Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Phúc Kiên Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:33' 16-02-2009
Dung lượng: 869.0 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
1
NHIỆT HỌC
Phần 2
CHẤT KHÍ
CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
CHẤT RẮN & CHẤT LỎNG.
Chương V
2
CHẤT KHÍ
Cấu tạo chất

Thuyết động học phân tử chất khí

Khí lý tưởng
Các định luật chất khí
Phương trình trạng thái khí lí tưởng

CẤU TẠO CHẤT

THUYẾT ĐỘNG HỌC

PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
3
BÀI 28
I. CẤU TẠO CHẤT:
4
Các chất tồn tại ở những thể nào?
RẮN, LỎNG, KHÍ
Các chất cấu taọ từ cái gì ?
Các hạt phân tử, nguyên tử, riêng biệt.
Các phân tử chuyển động như thế nào?
Chuyển động hỗn lọan, không ngừng
???
Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật như thế nào?
nhiệt độ của vật càng cao
I. CẤU TẠO CHẤT:
5
Các phân tử chuyển động không ngừng
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử
Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
1.Những điều đã học về cấu tạo chất:
C1: Tại sao 2 thỏi chì đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau?
Tại sao 2 mặt không được mài nhẵn thì lại không hút nhau?
6
C2: Tại sao có thể sản xuất thuốc viên bằng cách nghiền nhỏ dược phẩm rồi cho vào khuôn ép mạnh?
Nếu bẻ đôi viên thuốc thì rồi dùng tay ép sát 2 mảnh lại thì 2 mảnh không thể dính liền với nhau
Tại sao ???
2. Lực tương tác giữa các phân tử:
7
Lực hút phân tử:
Lực đẩy phân tử:
Sự phụ thuộc của lực hút, lực đẩy vào khoảng cách:


8
Khoảng cách nhỏ thì

lực đẩy
lực hút
Khoảng cách rất lớn thì:
lực đẩy
mạnh hơn
Khoảng cách lớn thì

lực hút.
lực tương tác
không đáng kể
mạnh hơn
C1: Tại sao 2 thỏi chì đáy phẳng đã được mài nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau?
Tại sao 2 mặt không được mài nhẵn thì lại không hút nhau?
9
C2: Tại sao có thể sản xuất thuốc viên bằng cách nghiền nhỏ dược phẩm rồi cho vào khuôn ép mạnh?
Nếu bẻ đôi viên thuốc thì rồi dùng tay ép sát 2 mảnh lại thì 2 mảnh không thể dính liền với nhau
Trả lời:
Cả hai trường hợp trên đều chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút và lực hút này chỉ đáng kể khi các phân tử ở gần nhau, tức là hai thỏi chì và hai mảnh dược phẩm phải gần nhau.
3. Các thể rắn lỏng khí:
10
RẤT MẠNH
LỚN HƠN CHẤT KHÍ, NHỎ HƠN CHÂT RĂN

YẾU

Dao động xung quanh VTCB

Dao động xung quanh VTCB có thể di chuyển
hỗn lọan
Xác định

phụ thuộc bình chứa
Không xác định

Xác định

phần bình chứa
Không có thể tích riêng

II. Thuyết động học phân tử chất khí:


11
Kích thước của các phân tử & khoảng cách giữa chúng ?
Các phân tử chuyển động như thế nào?
Các phân tử chuyển động có va chạm vào thành bình không?
Hỗn độn, không ngừng
Kích thước nhỏ so với khỏang cách
Va chạmvào thành bình gây ra áp suất
II. Thuyết động học phân tử chất khí:
12
1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí:
Các phân tử khí chuyển động không ngừng; chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Khi chuyển động hỗn lọan các phân tử khí va chạm vào nhau và vào thành bình gây áp suất lên thành bình.
Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng
2. Khí lí tưởng
13
Chất khí trong đó các phân tử được coi là

chất điểm
tương tác
khí lí tưởng
và chỉ
khi va chạm được gọi là
Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử
14
A. chuyển động không ngừng
Củng cố:
B. giữa các phân tử có khỏang cách
C. Có lúc đứng yên có lúc chuyển động
D. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
Câu 2: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử:
15
A. chỉ có lực hút
Củng cố:
B. chỉ có lực đẩy
C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng
lực đẩy lớn hơn lực hút
D.Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng
lực hút lớn hơn lực đẩy
Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử vật chất ở thể khí?
16
A. chuyển động không ngừng
Củng cố
B. chuyển động hỗn lọan và không ngừng
D. chuyển động hỗn lọan
C. chuyển động hỗn lọan và không ngừng xung quanh các vị trí cân bằng cố định
No_avatar
Hinh như câu 2 ở phần củng cố trả lời sai? Hai phân tử gần nhau luôn có cả lực hút và lực đẩy chứ nhưng lực đẩy mạnh hơn. Theo tôi nên cho học sinh củng cố theo câu 1 trong sach bài tập
 
Gửi ý kiến