi kết vào. Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.
Đã mấy tháng rồi mà cây bút của em vẵn còn mới. Bút cùng em làm việc chăm chỉ ngày ngày như chiếc cày của bác nông dân cày trên ruộng
Theo Nguyễn Văn Khiêm
Bút máy: loại bút có bộ phận chứa mực để mực rỉ dần ra ở đầu ngòi bút khi viết
Cây bút máy
Hồi lớp 2, em thường ao ước có một cây bút máy nhưng bố em bảo: “Bao giờ lên lớp 4 hãy dùng, con ạ!” Rồi ngày khai giảng lớp 4 đã đến, bố em mua cho em một cây bút máy bằng nhựa
Cây bút máy dài gần một gang tay. Thân bút tròn, nhỏ nhắn, bằng ngón tay trỏ. Chất nhựa bút vẫn còn thơm, nom nhẵn bóng. Nắp bút màu hồng, có cái cài bằng sắt mạ bóng loáng.
Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình lá tre, có mấy chữ rất nhỏ, nhìn không rõ. Mỗi khi lấy mực, một nửa ngòi bút đẫm màu mực tím. Em viết lên trang giấy,nét bút trơn tạo những dòng chữ đều đặn, mềm mại. Khi viết xong, em lấy giẻ lau nhẹ ngòi cho mực khỏi kết vào. Rồi em tra nắp bút cho ngòi khỏi bị toè trước khi cất vào cặp.
Đã mấy tháng rồi mà cây bút của em vẵn còn mới. Bút cùng em làm việc chăm chỉ ngày ngày như chiếc cày của bác nông dân cày trên ruộng
Theo Nguyễn Văn Khiêm
Bút máy: loại bút có bộ phận chứa mực để mực rỉ dần ra ở đầu ngòi bút khi viết
Tìm đoạn văn tả cái ngòi bút ?
Bài tập 2:
Hãy viết một đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em?
Hướng dẫn thực hiện viết đoạn văn:
Đề bài chỉ yêu cầu viết một đoạn tả bao quát chiếc bút của em
Để viết đoạn văn đạt yêu cầu cần:
- Quan sát kĩ chiếc bút về : Hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo
- Chú ý những đặc điểm riêng biệt về cái bút của em khác với bút của bạn khác
3. Tập diễn đạt, sắp xếp ý, kết hợp bộc lộ cảm xúc.

Chào tạm biệt!
 
Gửi ý kiến